Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ), 2010


Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ), 2010

© 2001 - 2010

Αποκτήστε τώρα τη 10τομη Ερμηνεία του ΑΚ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης) σε ειδική προσφορά.

588€ από 870€ ή με 12 μηναιαίες άτοκες δόσεις των 49€ (με όλες τις πιστωτικές κάρτες).

Η προσφορά ισχύει μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Edition info

Title
Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (ΕΡΝΟΜΑΚ)
10 τόμοι & Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης)
© 2010
Author
ISBN
0316041
Pages
0
Price
€ 588.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Included in offer bundles

ΕΡΝΟΜΑΚ - Ερμηνεία - Νομολογία Αστικού Κώδικα (10 τόμοι & Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης)
Αποκτήστε τώρα τη 10τομη Ερμηνεία του ΑΚ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Σύμφωνο Συμβίωσης) σε ειδική προσφορά. 588€ από 870€ ή με 12 μηναιαίες άτοκες δόσεις των...

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά