Α. Κοτζάμπαση/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη, 6η έκδ., 2019


Α. Κοτζάμπαση/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Κ. Φουντεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη, 6η έκδ., 2019

To διδακτικό βοήθημα «Το Οικογενειακό Δίκαιο στην Πράξη» εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη ότι η διδασκαλία του οποιουδήποτε νομικού μαθήματος, επομένως και του Οικογενειακού Δικαίου, δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην ανάπτυξη της θεωρίας, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την επεξεργασία πρακτικών θεμάτων. Έτσι η ίδια η διδασκαλία γίνεται πιο ζωντανή, αλλά και ο φοιτητής εξοικειώνεται έγκαιρα με την πρακτική εφαρμογή της νομικής επιστήμης, που είναι πάντα ο τελικός σκοπός. Κάνοντας ο ίδιος τα πρώτα του βήματα στην πράξη, ο σπουδαστής του δικαίου παίρνει ήδη από νωρίς μια ιδέα για το επαγγελματικό του μέλλον.

Για να έχουν οι φοιτητές γραπτά υποδείγματα ολοκληρωμένων απαντήσεων, αλλά – σε πολλές περιπτώσεις – και για να αποκτήσουν μέσα από τα πρακτικά θέματα κάποιες ειδικότερες γνώσεις πάνω σε ενδιαφέροντα νομικά ζητήματα, οι ασκήσεις συνοδεύονται από τις λύσεις τους. Το βιβλίο, έτσι όπως κυκλοφορεί τώρα στην έκτη του έκδοση, καλύπτει με αναθεωρημένες και καινούριες ασκήσεις ολόκληρη την ύλη του Οικογενειακού Δικαίου, όπως αυτό έχει εκσυγχρονιστεί με όλους τους τελευταίους νόμους, όπως, για παράδειγμα το ν. 4356/2015 για το νέο σύμφωνο συμβίωσης ή το ν. 4509/2017 για το συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη.

Edition info

Title
Το οικογενειακό δίκαιο στην πράξη
Ασκήσεις και λύσεις
© 2019
Authors
Edition
6th ed.
ISBN
978-960-568-953-7
Pages
XVIII + 216
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Μνηστεία

1η ΑΣΚΗΣΗ: Υπαίτια πρόκληση δικαιολογημένης διάλυσης της μνηστείας –

Αξιώσεις των άρθρων 1347 και 1348 AK για αποζημίωση και επιστροφή των

δώρων – Εξωσυμβατική ευθύνη – Επίδοση τρίτων – Παραγραφές

(Ε. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη)

2η ΑΣΚΗΣΗ: Ειδική δικαιοπρακτική ικανότητα για τη σύναψη μνηστείας –

Μνηστεία άκυρη (ως παράνομη) – Αναζήτηση των δώρων και αποζημίωση

σε περίπτωση διάλυσης άκυρης μνηστείας κατά τα άρθρα 904, 198 και 919 ΑΚ –

Αξιώσεις των άρθρων 1347 και 1348 ΑΚ (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Σύναψη του γάμου – Ελαττωματικός γάμος

3η ΑΣΚΗΣΗ: Ακυρότητα του γάμου εξαιτίας της έλλειψης της θετικής

προϋπόθεσης της νόμιμης ηλικίας – Μεταγενέστερη αναγνώριση του άκυρου

γάμου από το σύζυγο που ενηλικιώνεται – Αθεράπευτη ακυρότητα του γάμου

εξαιτίας του κωλύματος από τη συγγένεια εξ αίματος – Άκυρη (παράνομη ή

ανήθικη) μνηστεία – Ακυρότητα του γάμου εξαιτίας του κωλύματος από την

παράλληλη ύπαρξη άλλου γάμου – Η λύση του πρώτου γάμου με θάνατο δεν

αίρει την ακυρότητα του δεύτερου γάμου – Έννοια του «έννομου συμφέροντος»

του άρθρου 1378 αρ. 1 ΑΚ (περίπτωση άσκησης αγωγής ακύρωσης του γάμου

από ασφαλιστική εταιρία) – Δυνατότητα άσκησης αγωγής διαζυγίου

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

4η ΑΣΚΗΣΗ: Έλλειψη νόμιμης ηλικίας για γάμο – Δικαστική άδεια γάμου –

Γνώμη των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του ανηλίκου – Έννοια

άκυρου γάμου – Θεραπεία άκυρου γάμου ανηλίκου (Κ. Φουντεδάκη)

5η ΑΣΚΗΣΗ: Αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης για χορήγηση της δικαστικής

άδειας για τέλεση γάμου από ανήλικη κάτω των δεκαέξι ετών – Αντίθετη γνώμη

των γονέων – Ζήτημα μεταγενέστερης αναγνώρισης του άκυρου γάμου από το

σύζυγο που ενηλικιώνεται (ΑΚ 1373 αρ. 2) – Ακυρότητα του γάμου εξαιτίας του

κωλύματος από την παράλληλη ύπαρξη άλλου γάμου – Έννοια πλάνης σχετικής

με την ταυτότητα του προσώπου του άλλου συζύγου (περίπτωση πλάνης ως προς

την περιουσιακή κατάσταση) (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

6η ΑΣΚΗΣΗ: Κωλύματα γάμου (διγαμία, συγγένεια εξ αίματος, αγχιστεία,

υιοθεσία) – Σχέση με τα αποτελέσματα της υιοθεσίας ανηλίκων – Υιοθεσία

ενηλίκων (Κ. Φουντεδάκη)

7η ΑΣΚΗΣΗ: Ακυρότητα του γάμου εξαιτίας του κωλύματος από την παράλληλη

ύπαρξη άλλου γάμου – Καλή πίστη των συζύγων του δεύτερου γάμου ως προς

τη λύση του πρώτου γάμου με θάνατο – Νομιμοποίηση των συζύγων του διγάμου

και για την ακύρωση του δεύτερου γάμου και για την άσκηση αγωγής διαζυγίου –

Αδυναμία της λειτουργίας (στην περίπτωση της ανυπαίτιας διγαμίας) του μαχητού

τεκμηρίου του άρθρου 1439 § 2 ΑΚ – Αδυναμία της λειτουργίας του αμάχητου

τεκμηρίου της διετούς διάστασης του άρθρου 1439 § 3 ΑΚ – Επιβαλλόμενη

ε πανάληψη του δεύτερου γάμου μετά τη λύση του πρώτου γάμου με διαζύγιο

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

8η ΑΣΚΗΣΗ: Εικονικός γάμος – Επίδραση της άσκησης αγωγής διαζυγίου στο

«εξ αδιαθέτου» κληρονομικό δικαίωμα του συζύγου που επιζεί – Νομιμοποίηση

των γονέων για την ακύρωση του γάμου του παιδιού τους (έννοια του «έννομου

συμφέροντος» του άρθρου 1378 αρ. 1 ΑΚ) – Καταχρηστική άσκηση του

δικαιώματος για ακύρωση του άκυρου γάμου (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

9η ΑΣΚΗΣΗ: Άδεια γάμου – Ιερολογία από ιερέα που έχει καθαιρεθεί – Γάμος

αμφίφυλου προσώπου – Γάμος εικονικός – Νομιμοποίηση για την ακύρωση

άκυρου γάμου – Διγαμία – Θεραπεία άκυρου γάμου (Κ. Φουντεδάκη)

10η ΑΣΚΗΣΗ: Έννοια πλάνης ως προς την ταυτότητα του προσώπου του άλλου

συζύγου (περίπτωση γυναίκας που αποκαλύφθηκε πως περίμενε και απέκτησε

παιδί από άλλον άνδρα – περίπτωση γυναίκας που προκάλεσε το γάμο πείθοντας

το σύζυγο ότι περιμένει δικό του παιδί, ενώ δεν ήταν καν έγκυος)

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης

11η ΑΣΚΗΣΗ: Προσωπικά αποτελέσματα του γάμου – Υποχρέωση για έγγαμη

συμβίωση – Περιεχόμενο – Παραβάσεις – Εξωσυζυγικές σχέσεις – Υποχρέωση

συγκατοίκησης με τρίτα πρόσωπα – Ρύθμιση των θεμάτων του έγγαμου βίου

με κοινές αποφάσεις των συζύγων – Επαγγελματική δραστηριότητα του συζύγου

(Κ. Φουντεδάκη)

12η ΑΣΚΗΣΗ: Υποχρέωση των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές

ανάγκες – Έννοια των «οικογενειακών αναγκών» – Έννοια των «δυνάμεων»

των συζύγων – Προσδιορισμός του ποσού συμβολής του κάθε συζύγου –

Αποζημίωση του συζύγου που επιζεί για στέρηση της συνεισφοράς στην

αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών (ΑΚ 928 εδ. 2) – Άκυρη κοινή

απόφαση (ΑΚ 1387) για τον καταμερισμό των συζυγικών ρόλων εξαιτίας

αντίθεσης προς την αρχή της ισότητας των φύλων – Δυνατότητα άσκησης

αγωγής διαζυγίου (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

13η ΑΣΚΗΣΗ: Υποχρέωση των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές

ανάγκες – Προσδιορισμός του ποσού συμβολής του κάθε συζύγου – Περίπτωση

συζύγου που συνεισφέρει περισσότερο από όσο είναι υποχρεωμένος –

Δυνατότητα άσκησης αγωγής διαζυγίου – Αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων

για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό – Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα –

Έγκυρη κοινή απόφαση (ΑΚ 1387) για τον καταμερισμό των συζυγικών ρόλων –

Δικαιολογημένη άρνηση για αλλαγή της απόφασης (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

14η ΑΣΚΗΣΗ: Υποχρέωση των συζύγων για συμβολή στις οικογενειακές

ανάγκες – Έννοια των «δυνάμεων» των συζύγων (σε αυτές περιλαμβάνονται

και υποθετικά εισοδήματα από απρόσοδα περιουσιακά στοιχεία) – Περίπτωση

συρροής περισσότερων δικαιούχων διατροφής (παιδιά από προηγούμενο γάμο

και σύζυγος) – Εφαρμόζεται αναλογικά ως προς την υποχρέωση συμβολής στις

οικογενειακές ανάγκες το άρθρο 1495 ΑΚ για την ελαττωμένη διατροφή;

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

15η ΑΣΚΗΣΗ: Συρροή αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα και κληρονομικού

δικαιώματος «εξ αδιαθέτου» του συζύγου που επιζεί – Διαζευκτική ή υπαλλακτική

ευχέρεια ως προς την απόδοση του οφειλόμενου μέρους των αποκτημάτων

αυτούσιου ή σε χρήμα (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

16η ΑΣΚΗΣΗ: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα – Διακοπή της έγγαμης

συμβίωσης – Χρόνος άσκησης της αγωγής – Υπολογισμός της επαύξησης της

περιουσίας – Αυτούσια απόδοση της συμβολής – Διατροφή των τέκνων κατά

τη διάρκεια της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης – Αναπροσαρμογή της διατροφής

– Εκπροσώπηση των τέκνων στη δίκη διατροφής – Υποχρέωση απώτερου ανιόντος

(παππού) για διατροφή (Α. Κοτζάμπαση)

17η ΑΣΚΗΣΗ: Το συμβατικό σύστημα της κοινοκτημοσύνης – Σύσταση –

Έκταση της κοινοκτημοσύνης – Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης – Λήξη με

δικαστική απόφαση (Α. Κοτζάμπαση)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής της συμβίωσης

18η ΑΣΚΗΣΗ: Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης – Έννοια της εύλογης αιτίας –

Διατροφή της συζύγου – Συμψηφισμός της οφειλόμενης διατροφής με αξίωση

του άλλου συζύγου – Τεχνητή γονιμοποίηση με ξένο γεννητικό υλικό – Διατροφή

του τέκνου – Προσβολή της πατρότητας μόνο με κύρια αγωγή και όχι

κατ΄ ένσταση – Δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο (Α. Κοτζάμπαση)

19η ΑΣΚΗΣΗ: Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης στην περίπτωση

της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης – Ανεξαρτησία της αξίωσης του άρθρου

1393 ΑΚ από την αξίωση διατροφής – Περίπτωση συγκυριότητας στην οικογενειακή

στέγη – Ζήτημα καταβολής ανταλλάγματος – Ρύθμιση της χρήσης των κινητών

κατά το άρθρο 1394 ΑΚ (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

20ή ΑΣΚΗΣΗ: Διακοπή της έγγαμης συμβίωσης με συμφωνία των συζύγων –

Κατανομή κινητών – Αμφισβήτηση κυριότητας – Τεκμήρια (Κ. Φουντεδάκη)

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

Διαζύγιο

21η ΑΣΚΗΣΗ: Αγωγή διαζυγίου κατά το άρθρο 1439 § 1 ΑΚ – Έννοια του

κλονιστικού λόγου ή γεγονότος – Σχέση αγωγής διαζυγίου και αγωγής ακύρωσης

του γάμου (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

22η ΑΣΚΗΣΗ: Διαζύγιο για ισχυρό κλονισμό (ΑΚ 1439 § § 1 και 2 ΑΚ) – Άσκηση

της σχετικής αγωγής διαζυγίου μετά την πάροδο τριών ετών – Διαζύγιο λόγω

διετούς διάστασης (ΑΚ 1439 § 3 ΑΚ) – Έννοια διάστασης – Καταχρηστική άσκηση

του δικαιώματος για διάζευξη (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

23η ΑΣΚΗΣΗ: Διαζύγιο με αντιδικία – Λόγοι – Απόσβεση του δικαιώματος

διάζευξης (πάροδος χρόνου – συγγνώμη) – Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος

– Διετής διάσταση – Έννοια – Προϋποθέσεις (Κ. Φουντεδάκη)

24η ΑΣΚΗΣΗ: Διαζύγιο συναινετικό – Μεταβολή γνώμης του συζύγου πριν και

μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του συναινετικού διαζυγίου – Τύχη

της οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο (Κ. Φουντεδάκη)

25η ΑΣΚΗΣΗ: Διατροφή μετά το διαζύγιο (ΑΚ 1442) – Σχέση μεταξύ της αξίωσης

διατροφής και της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνο συμβίωσης

26η ΑΣΚΗΣΗ: Σύμφωνο συμβίωσης – Κατάρτιση συμφώνου – Συμφωνίες των

μερών για περιουσιακά θέματα και διατροφή – Συμφωνία ότι η αξίωση

συμμετοχής στα αποκτήματα θα ανέρχεται στο ½ για τον καθένα – Διατροφή

των μερών μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και διατροφή των κοινών

παιδιών – Διακοπή της συμβίωσης – Μονομερής λύση του συμφώνου συμβίωσης

(Α. Κοτζάμπαση)

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ

Συγγένεια

27η ΑΣΚΗΣΗ: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή – Προϋποθέσεις επιτρεπτού

(αδυναμία αναπαραγωγής με φυσικό τρόπο, ηλικιακά όρια φυσικής αναπαραγωγής,

συναίνεση των ενδιαφερομένων) – Τύπος της συναίνεσης- Ίδρυση της συγγένειας

του παιδιού όταν οι όροι του νόμου για την τεχνητή γονιμοποίηση δεν τηρήθηκαν

– Προσβολή της πατρότητας όταν ο σύζυγος συναίνεσε στην τεχνητή γονιμοποίηση

– Τρίτος δότης σπέρματος τον οποίο γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι – Εκούσια

αναγνώριση του παιδιού από αυτόν –Τύχη του πλεονάζοντος γεννητικού υλικού

(Κ. Φουντεδάκη)

28η ΑΣΚΗΣΗ: Ιατρική υποβοήθηση στην αναπαραγωγή – Προϋποθέσεις τεχνητής

γονιμοποίησης σε άγαμη γυναίκα – Συναίνεση της γυναίκας – Συναίνεση του

μόνιμου συντρόφου – Αποτελέσματα της τεχνητής γονιμοποίησης – Επιγενόμενος

γάμος – Εκούσια αναγνώριση του παιδιού (Α. Κοτζάμπαση)

29η ΑΣΚΗΣΗ: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - Υποχρέωση

του συζύγου για τεκνοποιία - Ετερόλογη γονιμοποίηση - Παρένθετη μητρότητα -

Μεταθανάτια γονιμοποίηση (μεταθανάτια εμφύτευση ωαρίου γονιμοποιημένου με

σπέρμα τρίτου άνδρα) - Προσβολή της πατρότητας (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

30ή ΑΣΚΗΣΗ: Συγγένεια – Τεκμήριο πατρότητας – Προσβολή της πατρότητας –

Πρόσωπα νομιμοποιούμενα να ασκήσουν την αγωγή προσβολής – Συνέπειες

της άσκησης της προσβολής από τρίτο πρόσωπο με το οποίο η μητέρα

διατηρούσε ερωτικές σχέσεις – Γονική μέριμνα παιδιού γεννημένου χωρίς γάμο

των γονέων του – Διατροφή τέκνου από το (δεύτερο) σύζυγο της μητέρας του –

Υποκατάσταση του συζύγου στα δικαιώματα του τέκνου (Α. Κοτζάμπαση)

31η ΑΣΚΗΣΗ: Τεκμήριο καταγωγής από γάμο (ΑΚ 1465 § 1) – Προσβολή της

πατρότητας – Δικαιούχοι προσβολής της πατρότητας – Αποκλεισμός του

δικαιώματος προσβολής του συζύγου της μητέρας λόγω «αναγνώρισης» του

παιδιού (ΑΚ 1471 § 2 αρ. 1) – Προθεσμίες για την προσβολή της πατρότητας –

Ακυρότητα του γάμου λόγω ανηλικότητας και συγγένειας – Θεραπεία της

ακυρότητας – Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας – Άρνηση της συναίνεσης της

μητέρας – Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

32η ΑΣΚΗΣΗ: Τεκμήρια καταγωγής από γάμο – Μητέρα δίγαμη – Επίλυση

της σύγκρουσης τεκμηρίων – Αγωγή προσβολής της πατρότητας – Ενεργητική

νομιμοποίηση συγγενών του τεκμαιρόμενου πατέρα – Προϋποθέσεις –

Απόσβεση του δικαιώματος προσβολής της πατρότητας – «Αναγνώριση»

του παιδιού που είναι γεννημένο σε γάμο – Προσβολή της πατρότητας από

το δεύτερο σύζυγο της μητέρας – ΄Εναρξη προθεσμίας – Επίδραση της

ακύρωσης του γάμου στην πατρότητα (Κ. Φουντεδάκη)

33η ΑΣΚΗΣΗ: Λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση – Άκυρος

γάμος λόγω διγαμίας – Ενεργητική νομιμοποίηση στην επιδίωξη της ακύρωσης –

Θεραπεία ελαττωματικότητας του γάμου – Ίδρυση συγγένειας με τον πατέρα

επί διγαμίας (Α. Κοτζάμπαση)

34η ΑΣΚΗΣΗ: Παιδί γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του – Επιγενόμενος

γάμος των γονέων – Πότε το παιδί αποκτά την ιδιότητα παιδιού γεννημένου

σε γάμο – Διατροφή – Επώνυμο του παιδιού που γεννήθηκε εκτός γάμου

(Κ. Φουντεδάκη)

35η ΑΣΚΗΣΗ: Παιδί γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του – Εκούσια

αναγνώριση της πατρότητας – Τύπος – Δήλωση υπό αίρεση – Συναίνεση της

μητέρας με αντιπρόσωπο – Ακυρότητα της εκούσιας αναγνώρισης

(Κ. Φουντεδάκη)

36η ΑΣΚΗΣΗ: Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας – Προσβολή – Ενεργητική

νομιμοποίηση – Λόγοι – Κύρος της συναίνεσης της μητέρας στην εκούσια

αναγνώριση, όταν εν γνώσει της το πρόσωπο που αναγνωρίζει δεν είναι ο

πραγματικός πατέρας – Εικονική εκούσια αναγνώριση – Δικαστική αναγνώριση

της ακυρότητας της εκούσιας αναγνώρισης – Διάκριση από την προσβολή της

εκούσιας αναγνώρισης – Ενεργητική νομιμοποίηση – Σχέση με την αγωγή

διατροφής του παιδιού που αναγνωρίστηκε (Κ. Φουντεδάκη)

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ

Διατροφή από το νόμο

37η ΑΣΚΗΣΗ: Προϋποθέσεις εγκυρότητας της υιοθεσίας – Υιοθεσία ανηλίκου

παρά την ύπαρξη γνήσιου κατιόντα πριν από το ν. 2447/1996 – Υπόχρεοι

διατροφής του θετού παιδιού – Άσκηση de facto της γονικής μέριμνας από

τρίτο – Υποκατάσταση του τρίτου στα δικαιώματα διατροφής του παιδιού –

Προϋποθέσεις ανάθεσης της γονικής μέριμνας σε τρίτο (Α. Κοτζάμπαση)

38η ΑΣΚΗΣΗ: Διατροφή από το νόμο – Υποχρέωση του πατέρα να διατρέφει

το παιδί που αναγνώρισε εκούσια – Παραίτηση της μητέρας από τα δικαιώματα

των ΑΚ 1485 επ. – Απορία του υποχρέου της διατροφής – Έννοια σε περίπτωση

διατροφής ανήλικου παιδιού από το γονέα του – Απόδοση δαπανών τοκετού

στην άγαμη μητέρα – Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον πατέρα

που αναγνώρισε εκούσια το παιδί (Κ. Φουντεδάκη)

39η ΑΣΚΗΣΗ: Διατροφή από το νόμο – Διαζύγιο σε περίπτωση άκυρου

γάμου – Διατροφή των συζύγων μετά την ακύρωση του γάμου – Διατροφή

των τέκνων – Υιοθεσία ανηλίκου παρά την ύπαρξη φυσικού τέκνου – Αδυναμία

δικαστικής επιδίωξης της διατροφής – Μεταβίβαση της διατροφής στον

επόμενο υπόχρεο – Αυτοδίκαιη υποκατάσταση του επόμενου υπόχρεου –

Προϋποθέσεις της εκχώρησης από το νόμο (Α. Κοτζάμπαση)

40ή ΑΣΚΗΣΗ: Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας – Άρνηση της μητέρας να

συναινέσει στην εκούσια αναγνώριση – Δικαίωμα του παιδιού να ασκήσει αγωγή

για δικαστική αναγνώριση της πατρότητας – Προθεσμία άσκησης της αγωγής –

Αντικείμενο απόδειξης- Αποτελέσματα της αναγνώρισης (Α. Κοτζάμπαση)

ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

Σχέσεις γονέων και παιδιών

41η ΑΣΚΗΣΗ: Άκυρος γάμος λόγω ανηλικότητας – Θεραπεία της ακυρότητας –

Λύση του γάμου με διαζύγιο – Ιδιωτική συμφωνία των συζύγων για τη ρύθμιση

της γονικής μέριμνας – Διαφωνία των γονέων στην άσκηση της γονικής μέριμνας

(Α. Κοτζάμπαση)

42η ΑΣΚΗΣΗ: Γονική μέριμνα παιδιού που γεννιέται χωρίς γάμο – Δυνατότητα

ανάθεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας με δικαστική απόφαση αποκλειστικά

στον πατέρα – Υιοθεσία ανηλίκου – Απαιτείται η συναίνεση των φυσικών γονέων,

αδιάφορο αν αυτοί ασκούν ή όχι τη γονική μέριμνα – Άρνηση του γονέα (που δεν ασκεί τη γονική μέριμνα) να συναινέσει στην υιοθεσία του παιδιού – Αδυναμία

τέλεσης της υιοθεσίας (Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

43η ΑΣΚΗΣΗ: Παιδί γεννημένο χωρίς γάμο των γονέων του – Πρόσωπα που

ασκούν τη γονική μέριμνα – Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας – Ανάθεση σε

τρίτον – Ενεργητική νομιμοποίηση για τη δικαστική αναγνώριση της

πατρότητας – Ένσταση απορίας του υπόχρεου διατροφής (Α. Κοτζάμπαση)

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

Υιοθεσία

44η ΑΣΚΗΣΗ : Υιοθεσία ανηλίκου από το σύζυγο του φυσικού γονέα του ––

Νόμιμη διαφορά ηλικίας – Συναίνεση υιοθετούντος, υιοθετουμένου και φυσικού

γονέα του τελευταίου – Αυτοπρόσωπη δήλωση της συναίνεσης – Εσφαλμένη

αναπλήρωση της συναίνεσης της φυσικής μητέρας του υιοθετουμένου από

το δικαστήριο – Συνέπειες – Προσβολή της υιοθεσίας με έφεση ή τριτανακοπή –

Προθεσμίες έφεσης και τριτανακοπής – Αποτελέσματα υιοθεσίας ανηλίκου που

υιοθετήθηκε από το σύζυγο του φυσικού γονέα του – ΄Εναρξη αποτελεσμάτων –

Κληρονομικό δικαίωμα θετού παιδιού – Λύση της υιοθεσίας (Κ. Φουντεδάκη)

45η ΑΣΚΗΣΗ: Διατροφή μετά το διαζύγιο – Έννοια απορίας του δικαιούχου –

Διατροφή παιδιού από τους γονείς του – Υιοθεσία ανηλίκου παρά την ύπαρξη

γνήσιου κατιόντος – Ζήτημα προσβολής της υιοθεσίας με ένδικα μέσα λόγω

ακυρότητας – Υποχρέωση των θετών γονέων για διατροφή του θετού παιδιού –

Διαδοχικές υιοθεσίες ανηλίκων παρά την ύπαρξη γνήσιου κατιόντος

(Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη)

46η ΑΣΚΗΣΗ:Συναίνεση φυσικού γονέα στην υιοθεσία ανηλίκου που

προστατεύεται από κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση – Γενική εξουσιοδότηση

προς υιοθεσία (έννοια και προϋποθέσεις) – Ανάκληση της εξουσιοδότησης –

Τρόπος δήλωσης της συναίνεσης του φυσικού γονέα (Κ. Φουντεδάκη)

47η ΑΣΚΗΣΗ: Προϋποθέσεις υιοθεσίας ανηλίκου – Ανώτατη διαφορά ηλικίας

μεταξύ θετού γονέα και θετού παιδιού – Υιοθεσία από ζεύγος συζύγων –

Συμφέρον υιοθετουμένου – Προηγούμενη ποινική καταδίκη υποψήφιου θετού

γονέα – Αναγνώριση του θετού παιδιού από το φυσικό του πατέρα μετά

την υιοθεσία (επιτρεπτό – συνέπειες – επίδραση στην υιοθεσία) (Κ. Φουντεδάκη)

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ

Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου –

Δικαστική συμπαράσταση

48η ΑΣΚΗΣΗ: Προσβολή της πατρότητας – Γονική μέριμνα – Παραίτηση του

ενός γονέα – Θάνατος γονέα – Διορισμός επιτρόπου σε παιδί που τελεί υπό

γονική μέριμνα – Ο κανόνας της δοτής επιτροπείας – Διορισμός περισσότερων

επιτρόπων –Συναίνεση σε επείγουσα πράξη – Προσωρινός επίτροπος – Όρια

εξουσίας του προσωρινού επιτρόπου – Εκποίηση ακινήτου του ανηλίκου –

Υποβολή ανηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση – Προσωρινός δικαστικός

συμπαραστάτης (Κ. Φουντεδάκη)

49η ΑΣΚΗΣΗ: Δικαστική συμπαράσταση – Προϋποθέσεις – Διαδικασία –

Συμπαράσταση εγγάμου – Πράξεις που υπάγονται σε διατυπώσεις

(Α. Κοτζάμπαση)

50ή ΑΣΚΗΣΗ: Υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση – Πρόσωπα που

νομιμοποιούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση – Διαδικασία – Επικοινωνία του

δικαστηρίου με τον πάσχοντα – Ουσιαστικές προϋποθέσεις – Αδυναμία του

πάσχοντος να φροντίζει μόνος του τις υποθέσεις του – Παροδικότητα της διαταραχής

– Έννομες συνέπειες στερητικής δικαστικής συμπαράστασης – Έναρξη – Διαχείριση

της περιουσίας του συμπαραστατουμένου από το δικαστικό συμπαραστάτη –

Διατυπώσεις – Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ συμπαραστατουμένου και

δικαστικού συμπαραστάτη – Εποπτεία της δικαστικής συμπαράστασης – Παύση

του δικαστικού συμπαραστάτη – Μεταβολή των όρων και άρση της δικαστικής

συμπαράστασης (Κ. Φουντεδάκη)

51η ΑΣΚΗΣΗ: Δικαστική συμπαράσταση ενηλίκου – Προϋποθέσεις της

υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση- Έννοια ψυχικής ή διανοητικής

διαταραχής – Η διαδικασία της υποβολής – Αποτελέσματα – Πράξεις με άδεια

του δικαστηρίου – Επιτροπεία ανηλίκου (Α. Κοτζάμπαση)

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο
Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου