Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010


Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010

Στις 8 και 9 Μαΐου 2009 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Οδικές Μεταφορές – Συγχρονα Ζητήματα».
Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Τομέας Δικαίου Επιχειρήσεων του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας.

Table of contents   +

Αντί προλόγου

Σεραφείμ Κάπρος

Η αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα - Χαρακτηριστικά και διαφαινόμενες τάσεις

Ρήγας Γιοβαννόπουλος

Η ιδιότυπη μεταφορική εταιρία

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου

Μιχάλης Πατεράκης

Το νομικό καθεστώς του φορτηγού οχήματος

Νικόλαος Βερβεσός

Η σύμβαση χερσαίας μεταφοράς και οι διακρίσεις αυτής

Ευάγγελος Βασιλακάκης

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς

Αλέξανδρος Καλαντζής

Τα έγγραφα στη σύμβαση οδικής μεταφοράς

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης

Ρήτρες C.I.F. και F.O.B. στη σύμβαση οδικής μεταφοράς

Καλλιόπη Μήτκα

Ρήτρα αντικαταβολής ή αποτίσεως στη σύμβαση μεταφοράς

Αντώνιος Τσαβδαρίδης

CMR και Διαιτησία

Βασίλης Τουντόπουλος

Η «ηθελημένη κακή διαχείριση» (Wilful Misconduct) στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων

Κωνσταντίνος Παμπούκης

Το κατ’ άρθρο 29 CMR πταίσμα του μεταφορέα και των προστηθέντων του

Χρήστος Χρυσάνθης

H ευθύνη στη συνδυασμένη και μικτή μεταφορά εμπορευμάτων

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη

Η ευθύνη από τη σύμβαση υπομεταφοράς κατά τη CMR

Βασίλης Χατζόπουλος

Ευρωπαϊκές πολιτικές απελευθέρωσης και ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων

Γιώργος Καρύδης

Ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών στην κοι-νοτική έννομη τάξη: Το παράδειγμα των οδικών μεταφορών

Κώστας Πάνου

Από τις μεταφορικές υπηρεσίες στην παροχή υπηρεσιών logistics

Κωνσταντίνος Παμπούκης

Τάσεις και προοπτικές στις οδικές μεταφορές

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης, Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, 2020
Η Διεθνής Σύμβαση CMR για τις οδικές μεταφορές τυγχάνει εξαιρετικά ευρείας εφαρμογής, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις λειτουργεί και ως πρότυπο για τη διάπλαση...
Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση και διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως στη φύση της σύμβασης μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα, από την εφαρμογή...
Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015
Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την...
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς, 2012
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #28
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία στο Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς. Προς διευκόλυνση του χρήστη η σχετική νομοθεσία παρατίθεται σύμφωνα με τη διάκριση της...