Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996


Β. Σκουρής, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 1996

Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο.

Ειδικότερα αναλύονται:

  • Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης.
  • Η οργάνωση των Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

Edition info

Title
Διοικητικό δικονομικό δίκαιο
Εισαγωγή, συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης, οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, δικαιοδοσία και αρμοδιότητα
© 1996
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-248-3
Pages
214
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης