Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου/Κ. Φιφλής..., Οργάνωση Περιουσιακών Σχέσεων και Αστικό Δίκαιο, 2020


Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου/Κ. Φιφλής..., Οργάνωση Περιουσιακών Σχέσεων και Αστικό Δίκαιο, 2020

Το παρόν βιβλίο περιέχει τις συμβολές έγκριτων νομικών στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων. Θεμελιώδη προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί η οργάνωση των περιουσιακών σχέσεων, με την αναζήτηση στρατηγικών επωφελούς αξιοποίησης της περιουσίας. Εξάλλου, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, με τις επιπτώσεις της να διαχέονται σε κάθε πτυχή της σύγχρονης πραγματικότητας, προβάλλει επιτακτική και η ανάγκη διαφύλαξης της περιουσίας από τυχόν διάβρωση του ενεργητικού της ή και διόγκωση του παθητικού της. Σε αυτό το ανασφαλές και ευμετάβλητο περιβάλλον, παραδοσιακές μορφές συμβάσεων, όπως για παράδειγμα η μίσθωση, αξιοποιούνται ως σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία· αναδεικνύονται νέα σχήματα διαχείρισης των κεφαλαίων ιδιωτών και επιχειρήσεων· επιδιώκεται η ενίσχυση της ιδιωτικής αυτονομίας στο πλαίσιο της οργάνωσης των περιουσιακών σχέσεων εντός της οικογένειας· αναζητούνται θεμιτοί εναλλακτικοι τρόποι διευθέτησης της τύχης της περιουσίας του προσώπου μετά τον θάνατό του· και επιζητούνται νόμιμοι τρόποι περιορισμού ή απαλλαγής των κληρονόμων από την ευθύνη τους για υποχρεώσεις της κληρονομίας.

Τα παραπάνω διαχρονικά και στην παρούσα συγκυρία άκρως επίκαιρα ζητήματα αναλύονται στο έργο αυτό.

Edition info

Title
Οργάνωση Περιουσιακών Σχέσεων και Αστικό Δίκαιο
13ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων Σύρος, 21 & 22 Ιουνίου 2019
© 2020
Authors
ISBN
978-960-648-233-5
Pages
XIV + 212
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Κωνσταντίνος Φιφλής, Πρόεδρος ΔΣΣ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Απόστολος Γεωργιάδης,

Επίτιμος Καθηγητής Αστικού Δικαίου, ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός

Εισηγήσεις

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Ειδικά ζητήματα μακροχρόνιων μισθώσεων

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ως μορφή αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας

Κωνσταντίνος Φιφλής, Δικηγόρος, Πρόεδρος ΔΣ Σύρου

Χορτολιβαδικές εκτάσεις και ιδιωτική περιουσία

Παρεμβάσεις

Γεώργιος-Αλέξανδρος Αθ. Γεωργιάδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μεταβολή του προσώπου του εκμισθωτή επί εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, ΔΝ, Δικηγόρος

Νομοθετικοί περιορισμοί στη σύναψη συμβάσεων βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Συμβατοί ή όχι με το ευρωπαϊκό δίκαιο;

Β΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Δημήτριος Κράνης,

Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Γενικός Διευθυντής ΕΣΔι

Εισηγήσεις

Απόστολος Αιγυπτιάδης, ΔΝ, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τμήματος Μακεδονίας, Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Διαχείριση πλούτου και διαθέσιμων: Χρηματοοικονομική και νομική προσέγγιση

Λάμπρος Κιτσαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής, ΔΠΘ

Κτήση και διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις –κατά τον Ν. 4354/2015–

Απόστολος Δ. Τασίκας, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Περιουσιακοί διακανονισμοί στο Οικογενειακό Δίκαιο - Απόπειρα συστηματοποίησης

Κωνσταντίνος Δ. Φινοκαλιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Οικογένεια και φορολογικό δίκαιο

Γ΄ Συνεδρία

Πρόεδρος: Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή,

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Εισηγήσεις

Καλλιρρόη Δ. Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αποδοχή - Aποποίηση κληρονομίας και χρέη (Ο περιορισμός της ευθύνης παρά την αποδοχή και η διατήρηση της ευθύνης παρά την αποποίηση)

Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Κοινός Λογαριασμός: Ζητήματα κληρονομικού δικαίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αποφώνηση

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο