Κ. Φουντεδάκη, Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας στο νέο κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003, 2004


Κ. Φουντεδάκη, Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας στο νέο κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003, 2004

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η επίδραση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο οικογενειακό δίκαιο φαινόταν ένα θέμα με περιορισμένο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η νομοπαραγωγική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 1999 έχει πλήρως ανατρέψει την προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων και ακόμη πιο δραστικές επιδράσεις προγραμματίζονται για το όχι πολύ μακρινό μέλλον.

Η πιο σημαντική εκδήλωση αυτής της τάσης «κοινοτικοποίησης» του οικογενειακού δικαίου υπήρξε αρχικά ο Κανονισμός 1347/2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας των κοινών παιδιών των συζύγων, και ιδίως ο νέος Κανονισμός 2201/2003, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Μαρτίου 2005, και που αντικαθιστά τον προηγούμενο στο σύνολό του, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής του και επιφέροντας σημαντικές μεταβολές στη ρύθμιση των υποθέσεων γονικής μέριμνας .

Η μελέτη είναι η πρώτη που εκδίδεται στο ελληνικό δίκαιο με αντικείμενο την παρουσίαση και την ερμηνεία των διατάξεων του νέου Κανονισμού, σε συνάρτηση με την (ακόμη ισχύουσα) ρύθμιση του Κανονισμού 1347/2000 και ιδίως με τις έννοιες και τους θεσμούς του ελληνικού οικογενειακού δικαίου. Με δεδομένα τον τεχνικό χαρακτήρα και την αποθαρρυντική πολυπλοκότητα των νέων ρυθμίσεων, την πλήρη έλλειψη νομολογίας (του ΔΕΚ ή των εθνικών δικαστηρίων) και την πολύ περιορισμένη έκταση της αλλοδαπής βιβλιογραφίας στα εξεταζόμενα θέματα, η μελέτη έχει αυταπόδεικτη χρησιμότητα. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται σε παράρτημα το κείμενο του νέου Κανονισμού και η Αιτιολογική του Έκθεση.

Edition info

Title
Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας στο νέο κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003
Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-883-X
Pages
213
Price
€ 19.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου