Ελληνικά English
| | | |

Books


Ι. Κική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Δίκαιο της πληροφόρησης, 2η έκδ., 2013

Edition info

Title
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Δίκαιο της πληροφόρησης
Αναλύσεις - Κείμενα
© 2013
Foreword
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-980-3
Pages
339
Price
€ 24.00
In stock

Ι. Κική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Δίκαιο της πληροφόρησης, 2η έκδ., 2013


Ι. Κική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Δίκαιο της πληροφόρησης, 2η έκδ., 2013

Μια χρήσιμη συλλογή μελετών καθώς τα θέματα που περιέχει δεν έχουν τύχει νεότερης επεξεργασίας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, εκτός από το κομμάτι του διαδικτυακού τόπου.

Οι μελέτες αυτές γράφηκαν, σε μια πρώτη μορφή, στην διάρκεια της δεκαετίας του ενενήντα. Την έκδοσή τους υπό ενιαίο θεματικό διάγραμμα συνοδεύουν, σχολιασμένα και επεξεργασμένα, τα βασικά νομικά κείμενα, που αναφέρονται στο δίκαιο της πληροφόρησης, με ενημέρωση έως το 2000.

Ο εκλιπών ακαδημαϊκός Αριστόβουλος Μάνεσης μου έκανε την εξαιρετική τιμή να προλογίσει και να διορθώσει το βιβλίο.

Edition info

Title
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας - Δίκαιο της πληροφόρησης
Αναλύσεις - Κείμενα
© 2013
Foreword
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-980-3
Pages
339
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Αρ. Μάνεση

Συντομογραφίες

Προλεγόμενα

Ι Αναλύσεις

1. Η πρόσβαση στην πληροφόρηση

2. Η συνατγματική σύγκλιση τύπου και ραδιοτηλεόρασης

3. Δημοσιογράφοι και πνευματική ιδιοκτησία

4. Η νομική διάσταση της απορύθμισης στη ραδιοτηλεόραση

5. Νέες μορφές τηλεοπτικής μετάδοσης: Η νομική τους ρύθμιση

Ι. Θέματα της δορυφορικής τηλεόρασης

ΙΙ. Θέματα της μικροκυματικής τηλεόρασης

ΙΙΙ. Θέματα κωδικοποιημένης τηλεοπτικής μετάδοσης

6. Θεμιτοί περιορισμοί στη μαζική μετάδοση πληροφοριών

Ι. Minimum όρων της κοινοτικής νομοθσίας - Η στάση του ΔΕΚ

ΙΙ. Σκοποί δημόσιου συμφέροντος: Ενδεικτικά, η προστασία των ανηλίκων

ΙΙ. Κείμενα

1. Συνταγματικές διατάξεις

2. Ευρωπαϊκά νομικά κείμενα

3. Ελληνική νομοθεσία

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Θεματικό ευρετήριο

Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account