Φ. Βέρρος/Ε. Γούναρης/Χ. Δημητρίου..., Η Αλβανία σήμερα: Επιδιώξεις εξωτερικής πολιτικής και σχέσεις με την Ελλάδα, 2016


Φ. Βέρρος/Ε. Γούναρης/Χ. Δημητρίου..., Η Αλβανία σήμερα: Επιδιώξεις εξωτερικής πολιτικής  και σχέσεις με την Ελλάδα, 2016

Στο παρόν τεύχος επιχειρείται η εξέταση του state of play και οι σκέψεις, η εξέταση του νομικού εξοπλισμού, η ιστορική και θεσμική ανάλυση κάποιων επιμέρους θεμάτων και γενικότερα η νομική και πολιτική κουλτούρα της εξωτερικής πολιτικής ή διπλωματίας, και του «δικαίου των εξωτερικών σχέσεων» της Ελλάδος σχετικά με την Αλβανία.

Edition info

Title
Η Αλβανία σήμερα: Επιδιώξεις εξωτερικής πολιτικής και σχέσεις με την Ελλάδα
[Σειρά: Δημοσιεύματα Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη - τ. 33]
© 2016
Authors
Series
ISBN
978-960-568-523-2
Pages
ΧΙΙ + 108
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Χαιρετισμοί:

• Χαιρετισμός Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά σελ.

• Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δημητρίου Μάρδα σελ.

• Χαιρετισμός Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη, Προέδρου του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη. σελ.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προεδρία:

• Αθανάσιος Κοτσίρης

Εισηγητές:

• Αθανάσιος Κοτσίρης, Πολιτειολόγος – Διεθνολόγος, Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής – Σύμβουλος Α΄, Γ2 Δ/νσεως ΥΠΕΞ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις. σελ.

• Ελευθερία Κ. Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Η γέννηση και η εξέλιξη του αλβανικού αλυτρωτισμού σελ.

• Βασίλειος Πατρώνας, Επίτιμος Νομικός Σύμβουλος ΥΠΕΞ, πρώην Διευθυντής Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

Μερικές απόψεις των Τσάμηδων. σελ.

• Ελευθερία Κ. Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου. σελ.

• Χάρης Δημητρίου, Πρέσβης ε.τ.

Σχέσεις Αλβανίας - ΝΑΤΟ. σελ.

• Φραγκίσκος Βέρρος, Πρέσβης, Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας, ΥΠΕΞ

Η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σελ.

B΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προεδρία:

• Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη

Εισηγητές:

• Δρ. Εμμανουήλ Γούναρης, τέως Εμπειρογνώμων Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α΄ ΥΠΕΞ

Η οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. σελ.

• Δημήτρης Κυρκιλής, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας. σελ.

• Άγγελος Συρίγος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος – Πρ. Γ.Γ. Πληθυσμού στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. σελ.

• Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η συνεργασία Ελλάδος – Αλβανίας στο πεδίο των διασυνοριακών γλυκών υδάτων (Αώος και Πρέσπες). σελ.

• Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, Πρέσβης ε.τ.

Oι σχέσεις της Ελλάδος με την Αλβανία και τον αλβανικό παράγοντα – αξιολόγηση και μια πρόταση. σελ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...