Ξ. Παπαρρηγόπουλος, Κράτος δικαίου, 2011


Ξ. Παπαρρηγόπουλος, Κράτος δικαίου, 2011

Το παρόν τεύχος περιλαμβάνει αναδημοσίευση δύο μελετών του συγγραφέα:

- Κράτος δικαίου: Δικαιοκρατία ή νομοκρατία;
Σκέψεις πάνω στην καταγωγή, δομή και μετεξέλιξη του κράτους δικαίου

- Στοιχεία "κράτους δικαίου" στην ελληνική νομική θεωρία του 19ου αιώνα

Edition info

Title
Κράτος δικαίου
© 2011
Series director
Series editor
Author
Series
ISBN
978-960-445-675-8
Pages
94
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Κράτος δικαίου: Δικαιοκρατία ή νομοκρατία;

Σκέψεις πάνω στην καταγωγή, δομή

και μετεξέλιξη του κράτους δικαίου

I. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Hobbes

2. Locke

2.1. Αρχή της θετικότητας του νόμου

2.2. Αρχή της δημοσιότητας του νόμου

2.3. Αρχή της σαφήνειας του νόμου

2.4. Αρχή της διάρκειας του νόμου

2.5. Αρχή της ισονομίας ή τυπικής δικαιοσύνης

3. Rousseau

4. Η γερμανική θεωρία - Rechtsstaat

IV. ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: ΔΟΜH ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις της εμφάνισης του κράτους δικαίου

2. Στοιχεία και δομή του κράτους δικαίου

α. Οι στατικές συντεταγμένες του κράτους δικαίου

1. Η αυτονομία του δικαίου

1.1. Θετικοποίηση του δικαίου

1.2. Σύλληψη του δικαίου ως εννόμου τάξεως

1.3. Αυτονομία του δικαίου από τη θρησκεία και την ηθική

1.4. Αυτονομία του δικαίου από την πολιτική

1.5. Λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

1.6. Μεθοδολογική ανεξαρτησία του δικαίου

2. Gesetzesbegriff

3. Δημοσιοδικαϊκές συντεταγμένες

β. Οι δυναμικές συντεταγμένες του κράτους δικαίου

V. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Η αποδυνάμωση του δικαιοκρατικού μοντέλου

2. Εξελικτικές απόψεις για τον χαρακτήρα του σύγχρονου δικαίου

VI. ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Στοιχεία «κράτους δικαίου» στην ελληνική

νομική θεωρία του 19ου αιώνα

Ι. Η ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ

Ν.Ι. ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ

Α. Δίκαιο και πολιτική

Β. Θετικοποίηση του δικαίου

Γ. Δίκαιο και θρησκεία

Δ. Δίκαιο και ηθική

Ε. Λειτουργική και μεθοδολογική ανεξαρτησία του δικαίου

ΣΤ. Gesetzesbegriff

Ζ. Διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

Η. Ατομικά δικαιώματα

Θ. Ο σκοπός του δικαίου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΙΙ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΟΥ Ι. ΑΡΑ-ΒΑΝΤΙΝΟΥ

Α. Δίκαιο και πολιτική

Β. Ο άνθρωπος ως «υποκείμενο δικαίου»

Γ. Η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών

Δ. Gesetzesbegriff

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου