Κ. Χατζηκωνσταντίνου/Μ. Σαρηγιαννίδης/Χ. Μπαξεβάνης, Θεωρητικές αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις, 2012


Κ. Χατζηκωνσταντίνου/Μ. Σαρηγιαννίδης/Χ. Μπαξεβάνης, Θεωρητικές αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις, 2012

Το βιβλίο «Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις» είναι το αποτέλεσμα πολυετούς διδακτικής ενασχόλησης των συγγραφέων με το αντικείμενο των Διεθνών Σχέσεων. Συνεπώς, είναι καρπός ανατροφοδότησης μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, και γι’ αυτό φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες για την εισαγωγή του αναγνώστη στην Επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων και ειδικά στον χώρο της θεωρίας και της μεθοδολογίας. Γραμμένο από νομικούς, εκφράζει το αυτονόητο ενδιαφέρον των διεθνολόγων για τις θεωρητικές ανησυχίες των πολιτικών επιστημόνων και επιχειρεί να καταγράψει σε ένα περιεκτικό σχεδίασμα τόσο τις κλασικές όσο και τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στις Διεθνείς Σχέσεις.

Το βιβλίο καλύπτει την παραγωγή πολιτικής θεωρίας από τη αρχαιότητα μέχρι σήμερα και δοκιμάζει την εφαρμογή των θεωρητικών προτάσεων και των μεθοδολογικών προγραμμάτων με παραδείγματα και αναφορές στο σύγχρονο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι. Με αφορμή τις μεγάλες πολιτικές ουτοπίες οι συγγραφείς καταγράφουν τον διάλογο στο θεωρητικό φάσμα που ξεδιπλώνεται από τον Κλασικό Ρεαλισμό και τον Ιδεαλισμό, τον Φιλελευθερισμό και τον Μαρξισμό, μέχρι τον Κοινωνικό Κονστρουκτιβισμό, τις Θεωρίες της Πολυπλοκότητας, τον Φεμινισμό και τις Μετα-Αποικιοκρατικές Σπουδές. Αναμφίβολα, οι «Θεωρητικές Αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις» είναι μια φιλόδοξη μεταφορά των θεωρητικών αναζητήσεων που επικεντρώνουν στην πλέον θεμελιώδη σχέση που απασχολεί τον πολιτικό άνθρωπο• τη σχέση ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. Φυσιολογικά λοιπόν, αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τις Διεθνείς Σχέσεις, το Διεθνές Δίκαιο, την Πολιτική Θεωρία και τη Διακυβέρνηση, αλλά και σε όσους αναζητούν ένα εξηγητικό πλαίσιο, ώστε να κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες της διεθνούς πολιτικής.

Edition info

Title
Θεωρητικές αφετηρίες στις Διεθνείς Σχέσεις
© 2012
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-844-8
Pages
ΧΧ + 289
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Οριοθέτηση των Διεθνών Σχέσεων

2. Η Έρευνα για την Ειρήνη

3. Αίτια των πολεμικών συγκρούσεων

4. ΄Eθνος και Εθνικισμός

5. Διεθνείς Σχέσεις και Διεθνές Δίκαιο

6. H Ιστορικότητα των Διεθνών Σχέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

1. Μια εισαγωγή στις θεμελιώδεις παραδοχές του Ρεαλισμού και τις εκδοχές του

2. Η κριτική στο ρεαλιστικό παράδειγμα

3. Κλασικός Ρεαλισμός

4. Νεορεαλισμός

5. Δομικός Ρεαλισμός

6. Ο Ρεαλισμός σε αναζήτηση απαντήσεων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου

7. Η Γεωπολιτική

8. Ένα καταληκτικό σημείωμα για τον Ρεαλισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

1. Βασικές παραδοχές και εκδοχές του Φιλελευθερισμού στις Διεθνείς Σχέσεις

2. Ο Ιδεαλιστικός Φιλελευθερισμός του Μεσοπολέμου

3. Η μεταπολεμική αναζωπύρωση του Φιλελευθερισμού

3.1 Κοινωνιολογικός Φιλελευθερισμός

3.2 Φιλελευθερισμός της Αλληλεξάρτησης

3.3 Θεσμικός Φιλελευθερισμός

3.4 Δημοκρατικός Φιλελευθερισμός

4. Η Φιλελεύθερη Θεωρία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου

4.1 Το Τέλος της Ιστορίας: ο θρίαμβος του Φιλελευθερισμού

4.2 Ο Κοσμοπολιτικός Φιλελευθερισμός: η επιστροφή του Ιδεαλισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

1. Βασικές παραδοχές και εκδοχές του Μαρξισμού στις Διεθνείς Σχέσεις

2. Οι μαρξιστικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού: το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού

3. Θεωρία του παγκόσμιου συστήματος: από την παγκόσμια αυτοκρα-τορία στην παγκόσμια οικονομία

4. Η Θεωρία της Εξάρτησης: η φωνή του Νότου

5. Η «ιταλική» σχολή των Διεθνών Σχέσεων: από τον Α. Gramsci στον R. Cox

6. Ο Νεομαρξισμός: επιστροφή στις ρίζες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

1. Εισαγωγικά: η πρόκληση του Μεταθετικισμού

2. Κριτική Θεωρία: «η θεωρία πάντα υφίσταται για κάποιον και για έναν σκοπό»

3. Κονστρουκτιβισμός: «έτσι είναι αν έτσι νομίζετε»

4. Μετανεωτερικότητα (μεταμοντερνισμός): το περιθώριο στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων

5. Η Κανονιστική Θεωρία: η ηθική διάσταση των διεθνών σχέσεων

6. Φεμινισμός: η διάσταση του Φύλου στις διεθνείς σχέσεις

7. Οι Μετα-Αποικιοκρατικές Σπουδές: η ανεξαρτησία των αποικιών είναι η συνέχιση της αποικιοκρατίας με άλλα μέσα

8. Η Θεωρία της Πολυπλοκότητας: ο νόμος της εντροπίας στη διεθνή πολιτική

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Α. Μπρεδήμας, Διεθνές δίκαιο και διπλωματία στα χρόνια της επανάστασης του 1821, 2021
Η παρούσα μελέτη αναλύει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στη σχέση της Επανάστασης του 1821 με το διεθνές δίκαιο. Όπως αναφέρει και ο συγγραφέας, το διεθνές δίκαιο, το οποίο,...
Χ. Αναστασίου/Β. Βρετού/Θ. Γκότα..., Θέματα Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας, 2020
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #34
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά παρουσιάζει την Έκδοση του 34ου τεύχους των Εκδόσεών του, με ένα κατ’ εξοχήν ενδιαφέρον...