Θ. Γεωργίου, Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας, 2019


Θ. Γεωργίου, Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας, 2019

Στο βιβλίο αυτό ο Θεόδωρος Γεωργίου (Καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) καταγράφει τις εμπειρίες του και τα βιώματά του με τον καθηγητή του Jürgen Habermas (κορυφαίο φιλόσοφο της εποχής μας) σε μία ανθρώπινη και ταυτόχρονα ακαδημαϊκή σχέση, η οποία διαρκεί σαράντα ολόκληρα χρόνια (1979-2019).

Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: πρώτον, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ HABERMAS, δεύτερον, ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ HABERMAS και τρίτον, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ HABERMAS και ένα ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Ο Θεόδωρος Γεωργίου, επιχειρεί με τη γραφή του να υπερβεί την καθιερωμένη διάκριση των ειδών: (επιστημονική μελέτη, δοκίμιο ή λογοτεχνική έκθεση κ.α.), επειδή υποστηρίζει, ότι τα δύο «πράγματα» της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή η σκέψη (η φιλοσοφία) και η ίδια η ζωή, η πραγματικότητα μπορούν να υπάρξουν μόνον ως ολότητα. Η λογοτεχνική εργασία του κρίνεται τελικά από τους ίδιους τους αναγνώστες.
Η εικόνα του μεγάλου φιλοσόφου Jürgen Habermas, η οποία σκιαγραφείται στο βιβλίο αυτό δεν περιλαμβάνει μόνον την φιλοσοφική θεωρία του «επικοινωνιακώς πράττειν», αλλά αναφέρεται πρωτίστως στο θεωρητικο-πολιτικό πάθος του Habermas για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την δικαιοσύνη και γενικά για όλες τις ιδέες του πολιτικού διαφωτισμού, όπως αυτές ως ορθολογικές δομές εφαρμόζονται στις σύγχρονες πολιτικές μορφές ζωής. Η φιλοσοφία του Jürgen Habermas είναι η κατεξοχήν έκφραση του πνεύματος της εποχής μας.

Edition info

Title
Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας
© 2019
Author
ISBN
978-960-648-055-3
Pages
160
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Ι. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

2. Χαρακτήρας του ανά χείρας πονήματος

ΙΙ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JÜRGEN HABERMAS

1. Χαρακτηρισμός του Jürgen Habermas

2. O Jürgen Habermas και το «τέλος της μεταφυσικής»

3. Ο Jürgen Habermas ως πολιτικός φιλόσοφος

4. Ο Jürgen Habermas ως πολιτικός διανοούμενος

5. Ο Jürgen Habermas και η αυτοσυνείδηση της γερμανικής κοινωνίας

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JÜRGEN HABERMAS

1. Ο πρώτος διάλογος του

2. Ο δεύτερος διάλογος του

3. Ο Jürgen Habermas για την σοσιαλδημοκρατία και την οικονομική ένωση της Ευρώπης

4. Για τα γενέθλια του Jürgen Habermas το έτος

5. Η πολιτική λογική της ελληνικής κυβέρνησης κατά τον Jürgen Habermas

6. Ο Jürgen Habermas και οι Έλληνες διανοούμενοι

7. Η Ευρώπη σε αναζήτηση του εαυτού της

8. Η κυβέρνηση Τσίπρα, ο Jürgen Habermas και η Ελλάδα

9. Το πνεύμα της Ευρώπης και η σύγχρονη ευρω­παϊκή πολιτική

10. Ο Jürgen Habermas και η ελληνική πολιτική κοινωνία

11. Ο Jürgen Habermas και το «ελληνικό ζήτημα»

12. Το πνεύμα της Ευρώπης

ΙV. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ME TON JÜRGEN HABERMAS

1. Η πρώτη συνάντησή μου με τον Jürgen Haber­mas

2. Mε τον Jürgen Habermas στο Starnberg το

3. Ο Jürgen Habermas και ο Θεόδωρος Γεωρ­γίου

4. Ο Jürgen Habermas και το «ελληνικό ζήτημα»

5. Μία ανοιξιάτικη βραδιά στο σπίτι των Haber­mas.

V. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Σημειώσεις του Θεόδωρου Γεωργίου

2. Η δήλωση του Jürgen Habermas στην εφημερίδα «Γκάρντιαν»

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

I. Tzamtzis/C. Dimakopoulou/A. Kaϊdatzis..., The sabre and the law / Le sabre et le droit, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση της Ελληνικής Επανάστασης από τη σκοπιά της Ιστορίας του Δικαίου
Η. Δαγκλής, O Wittgenstein και το δίκαιο, 2022
Μια ανάλυση για το έργο του Wittgenstein και την επίδρασή του στο έργο του H.L.A. Hart
Ε. Προκοπίου, Η θεωρία του Φυσικού Δικαίου, 2022
Μια πλούσια μελέτη για το κλασικό φυσικό δίκαιο και τις αναβιώσεις του στην εποχή μας