Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Σ. Κουμάνης, Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996, τόμ. 1, 2007

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996
Βασικές έννοιες
© 2007
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-188-3
Σελίδες
193
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Σ. Κουμάνης, Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996, τόμ. 1, 2007


Σ. Κουμάνης, Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996, τόμ. 1, 2007

Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού θεσμοθετήθηκε στην ελληνική έννομη τάξη ως ειδική σύμβαση από το π.δ. 339/1996. Πρόκειται για ένα νόμο με τον οποίο η Ελλάδα εναρμονίστηκε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 90/314/ΕΟΚ και ο οποίος εντάσσεται στη γενικότερη κατηγορία των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του καταναλωτή.

Αντικείμενο του συγκεκριμένου πρώτου τόμου της μελέτης είναι οι βασικές έννοιες που ρυθμίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 339/1996, διά μέσου των οποίων οριοθετείται υποκειμενικά και αντικειμενικά το πεδίο εφαρμογής των ειδικών προστατευτικών διατάξεων που εισάγονται. Με οδηγό την τελολογική μέθοδο και υπό το φως των γενικών αρχών προστασίας του καταναλωτή αναλύονται οι έννοιες του οργανωμένου ταξιδιού, του καταναλωτή, του διοργανωτή και του πωλητή. Το οργανωμένο ταξίδι ως ειδικότερη έκφραση του τουριστικού αγαθού και ενιαία παροχή που συντίθεται από περισσότερες επί μέρους παροχές συνιστά το αντικείμενο προστασίας. Υποκείμενο προστασίας είναι ο καταναλωτής, για τον οποίο ο νόμος περιέχει διαφορετικό ορισμό από εκείνον του άρθρου 1 § 4 περ. α΄ του ν. 2251/1994. Ο διοργανωτής προσφέρει το οργανωμένο ταξίδι ως δική του παροχή και με δική του ευθύνη και ο πωλητής την διαθέτει στο κοινό.

Πρόκειται για την αρχή μιας πρώτης, στο χώρο του ελληνικού δικαίου, προσπάθειας συνολικής ερμηνείας του νόμου που ρυθμίζει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, μια σύμβαση που αφορά ένα από τα πιο καίρια τμήματα της λεγόμενης «τουριστικής βιομηχανίας».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κατά το Π.Δ. 339/1996
Βασικές έννοιες
© 2007
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 1
ISBN
978-960-445-188-3
Σελίδες
193
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος.

Κυριότερες συντομογραφίες.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

§ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ι. Η Οδηγία 90/314/ΕΟΚ.

ΙΙ. Το προστατευτικό ρυθμιστικό πεδίο.

1. Το τουριστικό προϊόν ως αγαθό που χρήζει προστασί-

ας.

2. Η ανάγκη προστασίας του ταξιδιώτη-καταναλωτή.

ΙΙΙ. Η τελολογική μέθοδος έρευνας.

IV. Η πορεία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

§ 2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.

Ι. Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια του προστατευτικού

πεδίου.

ΙΙ. Το οργανωμένο ταξίδι.

1. Γενικά.

2. Τα εννοιολογικά στοιχεία.

α. Ο τουριστικός σκοπός.

β. Προκαθορισμένος συνδυασμός στοιχείων.

i. Τα επί μέρους στοιχεία.

α΄) Μεταφορά.

β΄) Διαμονή.

γ΄) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες.

ii. Ο προκαθορισμένος συνδυασμός.

γ. Τα χρονικά όρια.

δ. Η συνολική τιμή.

ε. Η αντικειμενική οριοθέτηση της έννοιας.

3. Η αναλογική εφαρμογή του νόμου στα μη οργανωμένα

ταξίδια.

α. Τα μη οργανωμένα ταξίδια.

β. Η αναλογική εφαρμογή του νόμου.

4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες.

α. Το ατομικό και ομαδικό μη οργανωμένο ταξίδι.

β. Οι παροχές ξενίας.

5. Το γερμανικό δίκαιο.

6. Συμπέρασμα.

ΙΙΙ. Ο διοργανωτής.

ΙV. Ο πωλητής.

V. Ο καταναλωτής.

1. Το άρθρο 2 § 4 του π.δ. 339/1996.

2. Η έννοια του καταναλωτή στο εσωτερικό και στο

ευρωπαϊ κό δίκαιο.

α. Ν. 2251/1994.

β. Το ευρωπαϊκό δίκαιο.

γ. Συσχέτιση των ορισμών.

3. Ο ταξιδιώτης.

4. Συμπέρασμα - Ο καταναλωτής ως υποκείμενο προστα-

σίας.

VI. Οι πάροχοι των επί μέρους υπηρεσιών.

VΙΙ. Η σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π.δ. 339/1996.

Οδηγία 90/341/ΕΟΚ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού