Τ. Καβουνίδη, Χαρακτηριστικά μεταναστών: το Ελληνικό πρόγραμμα νομιμοποίησης του 1998, 2002


Τ. Καβουνίδη, Χαρακτηριστικά μεταναστών: το Ελληνικό πρόγραμμα νομιμοποίησης του 1998, 2002


Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας προσπαθεί να συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην κάλυψη του κενού αυτού μέσα στο πλαίσιο και με τους κανόνες που επιβάλλουν οι σύγχρονες τεχνολογικές συνθήκες, φιλοδοξώντας να καταστεί ένας από τους βασικούς φορείς ανάλυσης, σύνθεσης, και διάχυσης έγκυρων δεδομένων και πληροφοριών για το χώρο της αγοράς εργασίας. Η παρούσα έκδοση είναι ένα βήμα προς τη κατεύθυνση αυτή.

Όπως αναφέρει η κα. Καβουνίδη, οι διοικητικές διαδικασίες καταγραφής -και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα προγράμματα νομιμοποίησης των αλλοδαπών- έχουν σημαντική αξία ως μέσο συλλογής ευρύτερων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό των πολιτικών. Η αξία των δεδομένων που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση είναι "ανυπολόγιστη" εφόσον δεν υπήρχαν στοιχεία τέτοιας κλίμακας από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την πρώτη αυτή σειρά στοιχείων για τους μετανάστες αφορούν τη συμμετοχή των επιμέρους υπηκοοτήτων, το βαθμό "θηλυκοποίησης" της μετανάστευσης, τη γεωγραφική διασπορά των μεταναστών καθώς και την ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών. Εξετάζεται ακόμα το φαινόμενο της "διαρροής" μεταξύ των αιτούντων λευκής και πράσινης κάρτας.

Η παρούσα ανάλυση δεν μένει όμως μόνο στην περιγραφή των στοιχείων αλλά με βάση αυτά προβαίνει στη διατύπωση γενικότερων παρατηρήσεων και υποθέσεων που θίγουν διάφορες πτυχές της μετανάστευσης. Οι πτυχές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση τόσο των ροών μετανάστευσης προς την Ελλάδα σήμερα όσο και για τα πρότυπα εγκατάστασης και διαμονής που διαμορφώνονται.
Έτσι η παρούσα έκδοση παρέχει μια σειρά εξαιρετικά χρήσιμων ενδείξεων στις διαδικασίες σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής.

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Χαρακτηριστικά μεταναστών: το Ελληνικό πρόγραμμα νομιμοποίησης του 1998
© 2002
Author
Series
ISBN
978-960-301-621-7
Pages
524
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό σημείωμα Πρόλογος

1 Εισαγωγή

1.1 Η Μετανάστευση προς την Ελλάδα και η πολιτική της νομιμοποίησης

1.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα νομιμοποίησης

1.3 Η βάση δεδομένων

2 Οι Μετανάστες που υπέβαλαν αίτηση για τη λευκή κάρτα

2.1 Αριθμός αιτούντων

2.2 Υπηκοότητα

2.3 Φύλο

2.4 Χωροθέτηση: Περιφέρειες

2.5 Χωροθέτηση: Νομοί

2.6 Ηλικία

2.7 Οικογενειακή κατάσταση

2.8 Επίπεδο εκπαίδευσης

3 Οι Μετανάστες που υπέβαλαν αίτηση για την πράσινη κάρτα

3.1 Αριθμός αιτούντων

3.2 Υπηκοότητα

3.3 Φύλο

3.4 Χωροθέτηση: Περιφέρειες

3.5 Χωροθέτηση: Νομοί

3.6 Ηλικία

3.7 Οικογενειακή κατάσταση

3.8 Επίπεδο εκπαίδευσης

4 Η "διαρροή" από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας νομιμοποίησης

4.1 Έκταση "διαρροής"

4.2 Υπηκοότητα

4.3 Φύλο

4.4 Χωροθέτηση: Περιφέρειες

4.5 Χωροθέτηση: Νομοί

4.6 Ηλικία

4.7 Οικογενειακή κατάσταση

4.8 Επίπεδο εκπαίδευσης

5 Συμπέρασμα

Βιβλιογραφικές παραπομπές

6 ΠΙΝΑΚΕΣ

ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (Λ)

Λ.1 Αλλοδαποί ανά υπηκοότητα και φύλο

Λ.2 Αλλοδαποί ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.3 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των Αλλοδαπών που

έκαναν αίτηση για λευκή κάρτα ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.4.1 Περιφέρεια Αττικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.2 Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.3 Περιφέρεια Πελοποννήσου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.4 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.5 Περιφέρεια Θεσσαλίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.6 Περιφέρεια Κρήτης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.7 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.8 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.9 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης: Επικρατέστερες υπηκοότητες

ανά φύλο

Λ.4.10 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.11 Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.12 Περιφέρεια Ηπείρου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.4.13 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.5.1 Αλβανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.2 Βουλγαρική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.3 Ρουμανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.4 Πακιστανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.5 Ουκρανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.6 Πολωνική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.7 Γεωργιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.8 Ινδική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.9 Αιγυπτιακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.10 Φιλιππινέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.11 Μολδαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.12 Συριακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.13 Ρωσική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.14 Μπαγκλαντεσιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.15 Ιρακινή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.16 Αρμενική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.17 Γιουγκοσλαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.18 Νιγηριανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.19 Αιθιοπική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.5.20 Σριλανκέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Λ.6 Αλλοδαποί ανά νομό και φύλο

Λ.7.1 Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.2 Νομός Αργολίδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.3 Νομός Αρκαδίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.4 Νομός Άρτας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.5 Νομός Αχαΐας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.6 Νομός Βοιωτίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.7 Νομός Γρεβενών: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.8 Νομός Δράμας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.9 Νομός Δωδεκανήσων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.10 Νομός Έβρου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.11 Νομός Εύβοιας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.12 Νομός Ευρυτανίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.13 Νομός Ζακύνθου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.14 Νομός Ηλείας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.15 Νομός Ημαθίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.16 Νομός Ηρακλείου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.17 Νομός Θεσπρωτίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.18 Νομός Θεσσαλονίκης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.19 Νομός Ιωαννίνων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.20 Νομός Καβάλας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.21 Νομός Καρδίτσας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.22 Νομός Καστοριάς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.23 Νομός Κέρκυρας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.24 Νομός Κεφαλονιάς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.25 Νομός Κιλκίς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.26 Νομός Κοζάνης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.27 Νομός Κορινθίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.28 Νομός Κυκλάδων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.29 Νομός Λακωνίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.30 Νομός Λάρισας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.31 Νομός Λασιθίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.32 Νομός Λέσβου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.33 Νομός Λευκάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.34 Νομός Μαγνησίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.35 Νομός Μεσσηνίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.36 Νομός Ξάνθης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.37 Νόμος Πέλλας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.38 Περιοχή Πρωτεύουσας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.39 Νομός Πιερίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.40 Νομός Πρέβεζας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.41 Νομός Ρεθύμνου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.42 Νομός Ροδόπης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.43 Νομός Σάμου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.44 Νομός Σερρών: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.45 Νομός Τρικάλων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.46 Υπόλοιπο Αττικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.47 Νομός Φθιώτιδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.48 Νομός Φλώρινας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.49 Νομός Φωκίδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.50 Νομός Χαλκιδικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.51 Νομός Χανίων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.7.52 Νομός Χίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Λ.8.1 Αλβανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.2 Βουλγαρική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.3 Ρουμανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.4 Πακιστανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.5 Ουκρανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.6 Πολωνική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.7 Γεωργιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.8 Ινδική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.9 Αιγυπτιακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.10 Φιλιππινέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.11 Μολδαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.12 Συριακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.13 Ρωσική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.14 Μπαγκλαντεσιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.15 Ιρακινή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.16 Αρμενική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.17 Γιουγκοσλαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.18 Νιγηριανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.19 Αιθιοπική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.8.20 Σριλανκέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Λ.9 Ομάδα ηλικίας κατά φύλο

Λ.10 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά ομάδα ηλικίας και

φύλο

Λ.11 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για Λευκή κάρτα κατά ομάδες ηλικιών και φύλο

Λ.12 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για Λευκή κάρτα κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και περιφέρεια

Λ.13 Οικογενειακή κατάσταση κατά φύλο

Λ.14 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά οικογενειακή κατάσταση και φύλο

Λ.15 Επίπεδο εκπαίδευσης κατά φύλο

Λ16 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (Π)

Π.1 Αλλοδαποί ανά υπηκοότητα και φύλο

Π.2 Αλλοδαποί ανά περιφέρεια και φύλο

Π.3 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των Αλλοδαπών που

έκαναν αίτηση για πράσινη κάρτα ανά περιφέρεια και φύλο

Π.4.1 Περιφέρεια Αττικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.2 Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.3 Περιφέρεια Πελοποννήσου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.4 Περιφέρεια Κρήτης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.5 Περιφέρεια Θεσσαλίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.6 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.7 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.8 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.9 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.10 Περιφέρεια Ηπείρου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.11 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.12 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.4.13 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.5.1 Αλβανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.2 Βουλγαρική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.3 Πακιστανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.4 Ρουμανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.5 Ουκρανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.6 Πολωνική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.7 Αιγυπτιακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.8 Ινδική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.9 Γεωργιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.10 Φιλιππινέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.11 Μπαγκλαντεσιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.12 Μολδαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.13 Συριακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.14 Ρωσική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.15 Αρμενική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.16 Γιουγκοσλαβική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.17 Νιγηριανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.18 Σριλανκέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανα περιφέρεια και φύλο

Π.5.19 Αιθιοπική υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.5.20 Ιρακινή υπηκοότητα: Κατανομή ανά περιφέρεια και φύλο

Π.6 Αλλοδαποί ανά νομό και φύλο

Π.7.1 Νομός Αιτωλοακαρνανίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.2 Νομός Αργολίδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.3 Νομός Αρκαδίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.4 Νομός Άρτας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.5 Νομός Αχαΐας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.6 Νομός Βοιωτίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.7 Νομός Γρεβενών: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.8 Νομός Δράμας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.9 Νομός Δωδεκανήσων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.10 Νομός Έβρου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.11 Νομός Εύβοιας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.12 Νομός Ευρυτανίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.13 Νομός Ζακύνθου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.14 Νομός Ηλείας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.15 Νομός Ημαθίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.16 Νομός Ηρακλείου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.17 Νομός Θεσπρωτίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.18 Νομός Θεσσαλονίκης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.19 Νομός Ιωαννίνων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.20 Νομός Καβάλας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.21 Νομός Καρδίτσας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.22 Νομός Καστοριάς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.23 Νομός Κέρκυρας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.24 Νομός Κεφαλονιάς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.25 Νομός Κιλκίς: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.26 Νομός Κοζάνης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.27 Νομός Κορινθίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.28 Νομός Κυκλάδων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.29 Νομός Λακωνίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.30 Νομός Λάρισας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.31 Νομός Λασιθίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.32 Νομός Λέσβου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.33 Νομός Λευκάδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.34 Νομός Μαγνησίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.35 Νομός Μεσσηνίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.36 Νομός Ξάνθης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.37 Νόμος Πέλλας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.38 Περιοχή Πρωτεύουσας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.39 Νομός Πιερίας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.40 Νομός Πρέβεζας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.41 Νομός Ρεθύμνου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.42 Νομός Ροδόπης: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.43 Νομός Σάμου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.44 Νομός Σερρών: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.45 Νομός Τρικάλων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.46 Υπόλοιπο Αττικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.47 Νομός Φθιώτιδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.48 Νομός Φλώρινας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.49 Νομός Φωκίδας: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.50 Νομός Χαλκιδικής: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.51 Νομός Χανίων: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.7.52 Νομός Χίου: Επικρατέστερες υπηκοότητες ανά φύλο

Π.8.1 Αλβανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.2 Βουλγαρική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.3 Πακιστανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.4 Ρουμανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.5 Ουκρανική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.6 Πολωνική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.7 Αιγυπτιακή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.8 Ινδική υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.9 Γεωργιανή υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.8.10 Φιλιππινέζικη υπηκοότητα: Κατανομή ανά νομό και φύλο

Π.9 Ομάδα ηλικίας κατά φύλο

Π.10 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά ομάδα ηλικίας και

φύλο

Π.11 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για Πράσινη κάρτα κατά ομάδες ηλικιών και φύλο

Π.12 Κατανομή του εργατικού δυναμικού το 1998 και των αλλοδαπών που έκαναν αίτηση για Πράσινη κάρτα κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και περιφέρεια

Π.13 Οικογενειακή κατάσταση κατά φύλο

Π.14 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά οικογενειακή κατάσταση και φύλο

Π.15 Επίπεδο εκπαίδευσης κατά φύλο

Π16 Αλλοδαποί επικρατέστερων υπηκοοτήτων κατά επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (Σ)

Σ.1 Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα κατά υπηκοότητα και φύλο

Σ.2 Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα κατά περιφέρεια και φύλο

Σ.3.1 Περιφέρεια Αττικής: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.3 Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.4 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.5 Περιφέρεια Θεσσαλίας: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.6 Περιφέρεια Κρήτης: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.7 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.8 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.9 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.10 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.11 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο

Σ.3.12 Περιφέρεια Ηπείρου: Αιτήσεις για Λευκή και Πράσινη κάρτα, επικρατέστερες υπηκοότητες κατά φύλο


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου