Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση & Δασικοί Χάρτες


Δ. Παπαστερίου, Αναδάσωση & Δασικοί Χάρτες

Τα παρακάτω έργα μέσω της συνδυαστικής μελέτης θα αποτελέσουν ένα απαραίτητο και ολοκληρωμένο εργαλείο για κάθε επιστήμονα, μελετητή, δασικό, τοπογράφο και νομικό, αλλά και κάθε κοινωνό του δικαίου που αναζητεί υπεύθυνη και πλήρη πληροφόρηση για όλα τα καίρια ζητήματα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου και την εφαρμογή του στην Επικράτεια

Αποκτήστε και τα δύο έργα μαζί στην προνομιακή τιμή των 109€ (από την αρχική των 154€)

Edition info

Authors
Price
€ 109.00
In stock
 
Add to cart Add to wishlist

Includes