Ελληνικά English
| | | |

Books


Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010

Edition info

Title
Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα
Πρακτικά συνεδρίου 8-9 Μαΐου 2009, Χίος
© 2010
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-607-9
Pages
328
Price
€ 28.00
In stock

Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010


Ρ. Γιοβαννόπουλος/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου/Σ. Πατεράκης..., Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα, 2010

Στις 8 και 9 Μαΐου 2009 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα «Οδικές Μεταφορές – Συγχρονα Ζητήματα».
Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Τομέας Δικαίου Επιχειρήσεων του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας.

Edition info

Title
Οδικές μεταφορές - Σύχρονα ζητήματα
Πρακτικά συνεδρίου 8-9 Μαΐου 2009, Χίος
© 2010
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-607-9
Pages
328
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Αντί προλόγου

Σεραφείμ Κάπρος

Η αγορά των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα - Χαρακτηριστικά και διαφαινόμενες τάσεις

Ρήγας Γιοβαννόπουλος

Η ιδιότυπη μεταφορική εταιρία

Ελένη Γκολογκίνα-Οικονόμου

Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου

Μιχάλης Πατεράκης

Το νομικό καθεστώς του φορτηγού οχήματος

Νικόλαος Βερβεσός

Η σύμβαση χερσαίας μεταφοράς και οι διακρίσεις αυτής

Ευάγγελος Βασιλακάκης

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις οδικής μεταφοράς

Αλέξανδρος Καλαντζής

Τα έγγραφα στη σύμβαση οδικής μεταφοράς

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης

Ρήτρες C.I.F. και F.O.B. στη σύμβαση οδικής μεταφοράς

Καλλιόπη Μήτκα

Ρήτρα αντικαταβολής ή αποτίσεως στη σύμβαση μεταφοράς

Αντώνιος Τσαβδαρίδης

CMR και Διαιτησία

Βασίλης Τουντόπουλος

Η «ηθελημένη κακή διαχείριση» (Wilful Misconduct) στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων

Κωνσταντίνος Παμπούκης

Το κατ’ άρθρο 29 CMR πταίσμα του μεταφορέα και των προστηθέντων του

Χρήστος Χρυσάνθης

H ευθύνη στη συνδυασμένη και μικτή μεταφορά εμπορευμάτων

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη

Η ευθύνη από τη σύμβαση υπομεταφοράς κατά τη CMR

Βασίλης Χατζόπουλος

Ευρωπαϊκές πολιτικές απελευθέρωσης και ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων

Γιώργος Καρύδης

Ελευθερία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών στην κοι-νοτική έννομη τάξη: Το παράδειγμα των οδικών μεταφορών

Κώστας Πάνου

Από τις μεταφορικές υπηρεσίες στην παροχή υπηρεσιών logistics

Κωνσταντίνος Παμπούκης

Τάσεις και προοπτικές στις οδικές μεταφορές

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account