Α. Τσιφτσόγλου, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, 2015


Α. Τσιφτσόγλου, Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, 2015

Οι αποκαλύψεις Snowden το 2013 σχετικά με τα σκάνδαλα μαζικής παρακολούθησης εκ μέρους της βρετανικής και αμερικανικής κυβέρνησης εξέθεσαν απροκάλυπτα δείγματα της νέας πραγματικότητας. Παγκόσμιο χαρακτηριστικό αυτής είναι η σταδιακή μετεξέλιξη του σύγχρονου κράτους σε κράτος παρακολούθησης. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις έδειξαν πως το δίκαιο της ανάγκης που επικαλέστηκαν πολιτικοί και νομικοί μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχασε μάλλον την παροδικότητά του. Απεναντίας, τα έκτακτα μέτρα έγιναν ο κανόνας παρά η εξαίρεση, η νέα δικαιϊκή νόρμα.

Η παρούσα μονογραφία εστιάζει στη σύγκρουση δημόσιας ασφάλειας και ιδιωτικότητας μέσα στη νέα πραγματικότητα του κράτους πρόληψης και παρακολούθησης. Η διελκυστίνδα αυτή εκφράζεται μέσα από σταθμίσεις νομοθετικές και δικαστικές, εντοπίζεται σε δύο κυρίως πεδία- τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις γενετικές πληροφορίες- και αναδεικνύει θεσμικές επιλογές κοινοβουλίων και δικαστηρίων σε εθνικό αλλά και υπερεθνικό επίπεδο. Παράλληλα, η σύγκρουση εξετάζεται και μέσα από ένα σώμα αποφάσεων των ελληνικών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, αντλώντας πολύτιμα στοιχεία και από το ευρωπαϊκό παράδειγμα, ανιχνεύοντας το θεσμικό τους ρόλο στην επίλυση της αξιακής σύγκρουσης.

Μεθοδολογικά, ακολουθείται το σχήμα θέμα – πράξη – θεσμοί, δηλαδή η τριμερής (θεωρητική, πρακτική και θεσμική) προσέγγιση της θεματικής μας. Αξιοποιείται συγκριτικά πρωτογενές υλικό από τέσσερις τουλάχιστον έννομες τάξεις (Ελλάδα, ΗΠΑ, ΕΕ και ΕΣΔΑ), αλλά και επιστημονική βιβλιογραφία και ειδησεογραφία που καλύπτει τρεις τουλάχιστον γλώσσες (ελληνική, αγγλική και γαλλική).

Στόχος του έργου είναι τόσο η ανάδειξη όσο και η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης των δύο αντίπαλων αξιών μέσα από συγκριτική μελέτη μιας πληθώρας πηγών ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως η βιωθείσα παγκοσμίως κατά τη δεκαετία μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ.

Edition info

Title
Δημόσια Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
© 2015
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-237-8
Pages
XVI + 244
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καθηγητή Σπύρου Ι. Φλογαΐτη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΘΕΜΑ: Η ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Η Δημόσια Ασφάλεια στο Σύγχρονο Κράτος.

1.1. Φύση της Δημόσιας Ασφάλειας.

1.2. Οριοθέτηση από Συγγενείς Έννοιες.

1.3. Η Ασφάλεια ως Στοιχείο Κρατικής Κυριαρχίας.

2. Όψεις του Ιδιωτικού Βίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

2.1. Φύση της Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας.

2.2. Η Ιδιωτικότητα στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

2.3. Η Ιδιωτικότητα στις Γενετικές Πληροφορίες.

3. Η Πρόκληση της Εξαίρεσης ενόψει μιας Διελκυστίνδας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΑΞΗ: Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Το Φαινόμενο των Κρατικών Μυστικών Παρακολουθήσεων.

1.1. Το Αμερικανικό Σκάνδαλο στα Δικαστήρια.

1.2. Οι Μυστικές Παρακολουθήσεις στο ΕΔΔΑ.

1.3. Το Σκάνδαλο των Υποκλοπών στην Ελλάδα.

2. Η Διατήρηση των Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων.

2.1. Ένα Καίριο εν εξελίξει Πανευρωπαϊκό Ζήτημα.

2.2. Νομοθετικές και Δικαστικές Διχογνωμίες Και η Εξέλιξη του Ζητήματος στην Ελλάδα.

3. Τα Παρανόμως Κτηθέντα Αποδεικτικά Μέσα.

3.1. Οι Παλινδρομήσεις του Έλληνα Νομοθέτη.

3.2. Δικαστικές Σταθμίσεις μετά την Αναθεώρηση.

3.3. Παραδείγματα από Στρασβούργο και Washington.

4. Οι Γενετικές Πληροφορίες στην Ποινική Δίκη.

4.1. Maryland v King και η Δύναμη της Ασφάλειας.

4.2. S & Marper v UK και η Αξία της Αναλογικότητας.

4.3. To DNA στην Ελληνική Ποινική Νομοθεσία και Δίκη.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: Η ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1. Οι Ανεξάρτητες Αρχές: Εγγύηση ή Κενά Εξουσίας;.

1.1. Οι Ευρωπαϊκές Εγγυήσεις Ορθής Λειτουργίας τους.

1.2. Οι Ελληνικές Ανεξάρτητες Αρχές ως Θεσμικά Αντίβαρα στο Παράδειγμα της Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας.

2. Η Αναγκαιότητα Ελέγχου στο Αμερικανικό Παράδειγμα.

3. Οι Ακτιβιστές Δικαστές: Πραγματικότητα ή Μύθος;.

3.1. Το ΣτΕ και ο ΑΠ ενώπιον των Σύγχρονων Προκλήσεων.

3.2. Το ΕΔΔΑ και το ΔΕΕ ως Εγγυητές της Νομιμότητας.

3.3. Οι Αμερικανοί Δικαστές ως Σύμμαχοι της Κυβέρνησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ;.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου