Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024


Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024

Η μελέτη αυτή αποτελεί τη μοναδική και πληρέστατη ερμηνεία του ΝΟΚ για κάθε άρθρο (ν. 4067/2012) λαμβάνοντας υπ’ όψιν του όλες τις συνεχείς τροποποιήσεις των διατάξεών του. Επίσης, σε κάθε άρθρο παρατίθενται οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, των 13 Διοικητικών Εφετείων της Χώρας, της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομών και του Κανονισμού Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ), τις γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), και του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

Η τέταρτη αυτή έκδοση της ερμηνείας του ΝΟΚ αποτελεί το κύριο εργαλείο που περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο δικηγόρος, ο μηχανικός, ο υπάλληλος, ο συμβολαιογράφος για την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα ενός οικοπέδου και για τις δουλείες του, για το διατηρητέο κτίριο και τους διατηρητέους οικισμούς, για τον συντελεστή δόμησης και όγκου και το ποσοστό κάλυψής του, τη θέση του κτιρίου και όλων των εγκαταστάσεων, το ύψος του, την ανέγερση και επισκευή ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτιρίου, με πρόβλεψη για τα ΑμεΑ, με λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, με κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και τις περιφράξεις, με φυτεμένα δώματα. Με δύο λόγια, επιλύονται όλα τα προβλήματα που αναφύονται στην πράξη, κατά την ανέγερση και επισκευή ενός κτιρίου.

Edition info

Title
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012
(όπως τροποποιήθηκε)
Ερμηνεία κατ’ άρθρο
– Αποφάσεις ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων – Εγκύκλιοι – Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ – Αποφάσεις ΔΑΟΚΑ – Αποφάσεις ΚΕΣΑ
© 2024
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-648-806-1
Pages
XVIII + 914
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος Δ΄ έκδοσης

Πρόλογος Γ΄ έκδοσης

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες

ΝΟΜΟΣ 4067/2012

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 3. Ορισμοί συντελεστών και μεγεθών

Άρθρο 4. Άδειες Δόμησης

Άρθρο 5. Χρήση κτιρίων

Άρθρο 6. Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς

Άρθρο 7. Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα

Άρθρο 8. Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 9. Δουλείες σε ακίνητα

Άρθρο 10. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές

Άρθρο 10Α. Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής με απομείωση καθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων

Άρθρο 11. Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 12. Ποσοστό κάλυψης

Άρθρο 13. Συντελεστής Όγκου

Άρθρο 14. Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων

Άρθρο 15. Ύψος κτιρίου - αφετηρία μέτρησης υψών m - πλάτος δρόμου

Άρθρο 16. Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

Άρθρο 17. Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις

Άρθρο 18. Φυτεμένα δώματα

Άρθρο 19. Κατασκευές πάνω από το κτίριο

Άρθρο 19Α. Ενεργειακό στέγαστρο

Άρθρο 20. Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους.

Άρθρο 20Α. Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 21. Προσωρινές κατασκευές

Άρθρο 22. Παρόδια στοά

Άρθρο 23. Υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 24. Χαμηλά κτίρια

Άρθρο 25. Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Άρθρο 26. Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων

Άρθρο 27. Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 28. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 34. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35. Καταργούμενες διατάξεις

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning