Ελληνικά English
| | | |

Books


Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996

Edition info

Title
Η ελευθερία της διαφήμισης
© 1996
Authors
ISBN
978-960-301-240-8
Pages
182
Price
€ 11.50
In stock

Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996


Κ. Ιωάννου/Β. Σκουρής, Η ελευθερία της διαφήμισης, 1996
  • Η συνταγματική προστασία της διαφήμισης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
  • Οι περιορισμοί στη διαφήμιση υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
  • Η απαγόρευση της διαφήμισης ως προσβολή του ατομικού δικαιώματος για ειρηνική απόλαυση των αγαθών.

Edition info

Title
Η ελευθερία της διαφήμισης
© 1996
Authors
ISBN
978-960-301-240-8
Pages
182
Price
€ 11.50
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account