Ελληνικά English
| | | |

Books


Ε. Μουσταΐρα, Δικαιικές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου, 2013

Edition info

Title
Δικαιικές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-021-3
Pages
143
Price
€ 14.00
In stock

Ε. Μουσταΐρα, Δικαιικές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου, 2013


Ε. Μουσταΐρα, Δικαιικές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου, 2013

Χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως «μεταφύτευση» ή «δανεισμός» ή «αντιγραφή» δικαίου, οι οποίοι στην ουσία αποτυπώνουν τις επιρροές που έχουν υποστεί και που συνεχίζουν να υφίστανται τα δίκαια, εκούσια ή ακούσια. Αυτές οι επιρροές μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους.

Το Συγκριτικό Δίκαιο, η προσπάθεια ανεύρεσης των ομοιοτήτων και των διαφορών των δικαίων του κόσμου, αλλά και εντοπισμού των αιτίων αυτών των ομοιοτήτων και των διαφορών και κατανόησης του πώς και γιατί εξελίχθηκαν τα διάφορα δίκαια κατά τον τρόπο που εξελίχθηκαν, ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τις επιρροές αυτές, στον χρόνο και στον χώρο.

Η συγγραφέας, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει, κατ’ αρχάς, τη σύγχρονη πορεία του Συγκριτικού Δικαίου, αναλύοντας επιχειρήματα υπέρ και κατά προτεινόμενων μεθόδων, μιλώντας για την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής έρευνας, αναγκαιότητα που αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συγκριτικολόγων, και αναδεικνύοντας τον πλούτο των συχνότατα πλέον χρησιμοποιούμενων εννοιών των νομικών παραδόσεων και νομικών πολιτισμών.

Στη συνέχεια εξετάζει την κινητικότητα των δικαίων και τους λόγους για τους οποίους επιχειρήθηκε στο παρελθόν και επιχειρείται στο παρόν αυτή η μεταφύτευση δικαίου. Ιστορικά και σύγχρονα παραδείγματα, με όλον τον πλούτο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, χρησιμοποιούνται ακριβώς για να καταδείξουν το πώς και το γιατί σχηματίσθηκαν, διαμορφώθηκαν τα δίκαια σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Edition info

Title
Δικαιικές επιρροές στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-021-3
Pages
143
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικά σχόλια

KEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας

για το συγκριτικό δίκαιο

Β. Η άνοδος και η πτώση των Οικογενειών Δικαίων

Γ. Μέθοδος – Μέθοδοι Συγκριτικού Δικαίου

Δ. Υμνητές και αρνητές της μεθόδου

Ε. Νομικές παραδόσεις (Legal traditions)

ΣΤ. Νομικοί πολιτισμοί (Legal cultures)

KEΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝ

Α. Δίκαιο και πολιτισμός – Μεταφύτευση δικαίου

και νομικός πολιτισμός

Β. Μπορεί να εντοπισθεί ένας βασικός παράγων

για τη μεταφύτευση δικαίου;

α) «Γόητρο»

β) Γόητρο ή μήπως εξαναγκασμός;

γ) Παράδειγμα ακραίας μεταφύτευσης δικαίου:

«Υποδοχή» Ελβετικού Αστικού Κώδικα στην Τουρκία

Γ. Δίκαιο και γλώσσα

α) Η σημασία της γλώσσας για το [συγκριτικό] δίκαιο

β) Δανεισμός δικαίων – δανεισμός λέξεων

Δ. Η επιρροή του Ρωμαϊκού δικαίου

α) Πολυπολιτισμική προέλευση

της Δυτικής Νομικής Παράδοσης;

β) «Μαύρος Γάιος»

KEΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Υβριδικότητα - Μικτά δικαιοδοτικά συστήματα

Β. Νομικός πλουραλισμός [και] λόγω μεταφυτεύσεων δικαίου,

με παρουσία εθίμων, παραδόσεων, θρησκείας

Γ. Τέλος τυπικό της αποικιοκρατίας – Η συνέχεια

KEΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Βρετανία - Έμμεση διακυβέρνηση (Indirect rule)

Β. Ιβηρική/Λατινική Αμερική

α) Ισπανία – Ένας πρώιμος νομικός πλουραλισμός; Η αρμονία

των ποικίλων νομικών παραδόσεων και η επιρροή τους

στις «νέες χώρες»

β) Πορτογαλία

γ) Δικαιικές επιρροές μετά την ανεξαρτησία

δ) Αργεντινή

ε) Βραζιλία

στ) Σύγχρονες τάσεις

Γ. Ανατολική Ασία

Ιαπωνία: κράτος στο οποίο επεβλήθη αλλά και κράτος

το οποίο επέβαλε μεταφύτευση δικαίων

α) Η επιρροή της Κίνας στους κλασσικούς νομικούς θεσμούς

της Ιαπωνίας

β) Η Ιαπωνία ως στόχος της Δυτικής

[και νομικής] αποικιοκρατίας

γ) Η Ιαπωνία ως αποικιοκράτης - Κορέα

δ) Η Ιαπωνία ως «αρωγός»

στη μεταρρύθμιση δικαίου - Καμπότζη

Κάποια συμπερασματικά σχόλια:

Η διαφορετικότητα των δικαίων ως ελπίδα

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account