Δ. Σκαλτσούνης/Ζ. Βασιλάτη/Ρ. Κλαμπατσέα..., Συμβάσεις-Πολεοδομία-Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη, 2023


Δ. Σκαλτσούνης/Ζ. Βασιλάτη/Ρ. Κλαμπατσέα..., Συμβάσεις-Πολεοδομία-Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη, 2023

Οι δημόσιες συμβάσεις έχουν έναν διττό χαρακτήρα σε σχέση με τον πολεοδομικό – χωροταξικό σχεδιασμό. Από τη μία, οφείλουν να εναρμονίζονται με το ρυθμιστικό περιεχόμενο των έργων που προβλέπονται σε αυτούς τους σχεδιασμούς και από την άλλη, η ολοκλήρωση της κατασκευής τους πραγματώνει την πεμπτουσία του σχεδιασμού στον βαθμό που υλοποιούν το ουσιαστικό περιεχόμενό τους.

Η εξορθολογισμένη ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων βρίσκει έρεισμα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία 2014/24), όπως έχει ερμηνευτεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και τους βασικούς πυλώνες που διέπουν τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, όπως ενδεικτικά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελευθερίας των εγκαταστάσεων και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Πάντως, σε αντίθεση με τις δημόσιες συμβάσεις που η ΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στην αρτιότερη υλοποίησή τους, στα μεγάλα ζητήματα της πολεοδόμησης, όπως είναι η εκτός σχεδίου δόμηση, η διάχυση της δόμησης στην ύπαιθρο χώρα, η αυθαίρετη δόμηση και η αντιμετώπισή της, η ελληνική πολιτεία δυσκολεύεται να παρέχει οριστικές απαντήσεις από τεχνική και νομική άποψη.

Η αρμονική συμβίωση νομικού και αρχιτέκτονα μηχανικού, πολεοδόμου, πολιτικού μηχανικού, τοπογράφου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανολόγου μηχανικού είναι αναγκαία για την υλοποίηση μίας σύμβασης που θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη, ιδίως στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Τα κρίσιμα αυτά θέματα, με έμφαση στα ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία των ανωτέρω επαγγελματιών, παρουσιάζονται στο παρόν έργο που περιέχει όλα όσα συζητήθηκαν στη διεπιστημονική ημερίδα που διεξήχθη στις 31 Μαΐου 2023, σε συνδιοργάνωση των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών προς τιμήν των αφυπηρετούντων δικαστών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ειδικότερα της Ζαφειρούλας Βασιλάτη, Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και των Προέδρων Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιάκωβου Βενετσανάκη, Μαρίας Κάτρη και Βρισηίδας Μακρή και των Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Θεοδώρας Τούμπα, Ιωάννας Καραμπάτσου και Δήμητρας Ζωντήρου.

Edition info

Title
Συμβάσεις-Πολεοδομία-Δικαστές και Μηχανικοί για αειφόρο ανάπτυξη
Επιστημονική ημερίδα
© 2023
Series editor
Authors
Series
ISBN
978-960-648-778-1
Pages
VI + 162
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

Δ. Σκαλτσούνης, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ

Ζ. Βασιλάτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Ρ. Κλαμπατσέα, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ν. Λαγαρός, Κοσμήτορας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών

Εισηγήσεις

Δ. Ράικος, Judge of the United Nations Appeals Tribunal, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Καθηγητής Νομικής, τ. Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Η δημόσια σύμβαση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στην μετά covid-19 εποχή

Σ. Λαμπρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, Πρόεδρος ΕΣΒΙΚ.

Βέλτιστες πρακτικές ανάθεσης έργων και μελετών

Θ. Βιτουλαδίτη, Εφέτης Δ.Δ.

Η υποχρέωση διαφάνειας και η αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

Α. Καλαφάτη, Εφέτης Δ.Δ.

Προσέγγιση στην έννοια Συμβάσεων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Μ. Βράιλας, Γενικός Γραμματέας του ΣΤΕΑΤ και ΣΑΤΕ.

Απονομοθέτηση και επίλυση διαφορών

Δ. Μέλισσας, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Δικηγόρος.

Δημόσιες συμβάσεις και Πολεοδομία στην τεχνητή νοημοσύνη

Π. Βαλδίρκας, Εφέτης Δ.Δ.

Η εκτός σχεδίου δόμηση. Νομολογιακές προσεγγίσεις

Κ. Σερράος, Αρχιτέκτων, ΕΜΠ, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Το δίκτυο των κοινόχρηστων οδών ως πολεοδομικό εργαλείο για την επαναδιαχείριση της εκτός σχεδίου δόμησης

Ε. Καραβέλατζη, Εφέτης Δ.Δ.

Το φαινόμενο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων και οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning