Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Μ. Γαλανού/Σ. Μπουφίδης..., Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Μ. Γαλανού/Σ. Μπουφίδης..., Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται οι εισηγήσεις επιστημονικής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενόψει του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο είχε κατατεθεί ήδη στις 18.11.2016. Στο παράρτημα του τόμου ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να βρει και να συγκρίνει τόσο το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή στον Υπουργό, μαζί με την αιτιολογική του έκθεση, όσο και τη μορφή που έλαβε το νομοσχέδιο με την κατάθεσή του στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και αυτήν με την οποία τελικά ψηφίστηκε. Έχει έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την μακρά, επίπονη και όχι πάντα ικανοποιητική ως προς το αποτέλεσμά της πορεία που χρειάστηκε το πρώτο βήμα αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου στη χώρα μας.

Edition info

Title
Αναγνώριση ταυτότητας φύλου
Ενόψει του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης
© 2017
Series directors
Foreword
Authors
Series
ISBN
978-960-568-731-1
Pages
VII + 118
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Γεώργιος Σάρλης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Χαιρετισμός.

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εισαγωγή στην προβληματική του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών

Ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου: Από την προκατάληψη στην αναγνώριση.

Σταύρος Π. Μπουφίδης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Γραμματέας του κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ε.Ψ.Ε.

Ο ρόλος του ψυχιάτρου στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στην εναρμόνιση ψυχοκοινωνικού και νομικού φύλου.

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Το Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (18.11.2016).

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.

(Κατατεθέν) Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13-10-2-17) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.».

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...