Α. Αλαπάντας/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022


Α. Αλαπάντας/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022

Στον παρόντα τόμο γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί ένα μέρος της τεράστιας συμβολής του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως στο Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την παράθεση είκοσι μελετών διακεκριμένων επιστημόνων στον τομέα της Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου.

Edition info

Title
Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος
Η συμβολή του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως στο Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο
National and International Legal Space
The Contribution of Prof. Konstantinos Kerameus in International Civil Procedure
© 2022
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-609-8
Pages
XXVIII + 402
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Συγγραφείς

Πρόλογος

Πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης Βρυξελλών του 1952 για τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων και διεθνής δικαιοδοσία

Αντώνιος Κ. Αλαπάντας, Δ.Ν., Εφέτης Πειραιώς, LLM (Hamburg)

The Public Policy Defence in the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Greece

Apostolos Anthimos, Dr. Jur., Lawer

Εθνικοί δικονομικοί κανόνες μη συμβατοί με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές επιλογές (Στο παράδειγμα των άρθρ. 237 § 1 και 155 § 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ)

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Η προδικαστική παραπομπή ως ισχυρό εργαλείο προστασίας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

Γιάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης

Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διακρατικές σχέσεις κατά τον ελλΚΠολΔ σε συγκριτικό πλαίσιο

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ο τόπος στον οποίο έδρασε ο δράστης ως σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας στην περίπτωση διασυνοριακών αδικοπραξιών με περισσότερους συνεργούς

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

Union Européenne et harmonisation Procédurale en matière Civile par la Cour de Justice

Vasileios Christianos, Professeur émérite à la Faculté de Droit d’Athènes, Directeur du CIEEL - Théssalonique (2011-2018)

Ευρωπαϊκή εκκρεμοδικία επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον δικαστηρίου που δεν έχει διεθνή δικαιοδοσία

Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Η τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Δικαστική απόφαση που επαναλαμβάνει το περιεχόμενο διαιτητικής αποφάσεως και Κανονισμός 1215/2012 (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ, 20.6.2022, London Steam-Ship Owners’ κατά Kingdom of Spain, C-700/20)

Αναστασία Ν. Καλαντζή, Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Δικηγόρος

Ασφαλιστικά μέτρα κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 650/2012

Δημήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

Με τη ματιά του Κωνσταντίνου Κεραμέα στο Common Law – “Konstantinos Kerameus, A Civilian Lawyer looks at Common Law procedure”, Louisiana Law Review 47(1987) 493-509 = Studia Juridica III (1995) 3-20

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου σε υπόθεση τεράστιας οικολογικής καταστροφής στη Βραζιλία

Ελίνα Ν. Μουσταΐρα, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Η αντιμετώπιση της γλωσσικής πολυμορφίας στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Α.Π.Θ.

Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στις οικογενειακές διαφορές κατά τα άρθρ. 601, 605 ΚΠολΔ σε σχέση και με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (EK) 2201/2003 και (ΕΕ) 2019/1111

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Α.Π.Θ.

Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ ως μέσο δικαστικής προστασίας

Γεώργιος Σαφούρης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Σύμβουλος Δικαιοσύνης στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Κανονισμός Βρυξέλλες Ια και τρίτες χώρες

Συμεών Χρ. Συμεωνίδης, Καθηγητής διακεκριμένης έδρας Alex L. Parks, Πανεπιστήμιο Willamette, Όρεγκον, ΗΠΑ, LL.B., LL.B., LL.M., S.J.D., Ph.D.h.c., LL.D.h.c. mult., MAE

From eDate to Gtflix: Reflections on CJEU case law on digital torts under Art. 7(2) of the Brussels Ia Regulation, and how to move forward

Dan Jerker B. Svantesson, Professor, Faculty of Law, Bond University (Australia). Researcher, Swedish Law & Informatics Research Institute, Stockholm University (Sweden)

Ioannis Revolidis, Resident Academic Lecturer, Centre for Distributed Ledger Technologies, Department of Media, Communications & Technology Law, Faculty of Law, University of Malta

Διαιτησία και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων

Χάρης Ταγαράς, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, τ. Δικαστής & Πρόεδρος Τμήματος στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ

Διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάταξη του άρθρου 7 αριθ. 2 Κανονισμού 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια) για την εκδίκαση αδικοπρακτικών αξιώσεων λόγω διαφυγόντων κερδών μιας ναυτιλιακής επιχειρήσεως

Δημήτριος Α. Τσικρικάς, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως