Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη/Θ. Παπαχρίστου..., Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), 2006


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη/Θ. Παπαχρίστου..., Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005), 2006

Το τεύχος αυτό είναι το πρώτο της σειράς «Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής», στην οποία θα εκδίδονται κατά βάση οι εισηγήσεις των επιστημονικών εκδηλώσεων του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής αλλά και αυτοτελείς σχετικές μελέτες και μονογραφίες. Η σειρά φιλοδοξεί να συμβάλλει μέσα από τα δημοσιεύματά της στην προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας των νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από την εξέλιξη της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας.

Στο πρώτο τεύχος δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της εναρκτήριας εκδήλωσης του Ομίλου που έγινε την Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2006, στη Θεσσαλονίκη και είχε ως θέμα: «Ο νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005): Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση)».

Ειδικότερα πρόκειται για τις εισηγήσεις των: Κ. Φουντεδάκη (Επ. Καθηγήτριας Νομικής Α.Π.Θ.), Η «Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς» σύμφωνα με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, Θ. Παπαχρίστου (Καθηγητή Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) και Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή (Αν. Καθηγήτριας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών), Ιατρικό Απόρρητο, Ιατρικό Αρχείο και Προσωπικά Δεδομένα Υγείας, Ι. Πέτρου (Καθηγητή Θεολογικής Α.Π.Θ.), Ιατρική Φροντίδα και Κοινωνία-Μια κοινωνιολογική θεώρηση του νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και τέλος Β. Ταρλατζή (Καθηγητή Ιατρικής Α.Π.Θ.), Το Ιατρικό Λειτούργημα στο νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Οι εισηγήσεις φωτίζουν με διεπιστημονικό, και γι’ αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τρόπο το νέο νομοθέτημα που έχει κεντρική σημασία για την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος προσφέροντας μια συστηματική και πολύπλευρη εικόνα για τις ρυθμίσεις του.

Στο τεύχος δημοσιεύεται, τέλος, και η εισαγωγική ομιλία της Προέδρου του Ομίλου Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς του Ομίλου.

Edition info

Title
Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)
Βασικές ρυθμίσεις (νομική, ιατρική και κοινωνιολογική προσέγγιση)
© 2006
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-445-081-6
Pages
73
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Εισαγωγική ομιλία της Προέδρου του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

Κατερίνα Φουντεδάκη, Η «συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς», σύμφωνα με το νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)

A. Γενικά για τη συναίνεση και την ενημέρωση του ασθενούς

Β. Η συναίνεση

1. Η νομική σημασία της συναίνεσης για την αστική ιατρική

ευθύνη

2. Νομική φύση

3. Ικανότητα για συναίνεση

4. Αδυναμία του ασθενούς να συναινέσει

5. Άρνηση της συναίνεσης

6. Άλλες προϋποθέσεις για να είναι ισχυρή η συναίνεση

Γ. Η ενημέρωση

1. Μορφές

2. Η ενημέρωση ως προϋπόθεση για να είναι ισχυρή η συναίνεση του ασθενούς σε συγκεκριμένη ιατρική πράξη

3. Ο αποδέκτης της ενημέρωσης

4. Περιεχόμενο και έκταση της ενημέρωσης

Δ. Έγγραφος τύπος για τη συναίνεση και την ενημέρωση.

Θανάσης Παπαχρίστου και Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Ιατρικό απόρρητο, ιατρικό αρχείο, προσωπικά δεδομένα υγείας

1. Εισαγωγικά

2. Ιατρικό απόρητο και προσωπικά δεδομένα υγείας

3. Ιατρικό αρχείο και προσωπικά δεδομένα υγείας

4. Ανακοίνωση δεδομένων υγείας σε τρίτους

5. Περιπτωσιολογία

6. Συμπεράσματα

Ιωάννης Σ. Πέτρου, Ιατρική φροντίδα και κοινωνία (Κοινωνιολογική θεώρηση του νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας)

1. Κοινωνία πολιτιστικού πλουραλισμού και ιατρική φροντίδα

2. Σύγκρουση καθηκόντων και έννομων αγαθών

3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ιατρική φροντίδα

Βασίλης Κ. Ταρλατζής, Το ιατρικό λειτούργημα στο νέο Κώδικα

Ιατρικής Δεοντολογίας

Ιατρική Δεοντολογία: Αρχές Βιοηθικής

Αρχή της Ισότητας

Αρχή Προσδοκώμενου Οφέλους / Πιθανής βλάβης

Αρχή της Αυτονομίας - Ιατρού

Αρχή της αυτονομίας - Ασθενών

Το Ιατρικό Λειτούργημα στο νέο Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας:

Τόπος και τρόπος άσκησης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...