Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Τάχος, Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας - περιουσίας, 2003

Edition info

Title
Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας - περιουσίας
Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
© 2003
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-301-740-X
Pages
VIII + 328
Price
€ 35.00
In stock

Α. Τάχος, Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας - περιουσίας, 2003


Α. Τάχος, Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας - περιουσίας, 2003

Οι γνωμοδοτήσεις δεν αφορούν στην παρουσίαση επιστημονικών απόψεων, γιατί προτείνουν λύσεις πρακτικές σε όλα τα επίπεδα των διαφορών. Έτσι μπορούν να θεμελιώσουν τις αποφάσεις της πρακτικής ή, με άλλες λέξεις να βοηθήσουν στην εξεύρεση ορθών λύσεων. Άλλωστε ο νόμος ορίζει ότι οι γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν “ειδικές γνώσεις επιστήμης” εκτιμώνται ελευθέρως από το Δικαστήριο. Η παρούσα συλλογή αποβλέπει στη συστηματική παρουσίαση μιας ενότητας γνωμοδοτήσεων που αφορούν στην προστασία και την εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας-περιουσίας στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Με άλλες λέξεις, αφορούν στη λειτουργική αντιμετώπιση της ιδιοκτησία-περιουσίας.

Edition info

Title
Προστασία και εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας - περιουσίας
Στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
© 2003
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-301-740-X
Pages
VIII + 328
Price
€ 35.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account