Γ. Αρέστης/Δ. Αναγνωστοπούλου/Ε. Βενιζέλος..., Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016


Γ. Αρέστης/Δ. Αναγνωστοπούλου/Ε. Βενιζέλος..., Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016 17 εισηγήσεις έγκριτων νομικών για τον θεσμικό ρόλο του Ενωσιακού Δικαστή, το διάλογο του ΔΕΕ με τον εθνικό Δικαστή, την οικονομμική κρίση, τα κοινωνικά δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ελλάδα και τη συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών
Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή κ. Βασίλειου Σκουρή Προέδρου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2016
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-422-8
Σελίδες
XX + 337
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Προλογικό σημείωμα

Γεώργιος Δέλλιος, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Προσφώνηση

Γεώργιος Αρέστης, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χαιρετισμός

Δημήτριος Μπακατσέλος, Πρόεδρος ΕΒΕΘ

Χαιρετισμός

Α’ ΜΕΡΟΣ

O θεσμικός ρόλος του ενωσιακού δικαστή

Γεώργιος Αρέστης, Δικαστής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συνταγματι­κή δομή της Ένωσης

Σάββας Σ. Παπασάββας, Πρόεδρος του 3ου Τμήματος, Γενικό Δικαστήριο της Ευ­ρωπαϊκής Ένωσης

Το Γενικό Δικαστήριο ενώπιον των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το δι­καιοδοτικό σύστημα της ΕΕ

Δημήτριος Γρατσίας, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σύμβουλος Επικρατείας

Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το άρθρο 263 ΣΛΕΕ: Μερι­κές σκέψεις.

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο σεβασμός της εθνικής ταυτότητας ως αρχή του Ενωσιακού Δικαίου


Β’ ΜΕΡΟΣ

Ο διάλογος του ΔΕΕ με τον εθνικό δικαστή

Κωνσταντίνος Φ. Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρα­τείας

Ο διάλογος του ΣτΕ με το ΔΕΕ – Περιπτώσεις προδικαστικών ερωτημάτων – Δια­πιστώσεις.

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημί­ου Αθηνών

Μεταξύ «Simmenthal II» και «Βαλλιανάτος κ.ά. κ. Ελλάδας»: Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στις συμπληγάδες των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Αντώνης Μανιτάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η προτεραιότητα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου έναντι του Συντάγ­ματος, η εναρμονισμένη με το Κοινοτικό ερμηνεία του και η τεχνική της αναλογικότητας (με αφορμή το τέλος του «Βασικού Μετόχου»).

Μιχαήλ Κ. Βηλαράς, Σύμβουλος Επικρατείας, πρ. Πρόεδρος Τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης – Πρόσφατες εξελίξεις στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Γ’ ΜΕΡΟΣ

Οικονομική κρίση, κοινωνικά δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πέτρος Στάγκος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Από την τυπική ισότητα στο πραιτωρικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο των δικαιω­μάτων των ομάδων. Δυνατότητες και τάσεις στη Νομολογία Κοινωνικού Δικαίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, Έδρα Jean Monnet, Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η αρχή της πρόσβασης στην αγορά, στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπο­ρευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων

Ιωάννης Δ. Κουκιάδης, Ομ. Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Τα συλλογικά δικαιώματα εργασίας και η Νομολογία του ΔΕΕ

Κώστας Χ. Χρυσόγονος/Αναστάσιος Γ. Παυλόπουλος, Καθηγητής Συνταγματι­κού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ/Υποψήφιος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Τα ελληνικά μνημόνια απέναντι στο πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόε­δρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Επ. Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαί­ου Παντείου Πανεπιστημίου

Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση και εθνικές πολιτικές: από τη δημο­σιονομική «αυτοπειθαρχία» στην ενίσχυση της εποπτείας

Δ’ ΜΕΡΟΣ

Η Ελλάδα και η συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης

Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρο.εδρος της Κυβε.ρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

H συνταγματική οικοδόμηση της Ευρώπης και η θέση της Ελλάδας

Αικατερίνη Σαμώνη-Ράντου, Επίτιμη Νομική Σύμβουλος για θέματα δικαίου ΕΕ του ΥΠΕΞ

H Ελλάδα ενώπιον του ΔΕΕ

Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο «Χρυσός Κανόνας» στο Σύνταγμα και το Δικαστήριο της Ένωσης

Βασίλειος Σκουρής, Πρόεδρος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τοto Δικαστήριο της ΕΕ: εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως