Χ. Αντωνιάδης/Ι. Δούμπης/Α. Καραμόσχογλου..., Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας, 2010


Χ. Αντωνιάδης/Ι. Δούμπης/Α. Καραμόσχογλου..., Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας, 2010

Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, διοργάνωσε επιστημονική Ημερίδα με το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου αυτού. Η εκδήλωση έγινε την 12η Μαρτίου 2010, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Edition info

Title
Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας
Αξιολόγηση και προοπτικές
© 2010
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-445-546-1
Pages
XVIII + 100
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Ι. Μανωλεδάκης, Εισαγωγική ομιλία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Χ. Αντωνιάδης, Οι στόχοι της εκπαίδευσης των νέων δικαστών: Προτεραιότητες, επιτεύγματα και τυχόν αδυναμίες

Ι. Π. Δούμπης, Πού απέβλεπε η θεσμοθέτηση της δικαστικής εκπαίδευσης και τι επέτυχε μέχρι σήμερα

Χ. Κοσμίδης, Τρεις διαπιστώσεις και έξι προτάσεις για βελτίωση της δικαστικής εκπαίδευσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ά. Καραμόσχογλου, Κατάθεση προσωπικής εμπειρίας: Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεωρία και Πράξη

Δ. Τίτσιας, Η κατάρτιση στην ΕΣΔι και η πραγματική συμβολή της στην εκτέλεση του δικαιοδοτικού έργου

Ν. Κασμερίδης, Η κατάρτιση στην ΕΣΔι: Τι καλύτερο θα περίμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χ. Κοσμίδης, Μια προσπάθεια αξιολόγησης της δικαστικής εκπαίδευσης

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Άγγλος/Ε. Αντωνόπουλος/Χ. Αυγερινού..., Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Η παρούσα έκδοση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου (1944-2020), ο οποίος υπήρξε ένας δικαστής από τους πιο σημαντικούς της γενιάς του και διετέλεσε...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Το παρόν αποτελεί ένα έργο που χάρη στη συστηματική δομή του και παρά τον ευσύνοπτο χαρακτήρα του υπερβαίνει τα όρια ενός εγχειριδίου, παρουσιάζοντας λεπτομερέστατη και...
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή/Δ. Σκαλτσούνης..., Ενενήντα Έτη Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 2022
Στο παρόν έργο παρουσιάζεται η ημερίδα με τον γενικότερο τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα Διοικητικού Δικαίου», η οποία διεξήχθη με αφορμή τον εορτασμό των 90 ετών της Εταιρείας...
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Ο παρών τόμος φιλοξενεί, σε επεξεργασμένη μορφή, τις εισηγήσεις στη διαδικτυακή εκδήλωση της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών με τίτλο «Κλιματική Κρίση και Δίκαιο», που έλαβε...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με τον Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ Α΄ 35/16.9.1988), είναι ενημερωμένος με όλες τις τροποποιήσεις...