Δ. Καλλινίκου/Σ. Βρέλλης/F. Granet..., Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017


Δ. Καλλινίκου/Σ. Βρέλλης/F. Granet..., Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017

Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά ημερίδος που διοργάνωσε το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, για να τιμήσει τη μνήμη του επί πολλά έτη μέλους και αντιπροέδρου του, Καθηγητού Αθ. Παπαχρίστου.

Περιέχει συμβολές από καταξιωμένους νομικούς σε τρεις θεματικές ενότητες: «Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και το έργο της», «Σύγχρονα θέματα οικογενειακού δικαίου» και «Πέρα από το δίκαιο - Ζητήματα κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας του δικαίου».

Οι συγγραφείς πραγματεύονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα από την κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, τη νέα Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και επίλυση διαφορών σχετικά με την μετακίνηση του παιδιού, τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας, τη σχέση κοινωνιολογίας δικαίου και οικογενειακού δικαίου κ.ά.

Edition info

Title
Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία
Στη μνήμη του καθηγητού Αθανασίου Παπαχρίστου
Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως – Ελληνικό Τμήμα
© 2017
Editor
Authors
ISBN
978-960-568-664-2
Pages
VIII + 151
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό Σημείωμα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ – Ο ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ

Διονυσία Καλλινίκου

Θανάσης Παπαχρίστου. Ο πνευματικός δάσκαλος

Σπυρίδων Βρέλλης

Θανάσης Παπαχρίστου. Ο καλός φίλος

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως και το έργο της

Πρόεδρος: Σπυρίδων Βρέλλης

Frédérique Granet

Les réalisations de la Commission Internationale de l’État Civil

Αθηνά Κοτζάμπαση

Το φύλο ως στοιχείο της ταυτότητας του προσώπου και το πρόβλημα των διεμφυλικών προσώπων

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Σύγχρονα θέματα οικογενειακού δικαίου

Πρόεδρος: Φώνη Σκορίνη–Παπαρρηγοπούλου

Rainer Frank

La contestation de paternité par le père biologique en droit comparé

Δήμητρα Παπαδοπούλου–Κλαμαρή

Η νέα Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και επίλυση διαφορών σχετικά με την μετακίνηση του παιδιού [CM/REC(2015) 4]

Γεώργιος Γεωργιάδης

Ζητήματα από την κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων

Γεώργιος Λέκκας

Η απόφαση του ΕΔΔΑ Κωνσταντινίδης κατά Ελλάδος (8/9/2014) και οι προθεσμίες για τη δικαστική αναγνώριση της πατρότητας

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πέρα από το δίκαιο – Ζητήματα κοινωνιολογίας και

φιλοσοφίας του δικαίου

Πρόεδρος: Νικόλαος Κλαμαρής

Vincenzo Ferrari

L’analyse sociologique du droit face aux changements du début du ΧΧΙ siècle

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Κοινωνιολογία του δικαίου και οικογενειακό δίκαιο: μια εκλεκτική συγγένεια

Σταυρούλα Τσινόρεμα

Αποφάσεις στα όρια της αυτουργίας – Η ηθική δεσμευτικότητα των προγενεστέρων οδηγιών

Ελίνα Μουσταΐρα

Ο ρυθμός στο δίκαιο. Ο ρυθμός στη μουσική

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Αυτοπροσδιορισμός, Ισότητα και Ιδιωτική Αυτονομία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Μ.-Ε. Γερασοπούλου, Η έννομη σχέση των συντρόφων από το σύμφωνο συμβίωσης του Ν. 4356/2015, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #3
Μια διεξοδική και συστηματική ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4356/2015 με ερμηνευτικές λύσεις σε ζητήματα της θεωρίας και της νομολογίας