Χ. Χατζηκωνσταντίνου/Γ. Κρεμλής/Α. Χαροκόπου..., Διαχείριση Αποβλήτων, 2019


Χ. Χατζηκωνσταντίνου/Γ. Κρεμλής/Α. Χαροκόπου..., Διαχείριση Αποβλήτων, 2019

Στις 11 Φεβρουαρίου 2019, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Αποβλήτων - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα».

Η Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-ματος το οποίο η Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου εκπόνησε ως ερευνήτρια του ΚΔΕ-ΟΔ, στον τομέα Δικαίου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με την ευγενή χρηματοδότηση του ΙΣΝ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν δικαστικοί λειτουργοί, διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του ιδιωτικού τομέα, μηχανικοί και φοιτητές.

Στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας, η κ. Ιωάννα Κουφάκη, Δικηγόρος, Δρ. Νομικής, σύμβουλος μεταφορών στη Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) Ε.Ε., ανέδειξε την οικονομική διάσταση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, η δικηγόρος και ερευνήτρια του ΚΔΕΟΔ στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου, υπό τον τίτλο της εισήγησης «Διαχείριση αποβλήτων και ιδιωτική πρωτοβουλία», ανέλυσε πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων που συνδέονται με τη συμμετοχή των ιδιωτών, με έμφαση στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, βάσει του ν. 3389/2005.

Edition info

Title
Διαχείριση Αποβλήτων
Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα
Πρακτικά Ημερίδας 11 Φεβρουαρίου 2019
© 2019
Series director
Authors
Series
ISBN
978-960-568-994-0
Pages
VIII + 61
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμός

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας

Γεώργιος-Σταύρος Κρεμλής

Τα κρίσιμα ζητήματα των αποβλήτων στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αγγελική Χαροκόπου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η οικονομική διάσταση των αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιωάννα Κουφάκη

Διαχείριση αποβλήτων και ιδιωτική πρωτοβουλία

Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου

Συμπερασματικές σκέψεις και προβληματισμοί για τη διαχείριση αποβλήτων

Άννα Γκιζάρη-Ξανθοπούλου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...