Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Τ. Πεδιαδιτάκη/Π. Μαντζούφας..., Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις, 2019


Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Τ. Πεδιαδιτάκη/Π. Μαντζούφας..., Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις, 2019

Το παρόν αποτελεί πρακτικά ημερίδας που διοργανώθηκε με θέμα το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειοδοτήσεων, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο του νομικού κόσμου όσο και της κοινής γνώμης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν διαφορετικές πτυχές αυτού του εξαιρετικά επίκαιρου ζητήματος από πλευράς εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, ενόψει και της πρόσφατης προκήρυξης τηλεοπτικών αδειών.

Edition info

Title
Τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις
Επίκαιρα νομικά ζητήματα
Πρακτικά Ημερίδας 27 Μαρτίου 2018
© 2019
Series director
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-568-940-7
Pages
VIII + 77
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμός

Πρώτη Συνεδρία

Η διαφάνεια, η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Ρ. Σημεία τομής με τις αρμοδιότητες άλλων Αρχών

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή

Ο εθνικός νομοθέτης και η αρχή της επικουρικότητας υπό το φως της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και της ενωσιακής στρατηγικής ραδιοφάσματος

Tώνια Πεδιαδιτάκη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο πλουραλισμός στην ενημέρωση και το δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

Παναγιώτης Μαντζούφας

Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών υπό το φως της προστασίας των ενωσιακών ελευθεριών

Γιώργος Γεραπετρίτης

Η προσέγγιση του ΕΔΔΑ σε ζητήματα ραδιοτηλεοπτικών αδειοδοτήσεων

Αφροδίτη-Κανέλλα Δημοπούλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου