Α. Ταπραντζής/Ε. Αδαμαντίδου/Ν. Βερβεσός..., Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες - Απελευθέρωση - Ανταγωνισμός, 2006


Α. Ταπραντζής/Ε. Αδαμαντίδου/Ν. Βερβεσός..., Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες - Απελευθέρωση - Ανταγωνισμός, 2006

Στις 12 και 13 Μαΐου 2005 έλαβε χώρα στην Αθήνα διημερίδα με θέμα «Οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες – Απελευθέρωση – Ανταγωνισμός».

Η διημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον ΕΛΤΑ.

Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας που περιλαμβάνουν τις παρακάτω εισηγήσεις και τα τελικά συμπεράσματα:

Ανδρέας Ταπραντζής, Ταχυδροµικές Υπηρεσίες - Απελευθέρωση - Ανταγωνισµός
Έλσα Αδαμαντίδου, Η Ταχυδροµική Επιχείρηση
Νικόλαος Α. Βερβεσός, Οι Ταχυδροµικοί Πράκτορες - Η Σύµβαση Πρακτορείας
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Η Εποπτεία της Ταχυδροµικής
Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης, Η Ταχυδροµική Σύµβαση
Ελένη Δημητροπούλου, Το Απόρρητο των Επιστολών
Απόστολος Αθ. Καραγκουνίδης, Η προστασία του αποδέκτη κοινής ωφέλειας ως δικαιούχου « Καθολικής Υπηρεσίας » και ως καταναλωτή
Βασίλης Δ. Τουντόπουλος, Η ευθύνη του φορέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας
Μωυσής Κωνσταντίνης, Εξέλιξη και σηµασία του Φιλοτελισµού στον Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο
Ιωάννης Π. Μάρκου, Το γραµµατόσηµο ως υποκατάστατο χρήµατος
Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Η ταχυδροµική επιταγή
Θάλεια Εμίρη, Η απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών
Μάνος Μαστρομανώλης, Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην υπο απελευθέρωση ταχυδροµική αγορά
Αλεξάνδρα Τράντα, Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Χάρης Συνοδινός, ∆ηµόσιες Συµβάσεις και φορέας Καθολικής Υπηρεσίας ταχυδροµικών υπηρεσιών
Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης, Συµπεράσµατα - Προοπτικές

Table of contents   +

Ανδρέας Ταπραντζής

Ταχυδροµικές Υπηρεσίες - Απελευθέρωση - Ανταγωνισµός

Έλσα Αδαμαντίδου

Η Ταχυδροµική Επιχείρηση

Νικόλαος Α. Βερβεσός

Οι Ταχυδροµικοί Πράκτορες - Η Σύµβαση Πρακτορείας

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης

Η Εποπτεία της Ταχυδροµικής Αγοράς

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Η Ταχυδροµική Σύµβαση

Ελένη Δημητροπούλου

Το Απόρρητο των Επιστολών

Απόστολος Αθ. Καραγκουνίδης

Η προστασία του αποδέκτη κοινής ωφέλειας ως δικαιούχου « Καθολικής Υ-

πηρεσίας » και ως καταναλωτή

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος

Η ευθύνη του φορέα καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας

Μωυσής Κωνσταντίνης

Εξέλιξη και σηµασία του Φιλοτελισµού στον Ελληνικό και ∆ιεθνή χώρο

Ιωάννης Π. Μάρκου

Το γραµµατόσηµο ως υποκατάστατο χρήµατος

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη

Η ταχυδροµική επιταγή

pez;ÐÅ

Θάλεια Εμίρη

Η απελευθέρωση των ταχυδροµικών υπηρεσιών

Μάνος Μαστρομανώλης

Καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην υπο απελευθέρωση

ταχυδροµική αγορά

Αλεξάνδρα Τράντα

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Χάρης Συνοδινός

∆ηµόσιες Συµβάσεις και φορέας Καθολικής Υπηρεσίας ταχυδροµικών υπη-

ρεσιών

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης

Συµπεράσµατα - Προοπτικές


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....