Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 16η έκδ., 2024


Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019), 16η έκδ., 2024

Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019.
Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5095/2024 (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2024) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4620/2019)
Απρίλιος 2024 Κυκλοφορεί με ένθετο ενημερωμένο έως τον Ν. 5108/2024
© 2024
Series
Edition
16th ed.
ISBN
978-960-648-820-7
Pages
ΧΙΙΙ + 406
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Ν. 4620/2019)

Άρθρο Πρώτο

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Γενικοί ορισμοί

Άρθρα

Πρώτο Τμήμα: Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα.

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική δικαιοδοσία

Κεφάλαιο δεύτερο: Τα ποινικά δικαστήρια

Κεφάλαιο τρίτο: Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων

Δεύτερο Τμήμα: Ποινική δίωξη.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους

Κεφάλαιο πέμπτο: Έγκληση

Κεφάλαιο έκτο: Άδεια για δίωξη

Κεφάλαιο έβδομο: Δεδικασμένο

Κεφάλαιο όγδοο: Προδικαστικά ζητήματα

Τρίτο Τμήμα: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Κεφάλαιο πρώτο: Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα

Κεφάλαιο δεύτερο: Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα

Τέταρτο Τμήμα: Διάδικοι στην ποινική δίκη.

Άρθρα

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Κατηγορούμενοι

Κεφάλαιο τρίτο: Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας

Κεφάλαιο τέταρτο: Δικαιώματα των διαδίκων

Πέμπτο Τμήμα: Αρμοδιότητα.

Κεφάλαιο πρώτο: Αρμοδιότητα καθ’ ύλη

Κεφάλαιο δεύτερο: Τοπική αρμοδιότητα

Κεφάλαιο τρίτο: Γενική διάταξη

Κεφάλαιο τέταρτο: Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή

Έκτο Τμήμα: Διαδικαστικές πράξεις.

Κεφάλαιο πρώτο: Αποφάσεις και πρακτικά

Κεφάλαιο δεύτερο: Εκθέσεις

Κεφάλαιο τρίτο: Κοινοποιήσεις και επιδόσεις

Κεφάλαιο τέταρτο: Προθεσμίες

Κεφάλαιο πέμπτο: Ακυρότητες

ΔΕΥΤΕΡΟ βιβλίο

Οι αποδείξεις

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικοί ορισμοί

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενδείξεις και αυτοψία

Κεφάλαιο Τρίτο: Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι

Κεφάλαιο Τέταρτο: Μάρτυρες

Κεφάλαιο Πέμπτο: Διερμηνείς

Κεφάλαιο Έκτο: Διαδικασία εικονοτηλεδιάσκεψης. 238Α

Τρίτο βιβλίο

Προδικασία

Πρώτο Τμήμα: Ανάκριση.

Άρθρα

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικοί ορισμοί

Κεφάλαιο δεύτερο: Προκαταρκτική εξέταση

Κεφάλαιο τρίτο: Προανάκριση

Κεφάλαιο τέταρτο: Κύρια ανάκριση

Δεύτερο Τμήμα: Ανακριτικές πράξεις.

Κεφάλαιο πρώτο: Γενικές διατάξεις

Κεφάλαιο δεύτερο: Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις

Κεφάλαιο τρίτο: Κατάσχεση

Κεφάλαιο τέταρτο: Απολογία του κατηγορουμένου

Κεφάλαιο πέμπτο: Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου

Τρίτο Τμήμα: Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση

Τέταρτο Τμήμα: Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια.

Κεφάλαιο πρώτο: Συμβούλιο πλημμελειοδικών

Κεφάλαιο δεύτερο: Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία

Τέταρτο βιβλίο

Διαδικασία στο ακροατήριο

Πρώτο Τμήμα: Προπαρασκευαστική διαδικασία

Δεύτερο Τμήμα: Κύρια διαδικασία.

Κεφάλαιο πρώτο: Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας

Κεφάλαιο δεύτερο: Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση

Κεφάλαιο τρίτο: Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο

Κεφάλαιο τέταρτο: Αποδεικτική διαδικασία

Κεφάλαιο πέμπτο: Τί ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία

Τρίτο Τμήμα: Ειδικοί κανόνες διαδικασίας.

Κεφάλαιο πρώτο: Στο πλημμελειοδικείο

Κεφάλαιο δεύτερο: Στο εφετείο

Κεφάλαιο τρίτο: Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

Πέμπτο βιβλίο

Ειδικές διαδικασίες

Άρθρα

Πρώτο Τμήμα: Συνοπτική διαδικασία.

Κεφάλαιο πρώτο: Ποινική διαταγή

Κεφάλαιο δεύτερο: Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω

Δεύτερο Τμήμα: Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων.

Κεφάλαιο πρώτο: Πλημμελήματα

Κεφάλαιο δεύτερο: Κακουργήματα

Τρίτο Τμήμα: Δικαστική συνδρομή.

Κεφάλαιο πρώτο: Έκδοση

Κεφάλαιο δεύτερο: Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής

Έκτο βιβλίο

Ένδικα μέσα

Πρώτο Τμήμα: Γενικοί ορισμοί

Δεύτερο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση κατά βουλεύματος

Κεφάλαιο δεύτερο: Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος

Τρίτο Τμήμα: Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων.

Κεφάλαιο πρώτο: Έφεση

Κεφάλαιο δεύτερο: Αναίρεση

Έβδομο βιβλίο

Έκτακτα ένδικα μέσα

Κεφάλαιο Πρώτο: Επανάληψη της διαδικασίας

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν

Όγδοο βιβλίο

Εκτέλεση

Άρθρα

Κεφάλαιο Πρώτο: Αποφάσεις εκτελεστές

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

Κεφάλαιο Τρίτο: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

Κεφάλαιο Τέταρτο: Τέλος των ποινών

Κεφάλαιο Πέμπτο: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Ένατο βιβλίο

Ποινικό μητρώο

Δέκατο βιβλίο

Έξοδα της ποινικής διαδικασίας

Ενδέκατο βιβλίο

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...