Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Ι. Καμτσίδου/Γ. Καλφέλης..., Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες, 2009


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Ι. Καμτσίδου/Γ. Καλφέλης..., Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες, 2009 Ιωάννης Μανωλεδάκης, Εισαγωγική ομιλία

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η τροποποίηση του άρθρου 370Α ΠΚ με το ν. 3674/2008 9

Γρηγόρης Καλφέλης, Παραβίαση της ιδιωτικότητας και κάμε-ρες (Με αφορμή τη νέα ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 3674/2008)

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο

Edition info

Title
Παραβίαση της ιδιωτικότητας - Οι κάμερες
© 2009
Authors
Series
ISBN
978-960-445-400-6
Pages
72
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Ιωάννης Μανωλεδάκης, Εισαγωγική ομιλία 1
Α. Ιδιωτικότητα 3
Β. Κάμερες 6

Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η τροποποίηση του άρθρου 370Α ΠΚ με το ν. 3674/2008

1. Περιεχόμενο και δικαιολογητική βάση της νομοθετικής παρέμβασης

2. Η μετατροπή του εγκλήματος σε κακούργημα

3. Η κατάργηση της 4ης παραγράφου του άρθρου 370Α ΠΚ

Γρηγόρης Καλφέλης, Παραβίαση της ιδιωτικότητας και κάμε-ρες (Με αφορμή τη νέα ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 5 του ν. 3674/2008)

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικότητας στον δημόσιο χώρο

Ι. Πως ορίζεται και πως «χωροθετείται» η ιδιωτικότητα στην σύγχρονη συνταγματική πράξη;

ΙΙ. Η απόλαυση της ιδιωτικότητας στην δημόσια σφαίρα

ΙΙΙ. Η κάμψη των συνταγματικών εγγυήσεων της «δημόσι-ας» ή «πολιτικής» ιδιωτικότητας: η ανάθεση της προ-στασίας της ιδιωτικότητας στις εισαγγελικές αρχές και η επιστροφή της στον «οίκο»


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Series: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο