Ι. Κουκιάδης/Κ. Μακρίδου/Δ. Ζερδελής..., Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015), 2016


Ι. Κουκιάδης/Κ. Μακρίδου/Δ. Ζερδελής..., Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015), 2016 Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς, αφιερωμένες στο ειδικό κεφάλαιο του ΚΠολΔ για τις εργατικές διαφορές.

Edition info

Title
Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015)
© 2016
Authors
Series
ISBN
978-960-568-447-1
Pages
96
Price
€ 12.00

Discount price: € 9.00

In stock

Table of contents   +

Αθανάσιος Γεωργιάδης, Χαιρετισμός

Ιωάννης Κουκιάδης, Εισαγωγική ομιλία
Καλλιόπη Μακρίδου, Η ειδική διαδικασία των εργατι-

κών διαφορών στον πρώτο και δεύτερο βαθμό μετά

τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015

Δημήτρης Ζερδελής, Επίκαιρα ζητήματα ουσιαστικού

και δικονομικού εργατικού δικαίου

Χαρούλα Απαλαγάκη, Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του ν.

4335/2015 ως προς την ικανοποίηση των εργατικών

απαιτήσεων στην (ατομική) αναγκαστική εκτέλεση

(άρθρα 975 και 977 ΚΠολΔ), με ρητή αναφορά στο

σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων και νομολογια-

κών εξελίξεων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η πανδημική διάσταση της νόσου Covid-19 υπήρξε καθοριστική για τη μετάβαση προσώπων και κρατών σε μια νέα, καθολικά ψηφιοποιημένη εποχή, θέτοντας σε υπερσύγχρονη βάση τις...
Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
Η διαταγή πληρωμής και η άσκηση της εναντίον της ανακοπής, σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές επεμβάσεις με τους ν. 4335/2015 και 4488/2017
Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, 2018
Με το ν. 4335/2015 ο ΚΠολΔ τροποποιήθηκε σημαντικά με στόχο την επιτάχυνση επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής που αποβλέπει ακριβώς στην ταχεία...
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #12
Στην παρούσα μονογραφία γίνεται για πρώτη φορά για το ελληνικό δίκαιο, αναλυτική παρουσίαση, καταγραφή και αποτίμηση, των λόγων ανακοπής δανειολήπτη που κατά κανόνα ασκούνται...
Κ. Μακρίδου, Ειδικές διαδικασίες, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου...