Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ (Ν. 4620/2019), 2024


Χ. Σεβαστίδης, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ (Ν. 4620/2019), 2024

Ο παρών κώδικας πλήρως ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 5090/2024 αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον δικηγόρο της πράξης καθώς είναι ο μόνος που περιλαμβάνει και τις προηγούμενες μορφές των άρθρων με τρόπο ξεκάθαρο και λειτουργικό για άμεση εύρεση και παρακολούθηση όλων των αλλαγών.

Ειδικότερα, η μετάβαση από τον παλαιό στο νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του θέτουν σοβαρά διαχρονικού δικαίου ζητήματα τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε δικονομικό επίπεδο και καθιστούν αναγκαία την σύγκριση των σχετικών διατάξεων σε όλη την ιστορική τους διαδρομή, ιδίως ενόψει και της σταδιακής εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του Ν. 5090/2024, που εκτείνεται χρονικά μέχρι την 1.7.2024. Στο έργο αυτό κάθε άρθρο αποτυπώνεται με την τελευταία ισχύουσα μορφή του (μέχρι και τον Ν. 5090/2024) και ταυτόχρονα αναφέρονται με χρονολογική σειρά τόσο οι προηγούμενες μορφές του όσο και η τελευταία μορφή του αντίστοιχου άρθρου του προϊσχύσαντος ΚΠΔ/1950 με την ελπίδα να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό.

Edition info

Title
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ΙΙ (Ν. 4620/2019)
Ισχύουσες διατάξεις, προηγούμενες μορφές άρθρων και τελευταία μορφή αντίστοιχων άρθρων παλαιών κωδίκων
© 2024
Author
ISBN
978-960-648-811-5
Pages
XIV + 784
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ν. 4620/2019

Άρθρο Πρώτο Σελ.

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Τμήμα Πρώτο - Ποινικά δικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα

Κεφάλαιο πρώτο Ποινική δικαιοδοσία Άρθρα 1-2.

Κεφάλαιο δεύτερο Τα ποινικά δικαστήρια Άρθρα 3-13.

Κεφάλαιο τρίτο Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων Άρθρα 14-26.

Τμήμα Δεύτερο - Ποινική δίωξη

Κεφάλαιο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 27-32.

Κεφάλαιο δεύτερο Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων Άρθρα 33-36.

Κεφάλαιο τρίτο Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης Άρθρα 37-44.

Κεφάλαιο τέταρτο Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους Άρθρα 45-50.

Κεφάλαιο πέμπτο Έγκληση Άρθρα 51-55.

Κεφάλαιο έκτο Άδεια για δίωξη Άρθρα 56.

Κεφάλαιο έβδομο Δεδικασμένο Άρθρα 57-58.

Κεφάλαιο όγδοο Προδικαστικά ζητήματα Άρθρα 59-62.

Τμήμα Τρίτο Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Κεφάλαιο πρώτο Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα Άρθρα 63-68.

Κεφάλαιο δεύτερο Απαιτήσεις σε βάρος του μηνυτή ή εγκαλούντα Άρθρα 69.

Τμήμα Τέταρτο Διάδικοι στην ποινική δίκη

Κεφάλαιο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 70-71.

Κεφάλαιο δεύτερο Κατηγορούμενοι Άρθρα 72-81.

Κεφάλαιο τρίτο Παριστάμενοι για την υποστήριξη της κατηγορίας Άρθρα 82-88.

Κεφάλαιο τέταρτο Δικαιώματα των διαδίκων Άρθρα 89-108.

Τμήμα Πέμπτο Αρμοδιότητα

Κεφάλαιο πρώτο Αρμοδιότητα καθ’ ύλη Άρθρα 109-121.

Κεφάλαιο δεύτερο Τοπική αρμοδιότητα Άρθρα 122-126.

Κεφάλαιο τρίτο Γενική διάταξη Άρθρα 127.

Κεφάλαιο τέταρτο Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας Άρθρα 128-131.

Κεφάλαιο πέμπτο Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή Άρθρα 132-136.

Τμήμα Έκτο Διαδικαστικές πράξεις

Κεφάλαιο πρώτο Αποφάσεις και πρακτικά Άρθρα 137-147.

Κεφάλαιο δεύτερο Εκθέσεις Άρθρα 148-153.

Κεφάλαιο τρίτο Κοινοποιήσεις και επιδόσεις Άρθρα 154-165.

Κεφάλαιο τέταρτο Προθεσμίες Άρθρα 166-169.

Κεφάλαιο πέμπτο Ακυρότητες Άρθρα 170-176.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Κεφάλαιο Πρώτο Γενικοί ορισμοί Άρθρα 177-178.

Κεφάλαιο Δεύτερο Ενδείξεις και αυτοψία Άρθρα 179-182.

Κεφάλαιο Τρίτο Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι Άρθρα 183-208.

Κεφάλαιο Τέταρτο Μάρτυρες Άρθρα 209-232.

Κεφάλαιο Πέμπτο Διερμηνείς Άρθρα 233-238.

Κεφάλαιο Έκτο Διαδικασία Εικονοτηλεδιάσκεψης Άρθρα 238Α.

Τμήμα Πρώτο Ανάκριση

Κεφάλαιο πρώτο Γενικοί ορισμοί Άρθρα 239-242.

Κεφάλαιο δεύτερο Προκαταρκτική εξέταση Άρθρα 243-244.

Κεφάλαιο τρίτο Προανάκριση Άρθρα 245.

Κεφάλαιο τέταρτο Κύρια ανάκριση Άρθρα 246-250.

Τμήμα Δεύτερο Ανακριτικές πράξεις

Κεφάλαιο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 251-252.

Κεφάλαιο δεύτερο Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις Άρθρα 253-259.

Κεφάλαιο τρίτο Κατάσχεση Άρθρα 260-269.

Κεφάλαιο τέταρτο Απολογία του κατηγορουμένου Άρθρα 270-274.

Κεφάλαιο πέμπτο Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου Άρθρα 275-300.

Τμήμα Τρίτο Ποινική συνδιαλλαγή - Ποινική διαπραγμάτευση Άρθρα 301-304.

Τμήμα Τέταρτο Διαδικασία στα δικαστικά συμβούλια

Κεφάλαιο πρώτο Συμβούλιο πλημμελειοδικών Άρθρα 305-315.

Κεφάλαιο δεύτερο Συμβούλιο εφετών - Σύνθεση και διαδικασία Άρθρα 316-319.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Τμήμα Πρώτο Προπαρασκευαστική διαδικασία Άρθρα 320-328.

Τμήμα Δεύτερο Κύρια διαδικασία

Κεφάλαιο πρώτο Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας Άρθρα 329-332.

Κεφάλαιο δεύτερο Καθήκοντα και δικαιώματα του διευθύνοντος τη συζήτηση Άρθρα 333-338.

Κεφάλαιο τρίτο Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο Άρθρα 339-349.

Κεφάλαιο τέταρτο Αποδεικτική διαδικασία Άρθρα 350-366.

Κεφάλαιο πέμπτο Τί ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία Άρθρα

Τμήμα Τρίτο Ειδικοί κανόνες διαδικασίας

Κεφάλαιο πρώτο Στο πλημμελειοδικείο Άρθρα 374.

Κεφάλαιο δεύτερο Στο εφετείο Άρθρα 375-376.

Κεφάλαιο τρίτο Στα μικτά ορκωτά δικαστήρια Άρθρα 377-408.

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τμήμα Πρώτο Συνοπτική διαδικασία

Κεφάλαιο πρώτο Ποινική διαταγή Άρθρα 409-416.

Κεφάλαιο δεύτερο Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω Άρθρα 417-427.

Τμήμα Δεύτερο Διαδικασία κατά απόντων και φυγοδίκων

Κεφάλαιο πρώτο Πλημμελήματα Άρθρα 428-431.

Κεφάλαιο δεύτερο Κακουργήματα Άρθρα 432-435.

Τμήμα Τρίτο Δικαστική συνδρομή

Κεφάλαιο πρώτο Έκδοση Άρθρα 436-457.

Κεφάλαιο δεύτερο Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής Άρθρα 458-461.

ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τμήμα Πρώτο Γενικοί ορισμοί Άρθρα 462-476.

Τμήμα Δεύτερο Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων

Κεφάλαιο πρώτο Έφεση κατά βουλεύματος Άρθρα 477-482.

Κεφάλαιο δεύτερο Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος Άρθρα 483-485.

Τμήμα Τρίτο Ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων

Κεφάλαιο πρώτο Έφεση Άρθρα 486-503.

Κεφάλαιο δεύτερο Αναίρεση Άρθρα 504-524.

ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Κεφάλαιο Πρώτο Επανάληψη της διαδικασίας Άρθρα 525-534.

Κεφάλαιο Δεύτερο Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν Άρθρα 535-544.

ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κεφάλαιο Πρώτο Αποφάσεις εκτελεστές Άρθρα 545-554.

Κεφάλαιο Δεύτερο Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής Άρθρα 555-560.

Κεφάλαιο Τρίτο Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση Άρθρα 561-563.

Κεφάλαιο Τέταρτο Τέλος των ποινών Άρθρα 564-566.

Κεφάλαιο Πέμπτο Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής Άρθρα 567.

Ένατο βιβλίο Ποινικό μητρώο Άρθρα 568-575.

Δέκατο βιβλίο Έξοδα της ποινικής διαδικασίας Άρθρα 576-584.

Ενδέκατο βιβλίο Μεταβατικές διατάξεις Άρθρα 585-592.

Άρθρο Δεύτερο. Σελ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

 

Related editions

Α. Παπαδαμάκης, Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Επικαιροποιημένη έκδοση με ενσωμάτωση και ερμηνεία των τροποποιήσεων του Ν. 5090/2024
Α. Ζήσης, Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, 2023
Η πληρέστερη ανάλυση του θεσμού της υποστήριξης της κατηγορίας με βάση τον νΚΠΔ και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους
Χ. Παπουτσής, Ο έλεγχος της εκτίμησης των αποδείξεων, 2023
Εκτενής μελέτη για την αρχή της ηθικής απόδειξης και τη λειτουργία της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων με αναλυτική ερμηνεία όλων των διατάξεων για την αποδεικτική...