Β. Τσολακίδης/Α. Ηλιάδου/Δ. Παπαχρήστου..., Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019


Β. Τσολακίδης/Α. Ηλιάδου/Δ. Παπαχρήστου..., Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019

Στις 12 Μαρτίου 2018, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Ημερίδα με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα».

Η διεξαγωγή της Ημερίδας εντάσσεται στο πλαίσιο διετούς ερευνητικού προγράμματος, το οποίο η κ. Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου εκπονεί ως ερευνήτρια του ΚΔΕΟΔ, με την ευγενή χρηματοδότηση του ΙΣΝ.

Η Ημερίδα διεξήχθη στα ελληνικά. Στην εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου καθώς και εκπρόσωποι του τομέα της ενέργειας.

Στόχο της Ημερίδας αποτέλεσε η ανάδειξη του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, έλαβαν χώρα η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο καθώς και η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης για τις ΑΠΕ αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων στην εγχώρια αγορά ενέργειας.

Της Ημερίδας προήδρευσε ο Bio-Αρχιτέκτονας, Διπλ. Μηχανικός και Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), κ. Βασίλειος Τσολακίδης, ο οποίος έκανε μία εισαγωγική παρουσίαση της σημερινής κατάστασης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Στην πρώτη συνεδρία, η Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και δικηγόρος, κ. Αικατερίνη Ηλιάδου, παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους και τις στοχεύσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη στήριξη των ΑΠΕ οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Χειμερινό Πακέτο» (Winter Package) για τον ενεργειακό τομέα. Στη συνέχεια, ο κ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ειδικός Επιστήμονας και Διευθυντής του γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ανέλυσε το ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για έργα ΑΠΕ. Στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίας, ο καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΠΘ και δικηγόρος, κ. Κωνσταντίνος Γώγος, ανέπτυξε τα προβλήματα χωροταξικού σχεδιασμού των αιολικών πάρκων. Τέλος, η δικηγόρος και ερευνήτρια του ΚΔΕΟΔ στον τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου, ανέλυσε τις νομικές (νομοθετικές και νομολογιακές) προεκτάσεις που άπτονται της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος σε σχέση με τα έργα ΑΠΕ.

Η εκδήλωση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, με μεγάλη προσέλευση και παρουσία δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων, ακαδημαϊκών, φορέων της Διοίκησης αλλά και πολλών ιδιωτών και εκπροσώπων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας. Αξιοσημείωτο ήταν, επίσης, το διεπιστημονικό ενδιαφέρον για την εκδήλωση, δεδομένης της παρουσίας στο κοινό, όχι μόνο νομικών αλλά και μηχανικών και φοιτητών προερχόμενων και από τους κλάδους του Πολυτεχνείου.

Edition info

Title
Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Επίκαιρα νομικά ζητήματα
Πρακτικά Ημερίδας 12 Μαρτίου 2018
© 2019
Series director
Authors
Series
ISBN
978-960-568-983-4
Pages
VII + 62
Temporarily out of stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμός

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η επιστήμη στην υπηρεσία της ενεργειακής μετάβασης - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα και ΑΠΕ

Βασίλειος Τσολακίδης

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη στήριξη των ΑΠΕ μετά το «Χειμερινό Πακέτο»

Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου

Ο νέος μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ - Ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ

Διονύσιος Παπαχρήστου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προβλήματα χωροθέτησης των αιολικών πάρκων ενόψει της προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας

Κωνσταντίνος Γώγος

Έργα ΑΠΕ και προστασία του δασικού περιβάλλοντος - Νομικές προεκτάσεις

Χριστίνα Χατζηκωνσταντίνου

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Α. Ζησιού, Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η θέση του ενεργειακού καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη, 2023
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #3
Εξαντλητική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου και όλων των κανονιστικών ζητημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας απελευθέρωσης
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Συνεκτική παρουσίαση της βασικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Δίκαιο της Ενέργειας