Ελληνικά English
| | | |

Books


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 1997

Edition info

Title
Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-340-4
Pages
185
Price
€ 14.50
In stock

Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 1997


Μ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 1997

Έρευνα των νέων μορφών κινητών αξιών και η διαπραγμάτευσή τους είτε στη χρηματιστηριακή είτε στην εξωχρηματιστηριακή αγορά.

Edition info

Title
Έγγραφα του χρηματοπιστωτικού συστήματος
© 1997
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-340-4
Pages
185
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account