Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021

Όταν η διαφθορά αγγίζει κομβικούς και συνάμα ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτός της δημόσιας υγείας, κατανοεί κανείς τις εκτεταμένες βλαπτικές συνέπειες που μπορεί αυτή να έχει για το κοινωνικό κράτος, για την ίση παροχή ευκαιριών πρόσβασης στο αγαθό της υγείας σε όλους τους πολίτες, για την ίδια τη ζωή τους κάποτε. Αντιλαμβάνεται τη σημασία της τήρησης δεοντολογικών κανόνων οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σύστημα υγείας που θα είναι σε θέση να προοδεύει, να βελτιώνεται να αναπτύσσει τις δομές και τις παροχές του, ένα σύστημα υγείας που δεν θα οδηγεί τους πολλούς αφανείς ήρωες των ιατρικών υπηρεσιών στην απόγνωση, όταν βλέπουν σημαντικούς για το έργο τους πόρους να διασπαθίζονται και να μην επενδύονται για το κοινό καλό, υπηρετώντας άδηλα προσωπικά ή μη συμφέροντα.

Edition info

Title
Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας
© 2021
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-299-1
Pages
V + 71
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Πρόεδρος

ΟΜΙΔΒ, Δ/ντρια ΕΜΔΔΟΕ

Χαιρετισμός

Δαμάσκου Άννα, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Χαιρετισμός

Δημήτριος Κούβελας, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας,

Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Δεοντολογικοί κανόνες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον

χώρο της υγείας

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας

Χρήστος Νάϊντος, ΔΝ, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης

Η δικονομική αντιμετώπιση των εγκλημάτων διαφθοράς στο χώρο

της υγείας: προκλήσεις και προβληματισμοί

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019), 18η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #3
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην...