Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020


Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου 
απαγόρευσης των διακρίσεων 
και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. 
για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020

Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» είναι ένα συλλογικό έργο που εμπεριέχει τις εισηγήσεις ενός διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που συνδιοργανώθηκε τον Απρίλιο του 2018 στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του έργου είναι να προσεγγίσει σύγχρονες θεματικές του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και να φωτίσει θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου μη διάκρισης, να παρουσιάσει πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις του κλάδου, καθώς και να προσεγγίσει ορισμένες ειδικότερες θεματικές του που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα τη νομολογία και τη θεωρία.

Παράλληλα, παρουσιάζεται στον αναγνώστη ένα πολύ σημαντικό διεθνές κείμενο στον τομέα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων. Πρόκειται για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της 13ης Δεκεμβρίου του 2006 που έχει κυρωθεί όχι μόνον από τη χώρα μας καθώς και από ένα μεγάλο αριθμό εθνικών κρατών, αλλά και από την ίδια την ΕΕ. Η καινοτομία της εν λόγω Σύμβασης έγκειται στο γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία από τη σκοπιά της σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ούτε προβλέπει μέτρα για την αποκατάστασή τους. Προσεγγίζει, αντίθετα, το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία με όρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

H επιλογή των ανωτέρω θεματικών και η εμπεριστατωμένη κριτική επεξεργασία τους από πλευράς των συγγραφέων δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω προβληματισμό.

Edition info

Title
Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
© 2020
Authors
ISBN
978-960-648-221-2
Pages
XIV + 362
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Οι Συγγραφείς του Έργου (με αλφαβητική σειρά)

Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Ι. Εννοιολογικές πτυχές

Ισότητα και διάκριση: Δύο διαφορετικές έννοιες ή δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Η (δύσκολη) οριοθέτηση της παρενόχλησης στην εργασία ως νομικά σημαντικής έννοιας

Παναγιώτης Μπουμπουχερόπουλος

ΙΙ. Νομολογιακές εξελίξεις

Διακρίσεις στην εργασία και την απασχόληση. Επίκαιρη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Michel Miné

Η εφαρμογή της απαγόρευσης των διακρίσεων από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων

Στέργιος Κοφίνης

ΙΙΙ. Ειδικά θέματα

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας μισθωτού ευρισκόμενου σε γονική άδεια μερικού χρόνου. Το Αναιρετικό Δικαστήριο αντιμέτωπο με τις απαιτήσεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα μέσα που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά του

Thérèse Aubert-Monpeyssen

Η προστασία του υποψήφιου εργαζομένου: Η συμβολή του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η αλληλεπίδραση με το δίκαιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σταματίνα Γιαννακούρου

Οι επιθυμίες των πελατών και η πολιτική ουδετερότητας ως λόγοι διακρίσεων λόγω θρησκείας: Με αφορμή τις αποφάσεις του ΔΕΕ στις υποθέσεις Bougnaoui (C-188/15) και Achbita (C-157/15)

Δημήτρης Ζερδελής

Η διεθνής ενηλικίωση και η ελληνική εφηβεία του δικαιώματος στη στέγη

Άγγελος Στεργίου

Άσκηση κοινωνικής πολιτικής μέσω των δημοσίων συμβάσεων

Έλσα Αδαμαντίδου

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

και η συμβολή της στο δίκαιο μη διάκρισης

Ι. Γενικά χαρακτηριστικά

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Michel Blatman

10 χρόνια μετά την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: Αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής της και μελλοντικές προοπτικές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Ο ρόλος και η δράση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ

Ανδρέας Ποττάκης

ΙΙ. Ειδικά θέματα

Το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και η επίδρασή του στο ελληνικό δίκαιο των προσώπων

Σωτήριος Ι. Κοτρώνης

Σεξουαλικά, αναπαραγωγικά και δικαιώματα γονικής μέριμνας των ατόμων με αναπηρία και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Γεώργιος Χιονίδης

Η κατάσταση της υγείας ως απαγορευμένος λόγος διάκρισης

Άννα Μπενιουδάκη

Άτομα με ειδικές ανάγκες ως αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών. Μια νομική προσέγγιση από την σκοπιά (κυρίως) της πράξης

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες-κινητικά προβλήματα ως αποδέκτες τουριστικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Ευανθία Καρδούλια

ΙΙΙ. Επίμετρο

Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (αρ. 72 ν. 4488/2017)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
A. Kechris, Étude historique sur la censure des films en France, 2021
L’évolution des régimes de l’expression cinématographique en France entraînerait deux transitions consécutives ainsi résumées: de la censure au contrôle et du contrôle à la...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Series: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Η ανάγκη μελέτης του παρόντος έργου γεννάται από τη διαπίστωση ότι το δικονομικό δίκαιο είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, συνταγματικό δί­καιο. Στις συνταγματικές δικο­νομικές...