Αεροπορικό Δίκαιο, 2020


Αεροπορικό Δίκαιο, 2020

Ο Κώδικας αυτός περιέχει τη Βασική Νομοθεσία του Αεροπορικού Δικαίου και συμπληρώνει τη σειρά του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, η οποία περιλαμβάνει τη Βασική Εμπορική Νομοθεσία (τ. ΧΙΙΙ).

Το Αεροπορικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του Εμπορικού Δικαίου. Έτσι, στον κώδικα αυτό κρίναμε ορθό να συμπεριλάβουμε τα σημαντικότερα νομοθετήματα του Αεροπορικού Δικαίου, δημοσίου και ιδιωτικού, όπως η Διεθνής Σύμβαση του Σικάγου (1947) για τη διεθνή Πολιτική Αεροπορία και ο Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου (Ν. 1815/1988), αν και παρωχημένος ισχύει σε συνδυασμό με τους κοινοτικούς Κανονισμούς για την ευθύνη του αερομεταφορέα, οι οποίοι βεβαίως υπερισχύουν του εσωτερικού δικαίου και με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999.

Μεγαλύτερο τμήμα στο τεύχος αυτό, καταλαμβάνουν οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν την ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα και την μεταφορά επιβατών και αποσκευών με αεροσκάφος. Περιέχονται η Σύμβαση της Βαρσοβίας 1929 ενοποιημένη με όλα τα πρωτόκολλα που την τροποποιούν, η Σύμβαση του Μόντρεαλ 1999 (Ν. 3006/2002) που ισχύουν και οι δύο ακόμη παράλληλα, ο Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2002 και Κοινοτικοί Κανονισμοί που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Όλα τα νομοθετήματα παρατίθενται με τις σύγχρονες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που έχουν υποστεί, έτσι ώστε ο κώδικας αυτός με τη σημαντικότερη «Νομοθεσία του Αεροπορικού Δικαίου» να είναι χρήσιμος και εύχρηστος για κάθε φοιτητή, για κάθε νομικό γενικότερα.

Edition info

Title
Αεροπορικό Δίκαιο
Βασική εμπορική νομοθεσία ΧΙΙΙ
Απρίλιος 2020
© 2020
Editors
Series
ISBN
978-960-648-139-0
Pages
XIV + 248
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Σημείωμα

Διάγραμμα ύλης Κώδικα Αεροπορικής Νομοθεσίας

Ι. Η Σύμβαση του Σικάγου του 1947 «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας»

ΙΙ. Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 για τις «Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές»

ΙΙΙ. Η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 για τις «Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές»

IV. Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997 για την ευθύνη των αερομεταφορέων

V. Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου

VI. Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 για την «προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές»

VII. Κανονισμός (ΕΚ) 2111/2005 για την «ενημέρωση των επιβατών για ζητήματα που αφορούν την ταυτότητα του αεροπορικού μεταφορέα»

VIII. Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 για την «προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία στις αεροπορικές μεταφορές»

ΙΧ. Σχετικά Νομοθετήματα

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 8η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #20
Η νομοθετική παραγωγή των δύο τελευταίων ετών καθιστά αναγκαία την προκείμενη έκδοση, η οποία είναι ενημερωμένη με τις μεταβολές που επέφεραν α) Στο δίκαιο της ανώνυμης...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...
Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....