Ελληνικά English
| | | |

Books


Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000

Edition info

Title
Συγκριτική διαφήμιση
© 2000
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-492-3
Pages
XVIII + 393
Price
€ 35.00
In stock

Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000


Ε. Παναγιωτίδου, Συγκριτική διαφήμιση, 2000

Το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει η διαφήμιση και ειδικά η συγκριτική διαφήμιση, βάσει θεωρητικών και νομολογιακών πηγών, αναλύεται στο βιβλίο "Συγκριτική Διαφήμιση". Τελικός στόχος του είναι ο προσδιορισμός της μορφής της συγκριτικής διαφήμισης που μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπόμενη κατά το νόμο.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται καταρχήν η σχέση καταναλωτή και Δικαίου Ανταγωνισμού και η σχέση καταναλωτή και διαφήμισης υπό το πρίσμα της λειτουργίας της διαφήμισης στον ανταγωνισμό και στην οικονομία της αγοράς γενικότερα, όπως αυτή αντιμετωπίζεται από τις επιστήμες της επικοινωνίας, της ψυχιατρικής και της οικονομίας.

Μελετάται ο ρόλος που μπορεί να επιτελέσει η διαφήμιση ως φραγμός εισόδου ή συνέχειας για τους ανταγωνιστές και η επίδραση που ασκεί στη διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος και στην οικονομία γενικότερα. Εξετάζονται ακόμη οι Κοινοτικές Οδηγίες 84/450 για την παραπλανητική διαφήμιση, 89/552 για την ελεύθερη κυκλοφορία των τηλεοπτικών υπηρεσιών στον ενιαίο χώρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 97/55 για τη συγκριτική διαφήμιση και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς αυτές.

Ακολούθως η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μελέτη των ρυθμίσεων του ν. 2251/1994 για τη συγκριτική διαφήμιση, παράλληλα με το περιεχόμενο των αντίστοιχων ρυθμίσεων της Κοινοτικής Οδηγίας 97/55, με εκτενή αναφορά στην ελληνική και διεθνή νομολογία και καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα, από τα οποία συνάγεται η συγκεκριμένη μορφή που πρέπει να έχει μια συγκριτική διαφήμιση για να κριθεί νόμιμη.

Η πλούσια αναφορά νομολογιακών υποθέσεων καθιστά το βιβλίο προσιτό, τόσο στους νομικούς όσο και στους εκπροσώπους των διαφημιστικών εταιριών και στα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με τον σχεδιασμό της εμπορικής προώθησης των προϊόντων.

Edition info

Title
Συγκριτική διαφήμιση
© 2000
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-492-3
Pages
XVIII + 393
Price
€ 35.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account