Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ), 2010


Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ), 2010

© 2001 - 2010

Αποκτήστε τώρα τη 10τομη Ερμηνεία του ΑΚ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης) σε ειδική προσφορά.

588€ από 870€ ή με 12 μηναιαίες άτοκες δόσεις των 49€ (με όλες τις πιστωτικές κάρτες).

Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Edition info

Title
Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ)
10 τόμοι & Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης)
© 2010
Author
ISBN
0316041
Pages
0
Price
€ 588.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Included in offer bundles

ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (10 τόμοι & Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης)
Αποκτήστε τώρα τη 10τομη Ερμηνεία του ΑΚ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης) σε ειδική προσφορά. 588€ από 870€ ή με 12 μηναιαίες άτοκες δόσεις των...
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης