Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019


Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019

Το ανά χείρας έργο αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική προσέγγιση της διοίκησης της δικαιοσύνης από δικαιοσυγκριτική άποψη. Το εν λόγω ζήτημα πάντα αποτελεί ένα κεντρικό πρόβλημα, συναρτώμενο με διάφορες εκφάνσεις της απονομής δικαιοσύνης και ως εκ τούτου πάντα επίκαιρο. Η συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο προσεγγίζουν αλλοδαπές έννομες τάξεις με διαφορετικές προαντιλήψεις τις σχετικές θεματικές, δοκιμάζοντας αυτές στην συνέχεια στην ελληνική πραγματικότητα. Η παρούσα μελέτη θεωρώ, ότι θα αποτελέσει την αφετηρία στην χώρα μας, ώστε να αντιληφθούμε κρίσιμα ερωτήματα από την θεματική της διοίκησης της δικαιοσύνης με διαφορετικό από ό,τι μέχρι τώρα τρόπο, που θα δημιουργεί λιγότερα σημεία έντασης και προβληματισμού.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου: Στέλιος Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.)

Edition info

Title
Η διοίκηση της δικαιοσύνης
Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση
© 2019
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-568-967-4
Pages
XVII + 303
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Προλογικό σημείωμα

Συντομογραφίες

Μέρος Πρώτο

Αφετηρία

1. Εισαγωγή στον προβληματισμό

2. Μεθοδολογία

Μέρος Δεύτερο

Εννοιολογικό και κανονιστικό πλαίσιο

Πρώτο κεφάλαιο

Εννοιολογικά προαπαιτούμενα

1. Η Δικαιοσύνη ως θεσμός και οργάνωση

1.1 Η Δικαιοσύνη ως θεσμός

1.2 Η Δικαιοσύνη ως οργάνωση

1.2.1 Η Δικαιοσύνη ως γραφειοκρατική οργάνωση

1.3 Οργάνωση και Διοίκηση των Δικαστηρίων

Δεύτερο Κεφάλαιο

Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ

1. Η δικαστική ανεξαρτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο

1.1 Οργάνωση της Δικαιοσύνης και συστήματα απονομής Δικαιοσύνης

1.2 Αγγλία και Ουαλία

1.2.1 Οι εμπλεκόμενοι κυβερνητικοί φορείς στο σύστημα Δικαιοσύνης είναι οι εξής:

1.2.2 Οι δικαστές στην Αγγλία και την Ουαλία

1.2.2.1 Δικαστές πλήρους απασχόλησης

1.2.2.2 Δικαστές μερικής απασχόλησης

1.3 Δικαστές των Tribunals

1.4 Δικαστές των Magistrates

1.5 Δικαστές των Crown Courts

1.6 Η Βουλή των Λόρδων (The House of Lords)

1.7 Επιλογή, διορισμός και χαρακτηριστικά των δικαστικών λειτουργών

1.8 Εξέλιξη και αρμοδιότητες των δικαστικών λειτουργών

1.9 Εκπαίδευση των υποψήφιων δικαστικών λειτουργών

1.10 Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στο Ηνωμένο Βασίλειο

2. Η δικαστική ανεξαρτησία στη Γαλλία

2.1 Εξουσίες δικαστικών λειτουργών διοικητικών δικαστηρίων στη Γαλλία

2.2 Οργάνωση και αρμοδιότητες επαγγελματιών δικαστικών λειτουργών στη Γαλλία

2.2.1 Οργάνωση εισαγγελικής αρχής

2.2.2 Αρμοδιότητες εισαγγελικής αρχής

2.2.3 Οργάνωση και αρμοδιότητες δικαστών στα τακτικά δικαστήρια

Α. Πρωτοβάθμια δικαστήρια

Α.1 Πολιτικά δικαστήρια

Α.2 Ποινικά δικαστήρια

Β. Δευτεροβάθμια δικαστήρια

Γ. Ακυρωτικό Δικαστήριο

2.2.4 Μη επαγγελματίες δικαστές

2.3 Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών στη Γαλλία

2.4 Εξέλιξη δικαστικών λειτουργών στη Γαλλία

2.5 Συμβούλιο της Επικρατείας (Conseil d’État)

2.5.1 Επιλογή, διορισμός, αρμοδιότητες και εξέλιξη δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Γαλλία

2.6 Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στη Γαλλία

3. Η δικαστική ανεξαρτησία στη Γερμανία

3.1 Η Οργάνωση της Δικαιοσύνης στη Γερμανία

3.2 Το επάγγελμα των δικαστών στη Γερμανία

3.3 Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

3.4 Επιλογή, διορισμός και χαρακτηριστικά των δικαστικών λειτουργών

3.4.1 Επιλογή και διορισμός των δικαστικών λειτουργών στο ομοσπονδιακό γερμανικό κράτος

3.4.1.1 Επιλογή των δικαστικών λειτουργών στο ομοσπονδιακό γερμανικό κράτος

3.4.1.2 Διορισμός δικαστικών λειτουργών στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο

3.4.1.3 Διορισμός δικαστικών λειτουργών στα ανώτατα αναθεωρητικά δικαστήρια

3.4.2 Εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών στο ομοσπονδιακό γερμανικό κράτος.

3.5 Επιλογή των δικαστικών λειτουργών στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

3.5.1 Διορισμός των δικαστικών λειτουργών στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας

3.6 Εκπαίδευση και κατάρτιση υποψήφιων δικαστικών λειτουργών

3.7 Εξέλιξη δικαστικών λειτουργών στη Γερμανία

3.8 Μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών στη Γερμανία

3.9 Έλεγχος και ευθύνη των δικαστικών λειτουργών στη Γερμανία

3.10 Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στη Γερμανία

4. Η δικαστική ανεξαρτησία στην Ιταλία

4.1 Διάκριση δικαστικών λειτουργών στην Ιταλία

4.2 Ευθύνη δικαστικών λειτουργών στην Ιταλία

4.3 Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών στην Ιταλία

4.4 Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στην Ιταλία

5. Η δικαστική λειτουργία στην Ολλανδία

5.1 Τομείς αρμοδιότητας δικαστηρίων (subdistricts)

5.2 Επαρχιακά δικαστήρια (Rechtbank)

5.3 Εφετεία (Gerechtshof)

5.4 Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών στην Ολλανδία

5.5 Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στην Ολλανδία

6. Η δικαστική ανεξαρτησία στις Η.Π.Α

6.1 Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών στις Η.Π.Α. (ομοσπονδιακά κράτη και Πολιτείες)

6.1.1 Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών ομοσπονδιακών κρατών

6.1.2 Εξέλιξη δικαστικών λειτουργών ομοσπονδιακών κρατών

6.1.3 Παύση δικαστικών λειτουργών ομοσπονδιακών κρατών

6.2 Κρατίδια - Πολιτείες

6.2.1 Επιλογή και διορισμός πολιτειακών δικαστικών λειτουργών

6.2.2 Παύση πολιτειακών δικαστικών λειτουργών

6.3 Αποτίμηση συστημάτων επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στις Η.Π.Α.

6.3.1 Η άμεση δημοκρατική επιλογή των δικαστών

6.3.2 Η ακρόαση των υποψήφιων ομοσπονδιακών δικαστών ενώπιον της Γερουσίας

6.4 Μπορεί το αμερικανικό σύστημα να παράσχει κατευθύνσεις για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα;

Τρίτο Κεφάλαιο

Η δικαστική εξουσία στην Ελλάδα

1. Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία

2. Τρόποι «καταπάτησης» της ανεξαρτησίας του δικαστή

3. Ελευθερία έκφρασης των δικαστικών λειτουργών και δικαστική δεοντολογία

4. Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Α.Δ.Σ.)

5. Επιλογή και διορισμός δικαστικών λειτουργών

6. Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών

7. Υπηρεσιακές μεταβολές

8. Εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών

9. Αμοιβές και αποτελεσματικότητα

10. Ευθύνη και εξαίρεση των δικαστικών λειτουργών

11. Πειθαρχικός έλεγχος των δικαστικών λειτουργών

11.1 Παύση δικαστικών λειτουργών

12. Αποτίμηση συστήματος επιλογής και διορισμού δικαστικών λειτουργών στην Ελλάδα

Τέταρτο κεφάλαιο

Ο ρόλος των δικαστικών λειτουργών

στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον

1. Αναβάθμιση του ρόλου των δικαστών στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον

2. Αποτίμηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης

3. Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δικαιοσύνης από τα κράτη-μέλη

4. Μισθός των δικαστών και των εισαγγελέων: Η Ευρωπαϊκή εμπειρία

5. Τα κύρια καθήκοντα του δικαστή ως αντικειμένου της αξιολόγησης.

6. Η αξιολόγηση του δικαστή

Πέμπτο κεφάλαιο

Εισαγγελικοί λειτουργοί - Ο ρόλος τους στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες.

Έκτο κεφάλαιο

Εναλλακτική επίλυση διοικητικών διαφορών

1. Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών στην εθνική και σε άλλες έννομες τάξεις

2. Αγγλοσαξονικό Δίκαιο

3. Ηπειρωτικό Δίκαιο

4. Ελλάδα

Μέρος Τρίτο

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Νομολογία

Διαδικτυακές πηγές

Παραρτήματα

1. Επιλεγμένη νομολογία

2. Έγγραφα Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το έτος 2015

3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018 - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ι. Κατράς, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 4η έκδ., 2023
Ένα ερμηνευτικό εργαλείο του ΚΠολΔ με συστηματική παρουσίαση κατ’ άρθρο νομολογίας
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Απαραίτητο και πλήρες εργαλείο μελέτης και πράξης για τον ΚΟΔΚΔΛ, το γενικό μέρος και τη διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια κατά τον ΚΠολΔ
Α. Πλεύρη, Μελέτες Αστικού Δικονομικού Δικαίου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης (2008-2022), τόμ. 1, 2023
Σημαντικά δογματικά και πρακτικά ζητήματα από το πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης