Χ. Αντωνιάδης/Ι. Δούμπης/Α. Καραμόσχογλου..., Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας, 2010


Χ. Αντωνιάδης/Ι. Δούμπης/Α. Καραμόσχογλου..., Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας, 2010

Η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την ίδρυση και λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών, διοργάνωσε επιστημονική Ημερίδα με το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο του βιβλίου αυτού. Η εκδήλωση έγινε την 12η Μαρτίου 2010, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Edition info

Title
Εθνική Σχολή Δικαστών: 15 χρόνια λειτουργίας
Αξιολόγηση και προοπτικές
© 2010
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-445-546-1
Pages
XVIII + 100
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Ι. Μανωλεδάκης, Εισαγωγική ομιλία

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Χ. Αντωνιάδης, Οι στόχοι της εκπαίδευσης των νέων δικαστών: Προτεραιότητες, επιτεύγματα και τυχόν αδυναμίες

Ι. Π. Δούμπης, Πού απέβλεπε η θεσμοθέτηση της δικαστικής εκπαίδευσης και τι επέτυχε μέχρι σήμερα

Χ. Κοσμίδης, Τρεις διαπιστώσεις και έξι προτάσεις για βελτίωση της δικαστικής εκπαίδευσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ά. Καραμόσχογλου, Κατάθεση προσωπικής εμπειρίας: Εθνική Σχολή Δικαστών, Θεωρία και Πράξη

Δ. Τίτσιας, Η κατάρτιση στην ΕΣΔι και η πραγματική συμβολή της στην εκτέλεση του δικαιοδοτικού έργου

Ν. Κασμερίδης, Η κατάρτιση στην ΕΣΔι: Τι καλύτερο θα περίμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χ. Κοσμίδης, Μια προσπάθεια αξιολόγησης της δικαστικής εκπαίδευσης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...