Δ. Τομαράς, Διοικητικές πράξεις αποσπαστές από τις συμβάσεις της διοικήσεως, 1996


Δ. Τομαράς, Διοικητικές πράξεις αποσπαστές από τις συμβάσεις της διοικήσεως, 1996

Edition info

Title
Διοικητικές πράξεις αποσπαστές από τις συμβάσεις της διοικήσεως
© 1996
Author
ISBN
978-960-301-253-X
Pages
114
Price
€ 9.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 5η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Σύγχρονα ζητήματα ανακύπτοντα από την αυξανόμενη επιρροή της κλιματικής κρίσης στο δίκαιο