Μ. Μαδιανός/Γ. Κολαΐτης/Θ. Μεγαλοοικονόμου..., Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2009


Μ. Μαδιανός/Γ. Κολαΐτης/Θ. Μεγαλοοικονόμου..., Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2009

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι περιπέτειες της ημιτελούς μεταρρύθμισης: από την περίπτωση της Λέρου στο «Ψυχαργώς», Μιχάλης Μαδιανός

Ψυχική υγεία παιδιών και έφηβων: μια παραμελημένη προτεραιότητα, Γεράσιμος Κολαΐτης

Από το «ανίατο» της Λέρου στο «δυσίατο» του Ψυχαργώς, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου

Η στιγματίζουσα ψυχιατρική μεταρρύθμιση, Στέλιος Στυλιανίδης

Δικαιώματα και «δικαιώματα», Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Comments, John Henderson

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ;

Mental health in Εurope: the slow train, John Henderson

Ψυχική υγεία παιδιών και έφηβων ανάγκη ανάπτυξης και όχι οπισθοδρόμησης (παλινδρόμησης), Ι. Τσιάντης, Χ. Ασημόπουλος

Οικογένεια: βασικό υποστηρικτικό πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Νίκη Ελένη Νομίδου

Ο θεσμός της αυτοβοήθειας, η κοινότητα και η «βιολογική ψυχιατρική», Άκης Ασπρογέρακας

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: ανάγκες, προτάσεις, λύσεις, Γιάννης Σακέλλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η φροντίδα της ψυχικής υγείας μεταναστών στην Ελλάδα, Νίκος Γκιωνάκης

Κοινωνικό στίγμα και ψυχιατρικές υπηρεσίες: ο φαύλος κύκλος, Μαρίνα Οικονόμου-Λαλιώτη

Παρουσίαση της αυτεπάγγελτης έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη για την εκούσια νοσηλεία, Αιμιλία Πανάγου

Τα διαχρονικά προβλήματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και προβλεπόμενες δράσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013, Δημήτρης Χονδρός

Edition info

Title
Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
Ανάγκες - Προτάσεις - Λύσεις
© 2009
Editor
Authors
ISBN
978-960-445-510-2
Pages
165
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος, Γιώργος Καμίνης

Συντομογραφίες

Εισαγωγή, Γιάννης Σακέλλης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι περιπέτειες της ημιτελούς μεταρρύθμισης: από την περίπτωση της Λέρου στο «Ψυχαργώς», Μιχάλης Μαδιανός

Ψυχική υγεία παιδιών και έφηβων: μια παραμελημένη προτεραιότητα, Γεράσιμος Κολαΐτης

Από το «ανίατο» της Λέρου στο «δυσίατο» του Ψυχαργώς, Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου

Η στιγματίζουσα ψυχιατρική μεταρρύθμιση, Στέλιος Στυλιανίδης

Δικαιώματα και «δικαιώματα», Γιώργος Γιαννουλόπουλος

Comments, John Henderson

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ;

Mental health in Εurope: the slow train, John Henderson

Ψυχική υγεία παιδιών και έφηβων ανάγκη ανάπτυξης και όχι οπισθοδρόμησης (παλινδρόμησης), Ι. Τσιάντης, Χ. Ασημόπουλος

Οικογένεια: βασικό υποστηρικτικό πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, Νίκη Ελένη Νομίδου

Ο θεσμός της αυτοβοήθειας, η κοινότητα και η «βιολογική ψυχιατρική», Άκης Ασπρογέρακας

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: ανάγκες, προτάσεις, λύσεις, Γιάννης Σακέλλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η φροντίδα της ψυχικής υγείας μεταναστών στην Ελλάδα, Νίκος Γκιωνάκης

Κοινωνικό στίγμα και ψυχιατρικές υπηρεσίες: ο φαύλος κύκλος, Μαρίνα Οικονόμου-Λαλιώτη

Παρουσίαση της αυτεπάγγελτης έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη για την εκούσια νοσηλεία, Αιμιλία Πανάγου

Τα διαχρονικά προβλήματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και προβλεπόμενες δράσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013, Δημήτρης Χονδρός

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #31
Όταν η διαφθορά αγγίζει κομβικούς και συνάμα ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτός της δημόσιας υγείας, κατανοεί κανείς τις εκτεταμένες βλαπτικές συνέπειες που μπορεί αυτή να...
Α. Μπρεδήμας, Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η καταπολέμηση των επιδημιών/πανδημιών, 2020
Η κρίση του COVID-19 έρχεται να θέσει τα κράτη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς –ιδιαίτερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας– ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, αφού η...
Α. Παπαϊωάννου/Β. Γεωργοπούλου, Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊός, 2020
Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας απαιτεί επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή και υγειονομικό προσωπικό καθώς και έγκριτα επιστημονικά γνωμοδοτικά συμβούλια. Επιπλέον, όμως, απαιτεί...