Θ. Ξηρός, Η ίδρυση, η συμμετοχή στις εκλογές και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, 2014


Θ. Ξηρός, Η ίδρυση, η συμμετοχή στις εκλογές και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, 2014 Στον τόμο είναι συγκεντρωμένα άρθρα που γράφτηκαν την περίοδο 1992-2014 και δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και στον ημερήσιο ή στον περιοδικό Τύπο. Πραγματεύονται βασικές πτυχές του κομματικού φαινομένου, δηλαδή ειδικά ζητήματα του δικαίου των πολιτικών κομμάτων. Όλα τους έχουν απασχολήσει, κατά καιρούς, την επικαιρότητα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, της νομολογίας, της επιστήμης και, βέβαια, του νομοθέτη.

Η ύλη του τόμου αρθρώνεται συστηματικά σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο περιλαμβάνονται κείμενα για την, κατά καιρούς, αντιμετώπιση των πολιτικών κομμάτων de constitutione lata και ferenda. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ίδρυση και τη συμμετοχή τους στις εκλογές. Τέλος, στο τρίτο εξετάζονται τα οικονομικά τους, όπως οργανώνονται στις ρυθμίσεις της δεύτερης ή της τρίτης γενιάς και στις σημειακές τροποποιήσεις τους, αλλά και όπως εφαρμόστηκαν στην πράξη, ενώ διατυπώνονται προτάσεις de lege ferenda.

Από τη μελέτη του τόμου ο αναγνώστης προσεγγίζει το οικείο θεσμικό περιβάλλον και γνωρίζει τις συνθήκες στις οποίες κυοφορήθηκαν, αναδείχθηκαν και εξελίχθηκαν τα εξεταζόμενα ζητήματα. Έτσι, μπορεί να συλλάβει το πρόβλημα, στις επιμέρους παραμέτρους του, να εντοπίσει τους λόγους που το προκάλεσαν και, βέβαια, να αξιολογήσει τις λύσεις που προκρίθηκαν τελικά για την αντιμετώπισή του.

Edition info

Title
Η ίδρυση, η συμμετοχή στις εκλογές και τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων
στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία και τη νομολογία
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-134-0
Pages
XVI + 373
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό σημείωμα

Βασικές συντομογραφίες

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

1. Προτάσεις de constitutione ferenda στην τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ζητήματα με αναθεωρητικό ενδιαφέρον

ΙΙΙ. Οι προτάσεις Αναθεώρησης και η Απόφαση της Βουλής

IV. H νομικοπολιτική αποτίμηση του αναθεωρητικού εγχειρήματος

V. Συμπεράσματα

VΙ. Προτεινόμενη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 29 Συντ.

2. Η αναθεωρημένη παρ. 2 του άρθρου 29 Συντ.

Ι. Τα γνωρίσματα της αναθεώρησης ............................................................................ 31

ΙΙ. Η διαφάνεια: Μια νέα(;) συνταγματική αρχή

ΙΙΙ. Η «κρατική οικονομική ενίσχυση»: ένα νέο δικαίωμα(;)

ΙV. Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της διαφάνειας

V. Η δημοσιότητα της οικονομικής διαχείρισης

VΙ. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης

VIΙ. Η μείωση των εκλογικών δαπανών

VIIΙ. Η έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα

IΧ. Συμπεράσματα

3. Προτάσεις de constitutione ferenda στην τέταρτη αναθεώρηση του Συντάγματος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Οι εκφάνσεις του πολιτικού χρήματος και η αντιμετώπισή τους στην έννομη τάξη μας

ΙΙΙ. Το πολιτικό χρήμα στην πρόταση αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας

IV. Από το δικαίωμα στην υποχρέωση κρατικής χρηματοδότησης

V. Ο κρατικός προϋπολογισμός βασική και πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και ο περιορισμός της ιδιωτικής χρηματοδότησής τους

VI. Ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος

VII. Η επάνοδος στο σχετικό επαγγελματικό ασυμβίβαστο

VIII. Συμπεράσματα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Η ιδρυτική και η εκλογική δήλωση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η δήλωση του ονόματος και του εμβλήματος

ΙΙΙ. Η διαπλοκή των δύο δηλώσεων

ΙV. Η διαφωνία ως προς το όνομα και το έμβλημα

V. Η πραγματική χρήση τους

VΙ. Η επιβεβαιωτική λειτουργία της κοινής αντίληψης

VΙΙ. Η φύση της απόφασης

VΙΙΙ. Συμπεράσματα

2. Η «δήλωση νομιμοφροσύνης»

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η απόφαση 869/1994

IΙΙ. Η απόφαση 903/1994

ΙV. Συμπεράσματα

3. Η νομική προσωπικότητα και η συνταγματική αποστολή

Ι. Το πραγματικό

ΙΙ. Τα ερωτήματα

ΙΙΙ. Η ίδρυση πολιτικού κόμματος και η απόκτηση νομικής προσωπικότητας

ΙV. Το πολιτικό κόμμα ως νομικό πρόσωπο και η συνταγματική του αποστολή

V. Ο σκοπός της αστικής εταιρείας

VΙ. Η εκπλήρωση της συνταγματικής αποστολής

VΙΙ. Οι απαντήσεις

4. Ο δικαιούχος του ονόματος και του εμβλήματος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η αναγνώριση του δικαιούχου

ΙΙΙ. Η διαφωνία για την ιδιότητα μέλους της Διευθύνουσας Επιτροπής

ΙV. Συμπεράσματα

5. Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής

Ι. Η διαφωνία για το όνομα και το έμβλημα

ΙΙ. Η απόφαση 1/1999

ΙΙΙ. Η απόφαση 2/1999

IV. Η εκούσια αποχώρηση του δεύτερου συνδυασμού

V. Η ΣτΕ 3077/2002 (Δ΄ Τμ.)

VI. Συμπεράσματα

VII. Επίμετρο

6. Η αναστολή λειτουργίας και ο δικαστικός έλεγχος της απόφασης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η απόφαση, οι συνταγματικές αρχές και τα όρια του κοινού νομοθέτη

ΙΙΙ. Η νόμιμη εκπροσώπηση

IV. Συμπεράσματα

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

1. Η δεύτερη γενιά του δικαίου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων (ν. 2429/1996)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Η πορεία προς τη νέα ρύθμιση

ΙΙΙ. Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

ΙV. Η χρηματοδότηση των υποψηφίων βουλευτών

V. Όριο εκλογικών δαπανών

VΙ. Η δημοσιότητα

VΙΙ. Ο έλεγχος

VΙΙΙ. Οι κυρώσεις

ΙΧ. Η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών

Χ. Η εκλογική προβολή

2. Η τρίτη γενιά του δικαίου των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων (ν. 3023/2002)

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το άρθρο 29 παρ. 2 Συντ.

ΙΙΙ. Ο εκτελεστικός νόμος

IV. Η διάρκεια του εκλογικού αγώνα

V. Η εκλογική προβολή

VΙ. Η ιδιωτική χρηματοδότηση

VIΙ. Η δημοσιότητα

VIΙΙ. Ο έλεγχος

ΙΧ. Οι κυρώσεις

Χ. Συμπεράσματα

3. Διαφάνεια και πολιτικό χρήμα

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Πολιτικό χρήμα και Σύνταγμα

ΙΙΙ. Κρατική και ιδιωτική χρηματοδότηση

IV. Ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος

V. Συμπέρασμα

4. Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης σε συνασπισμούς πο­λι­τικών κομμάτων

Ι. Το ζήτημα

ΙΙ. Οι δύο απόψεις

ΙΙΙ. Η απόπειρα νομοθετικής ρύθμισης

IV. Τα πραγματικά δεδομένα

V. Συμπέρασμα

5. Κριθέντα και ανοικτά ζητήματα στην κρατική χρηματοδότηση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο καθορισμός των δικαιούχων της τακτικής χρηματοδότησης

ΙΙΙ. Δύο ακόμη ανοικτά ζητήματα

IV. Οι δικαιούχοι της εκλογικής χρηματοδότησης

V. Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης

VΙ. Συμπεράσματα

6. Η στέρηση της κρατικής χρηματοδότησης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο αποκλεισμός από τις δημόσιες ενισχύσεις και επιχορηγήσεις

ΙΙΙ. Η αναστολή στην καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης

ΙV. Το πολιτικό δικαίωμα στην κρατική χρηματοδότηση, οι φορείς του και οι δικαιούχοι της

V. Η νομική φύση του αποκλεισμού από την κρατική χρηματοδότηση και της αναστολής στην καταβολή της

VΙ. Ο αποκλεισμός από την κρατική χρηματοδότηση και η αναστολή στην καταβολή της ως μορφές στέρησης του ομώνυμου πολιτικού δικαιώματος

VΙΙ. Ο αποκλεισμός από την κρατική χρηματοδότηση και η αναστολή στην καταβολή της ως περιορισμοί του ομώνυμου πολιτικού δικαιώματος

VΙΙΙ. Συμπεράσματα

ΙΧ. Επίμετρο

7. Πρόσφατες εξελίξεις και προτάσεις νομοθετικής ή συνταγματικής πολιτικής

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Το προσχέδιο, η πρόταση του Υπουργού και το αναμενόμενο σχέδιο νόμου.

ΙΙΙ. Ο δανεισμός με εγγύηση την προσδοκία της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των οργάνων διοίκησης τραπεζών

ΙV. «Μαύρη ή λογιστική τρύπα», υπέρογκες δαπάνες και διαχειριστικά ελλείμματα στα οικονομικά του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

V. Η ανάγκη

VΙ. Προτάσεις de lege ferenda

VII. Προτάσεις de constitutione ferenda

VIII. Συμπεράσματα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...