Ι. Δούμπης, Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες, 2018


Ι. Δούμπης, Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες, 2018

Τα κείμενα (άρθρα-μελέτες και κείμενα ομιλιών) που περιέχονται στο βιβλίο αυτό γράφηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, από το 1975 έως το 2018 και με διαφορετικές αφορμές, δεν έχουν απαραιτήτως μεταξύ τους θεματική συγγένεια και έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα νομικά περιοδικά.

Τα περισσότερα από αυτά τα κείμενα γράφηκαν με αφορμή τη θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία – κυρίως αστικών υποθέσεων τις οποίες χειρίστηκε ο γράφων ενώπιον των δικαστηρίων.

Η εμπειρική σχέση του γράφοντος με την δικαστηριακή πρακτική απετέλεσε, επίσης, το ερέθισμα για τη διατύπωση, απόψεων για τη Δικαιοσύνη, τις σχέσεις των παραγόντων της δίκης και τα θεσμικά πλαίσια των σχέσεων αυτών και, ειδικότερα, για τον ρόλο του Δικηγόρου, ιδίως στην πολιτική δίκη.

Edition info

Title
Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες
© 2018
Author
ISBN
978-960-568-905-6
Pages
XV + 322
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Εισαγωγική σημείωση

Βιογραφικό σημείωμα

Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Αφιέρωμα – Το χρονικό μιας αδύνατης αντίδρασης

2. Επιστολές των συναδέλφων Ανδρέα Καζάζη και Αναστάσιου Σπύρου, με αφορμή το παραπάνω άρθρο

3. Παρουσίαση του βιβλίου του Αδάμ Δράγα, «Εμείς σπείραμε - Εσείς θα θερίσετε»

Β΄

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ – Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

1. Η οργάνωση των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

2. Ο δικηγορικός πληθωρισμός – Προτάσεις για την αντιμετώπισή του

3. Σκέψεις περί του Μητρώου των Δικηγορικών Συλλόγων και δη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Γ΄

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1. 15 χρόνια λειτουργίας – Αξιολόγηση παραχθέντος έργου και προοπτικές

Δ΄

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

1. Αποτελεσματική Δικαιοσύνη

2. Παρέμβαση στα Πρακτικά του Ι΄ Συνεδρίου των Δικηγορικών Συλλόγων)

3. Κρίση θεσμών – Αδιέξοδο ή αφετηρία αναγέννησης

4. Ο ρόλος του Δικηγόρου στη δικαιοδοτική λειτουργία και ιδίως στην πολιτική δίκη

5. Σχέσεις των παραγόντων της δίκης – Θεσμικά πλαίσια

6. Σχέσεις των παραγόντων της δίκης

Ε΄

ΚΑΙΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Κυρωτικός Νόμος 2102/1992)

1. Καίρια ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (Κυρωτικός Νόμος 2102/1992)

2. Greek Hague Applications procedures and problems

ΣΤ΄

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης αναστολής και τη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής

2. Ικανοποίηση δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση και σε ειδικές περιπτώσεις – Πίνακας κατάταξης – Γενικά και ειδικά προνόμια – Προνόμιο απαιτήσεων από την παροχή εξαρτημένης εργασίας

3. Το γενικό προνόμιο της παρ. 3 του άρθρου 975 ΚΠολΔ, ιδίως μετά την απόφαση 40/1998 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

4. Η προσωρινή διαταγή κατά τα άρθρα 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ

5. Το κύριο επάγγελμα ως κριτήριο εφαρμογής του Ν. 2112/1920

6. Κριτήρια που προσδιορίζουν την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας

Ζ΄

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του κ. Ζερδελή «Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζόμενων: Μορφές παράνομης ενοικίασης προσωπικού – Δανεισμός εργαζόμενου στους ομίλους επιχειρήσεων

Η΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΟΒΕ

1. Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος

2. Πρόλογος και Εισαγωγική Ομιλία του Προέδρου της ΕΝΟΒΕ

3. Παρατηρήσεις στο Σχέδιο του νέου Εμπορικού Κώδικα»

4. Συνταγματική οριοθέτηση κρατικών παρεμβάσεων και διεθνείς συμβάσεις για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες

5. Οι νέοι τρόποι επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας

6. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

7. Ο έλεγχος της συνταγματικότητας

8. Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων – Η δικαστική μειοψηφία – Η κριτική των δικαστικών αποφάσεων

9. Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές

10. Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ από τους Ν. 2145/1993, 2172/1993, 2207/1994 και 2298/1995

11. Η τροποποίηση του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως από τον Ν. 2298/1995

12. Η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο

13. Ομιλία στην επετειακή εκδήλωση για τα τριάντα (30) χρόνια από την ίδρυση της ΕΝΟΒΕ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ