Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Α. Δαμάσκου/Δ. Κούβελας..., Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021

Όταν η διαφθορά αγγίζει κομβικούς και συνάμα ευαίσθητους τομείς, όπως είναι αυτός της δημόσιας υγείας, κατανοεί κανείς τις εκτεταμένες βλαπτικές συνέπειες που μπορεί αυτή να έχει για το κοινωνικό κράτος, για την ίση παροχή ευκαιριών πρόσβασης στο αγαθό της υγείας σε όλους τους πολίτες, για την ίδια τη ζωή τους κάποτε. Αντιλαμβάνεται τη σημασία της τήρησης δεοντολογικών κανόνων οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σύστημα υγείας που θα είναι σε θέση να προοδεύει, να βελτιώνεται να αναπτύσσει τις δομές και τις παροχές του, ένα σύστημα υγείας που δεν θα οδηγεί τους πολλούς αφανείς ήρωες των ιατρικών υπηρεσιών στην απόγνωση, όταν βλέπουν σημαντικούς για το έργο τους πόρους να διασπαθίζονται και να μην επενδύονται για το κοινό καλό, υπηρετώντας άδηλα προσωπικά ή μη συμφέροντα.

Edition info

Title
Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας
© 2021
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-299-1
Pages
V + 71
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Καϊάφα-Γκμπάντι Μαρία, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ, Πρόεδρος

ΟΜΙΔΒ, Δ/ντρια ΕΜΔΔΟΕ

Χαιρετισμός

Δαμάσκου Άννα, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Χαιρετισμός

Δημήτριος Κούβελας, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας,

Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Δεοντολογικοί κανόνες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στον

χώρο της υγείας

Κωνσταντίνος Χατζηκώστας, Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Η ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο της υγείας

Χρήστος Νάϊντος, ΔΝ, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Επίκουρος

Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Θεσσαλονίκης

Η δικονομική αντιμετώπιση των εγκλημάτων διαφθοράς στο χώρο

της υγείας: προκλήσεις και προβληματισμοί

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...