Ελληνικά English
| | | |

Books


Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2003

Edition info

Title
Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ν. 3028/2002
© 2003
Authors
ISBN
978-960-301-833-3
Pages
471
Price
€ 44.00
In stock

Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2003


Ε. Τροβά/Π. Σκουρής, Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, 2003

Στο βιβλίο αυτό ο νόμος σχολιάζεται σε σύγκριση με σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται και η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η παρουσίαση γίνεται με τρόπο μεθοδολογικά άρτιο και στοχεύει στην κριτική πληροφόρηση του μελετητή στο νέο νομοθέτημα καθώς και στις διατάξεις του αναθεωρημένου Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών.

To βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για νομικούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολεοδόμους και δικαστές ενώ αποτελεί την πρώτη πρωτογενή εμβάθυνση του πρόσφατου νομοθετήματος.

Edition info

Title
Προστασία αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ν. 3028/2002
© 2003
Authors
ISBN
978-960-301-833-3
Pages
471
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό Σημείωμα

Εισηγητική Έκθεση του Νόμου 3028/2002

Ο Ν. 3028/2002

Παραρτήματα

Ι. Η πολιτιστική κληρονομιά στο Σύνταγμα 1975/1986/2001

ΙΙ. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

2. Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΙΙΙ. Η πολιτιστική κληρονομιά στο δευτερογενές Κοινοτικό Δίκαιο

IV. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά τις διεθνείς συμβάσεις που κυρώθηκαν με νόμο

V. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά την Πολεοδομική Νομοθεσία

VI. Η πολιτιστική κληρονομιά κατά την Νομολογία του ΔΕΚ

VII. Βιβλιογραφία

1. Ελληνική

2. Ξενόγλωσση

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account