Κ. Σερράος/Ε. Ασπρογέρακας/Μ. Λάζογλου..., ΑΘΗΝΑ: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα, 2023


Κ. Σερράος/Ε. Ασπρογέρακας/Μ. Λάζογλου..., ΑΘΗΝΑ: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα, 2023

Η κεντρική Αθήνα, ιστορικός τόπος και παράλληλα μια σύγχρονη ζωντανή ευρωπαϊκή πόλη, συζητά τα τελευταία χρόνια εντατικά πολιτικές για τη διαχείριση του αστικού χώρου με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την εξισορρόπηση των αστικών χρήσεων και εν τέλει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στο παρόν έργο παρουσιάζεται μια πολύπλευρη συζήτηση γύρω από αυτό το εγχείρημα και συγκεκριμένα γύρω από δύο κεντρικά θέματα: της προώθησης μιας στρατηγικής για τη βελτίωση της αστικής ανθεκτικότητας και της συντονισμένης παρέμβασης στο πλαίσιο της εξασφάλισης όρων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Στο παρόν παρουσιάζονται συστηματικά όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας που διοργανώθηκε στις 9.3.2022 από τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, στην οποία συμμετείχαν προσκεκλημένοι συγγραφείς με ξεχωριστή επιστημονική εξειδίκευση και ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία.

Edition info

Title
ΑΘΗΝΑ: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα
Επιστημονική Ημερίδα που διοργανώθηκε στις 9.3.2022 από τον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ
© 2023
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-704-0
Pages
V + 52
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Κωνσταντίνος Σερράος

Πρόλογος

Ευάγγελος Ασπρογέρακας

Η ανθεκτικότητα ως παράμετρος του χωρικού σχεδιασμού: Μαθήματα από την εμπειρία στο Μάτι Αττικής

Μιλτιάδης Λάζογλου

Η αστική ανθεκτικότητα ως παράμετρος χωρικού σχεδιασμού έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής: Η περίπτωση της Αθήνας

Γιώργος Γιαννής, Αντώνης Χαζίρης

Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας: Από τη θεωρία στην πράξη της βιώσιμης κινητικότητας

Έλλη Παπακωνσταντίνου

Αναζητώντας τη ζωντάνια και πολυχρωμία του Αθηναϊκού Κέντρου

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στην πράξη, 2022
Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου και των κυριότερων ζητημάτων γύρω από το ΕΠΣ