Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996


Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996
  • Η συνταγματική προστασία της διαφήμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Οι περιορισμοί στη διαφήμιση υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  • Η απαγόρευση της διαφήμισης ως προσβολή του ατομικού δικαιώματος για ειρηνική απόλαυση των αγαθών.

Edition info

Title
Η ελευθερία της διαφήμισης
© 1996
Authors
ISBN
978-960-301-240-8
Pages
182
Price
€ 11.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Series: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο