Π. Γκλαβίνης, Το Μνημόνιο της Ελλάδος, 2010


Π. Γκλαβίνης, Το Μνημόνιο της Ελλάδος, 2010

Ανάλυση και επεξήγηση, με τρόπο απλό και κατανοητό, όλων των κρίσιμων ζητημάτων που θέτει το πολυσυζητημένο Μνημόνιο.

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και προσφέρεται για εύπεπτα και βιαστικά –πλην όμως αποπροσανατολιστικά– επιχειρήματα, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για το ελληνικό Μνημόνιο. Το Μνημόνιο της Ελλάδος, κεντρικό εργαλείο της διεθνούς αντιμετώπισης της κρίσης μας, δεν μπορεί να προσεγγισθεί αντικειμενικά, ως προς τη φύση, το σκοπό και το κύρος του, εάν δεν φωτισθεί επαρκώς η διεθνής του διάσταση. Ο συγγραφέας τολμά για πρώτη φορά μια τέτοια ακριβώς προσέγγιση, εξηγώντας με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο, πλην όμως απλό και κατανοητό, αλλά κυρίως υπεύθυνο, πώς φτάσαμε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας και ποιοι κίνδυνοι αποσοβήθηκαν από την προσφυγή μας στο μηχανισμό αυτό• γιατί αποκοπήκαμε από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και πώς διαχειρίστηκαν την κρίση μας η Ε.Ε. και η διεθνής κοινότητα• πώς και γιατί διαμορφώθηκε, με τον τρόπο που διαμορφώθηκε, τελικά το Μνημόνιο, ποιος ο σκοπός και το νομικό του καθεστώς, εάν έπρεπε να κυρωθεί και με ποια διαδικασία, εάν πράγματι περιορίζει την εθνική μας κυριαρχία και αν οι ρυθμίσεις του είναι συμβατές με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι ακριβώς διακυβεύεται, τελικά, από την επιτυχημένη ή αποτυχημένη εφαρμογή του για τη χώρα, την οικονομία της και τη θέση της στο σύγχρονο κόσμο;

Edition info

Title
Το Μνημόνιο της Ελλάδος
στην ευρωπαϊκή, τη διεθνή και την εθνική έννομη τάξη
© 2010
Author
ISBN
978-960-445-594-2
Pages
ΧΙV + 208
Price
€ 16.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Ι. Η κατάσταση της χώρας που οδήγησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Η αγορά κρατικών ομολόγων

Υψηλές δανειακές ανάγκες

Υψηλό κόστος δανεισμού

Αποκοπή από τις αγορές ομολόγων

Ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης

Το χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης της Ελλάδας

Η ελληνική κρίση χρέους

Αποφυγή και αντιμετώπιση σοβαρότατων κινδύνων

Κατάσταση ανάγκης

Συμπέρασμα

ΙΙ. Το Μνημόνιο

Α) Η συνδιαμόρφωση του Μνημονίου

Β) Ο σκοπός και οι στόχοι του Μνημονίου

Γ) Η φύση και το ειδικό καθεστώς του Μνημονίου

Κοινό εργαλείο – κοινό θεμέλιο

Εμπλεκόμενα μέρη

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

Ο Διεθνής Μηχανισμός Στήριξης

Κοινή βάση αναφοράς

Ενότητα ειδικού καθεστώτος Μνημονίου

Stand-By Arrangement

Η συμφωνία για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης

Η Δανειακή Σύμβαση

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος στην Ε.Ε.

Λόγος ύπαρξης και νόμιμη αιτία

Δ) Η μεταφορά του Μνημονίου στην ελληνική έννομη τάξη και η συμβατότητά του με το Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ΕΣΔΑ

α) Διεθνής υποχρέωση της χώρας

β) Ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας

γ) Η συνταγματικότητα των μέτρων του Μνημονίου

δ) Μνημόνιο, κύρωση και εθνική κυριαρχία

1ο Είχαν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Δημοκρατίας το jus tractati για να συνάψουν τις επίμαχες διεθνείς συμφωνίες;

2ο Ποια συμφωνία από αυτές που σύναψε η Ελλάδα χρειαζόταν κύρωση για να τεθεί σε ισχύ στη διεθνή έννομη τάξη;

3ο Χρειάζεται να κυρωθεί η Δανειακή Σύμβαση από το Κοινοβούλιο;

4ο Απέκτησαν με τον ενδεδειγμένο από το ελληνικό δίκαιο τρόπο δεσμευτική ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη τα μέτρα του Μνημονίου που συνομολόγησε η Ελληνική Δημοκρατία στη διεθνή έννομη τάξη;

5ο Κατόπιν των ανωτέρω, τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με τη διάταξη του άρθρου 1§4 του Ν. 3845/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3847/2010;

ε) Μνημόνιο και ΕΣΔΑ

Επίλογος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) Άρθρα Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ)

2) Διατάξεις του δικαίου του ΔΝΤ

3) 21-1-10: Συνέντευξη τύπου Caroline Atkinson, IMF, Washington DC

4) 11-2-10: Δήλωση Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ

5) 11-2-10: Συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

6) 11-2-10: Δήλωση του ΔΝΤ για την Ελλάδα

7) 18-2-10: Συνέντευξη τύπου David Hawley, IMF, Washington DC

8) 03-3-10: Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup κ. J-Cl. Juncker

9) 03-3-10: Δήλωση του ΔΝΤ για την Ελλάδα

10) 04-3-10: Συνέντευξη τύπου Caroline Atkinson, IMF, Washington DC

11) 18-3-10: Συνέντευξη τύπου Caroline Atkinson, IMF, Washington DC

12) 25-3-10: Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρω-ζώνης

13) 25-3-10: Δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Bar-roso

14) 01-4-10: Συνέντευξη τύπου Gerry Rice, IMF, Washington DC

15) 09-4-10: Συνέντευξη του Προέδρου της ΕΕ στη «Le Monde»

16) 11-4-10: Δήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα κράτη της Ευρωζώνης

17) 11-4-10: Δήλωση του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

18) 11-4-10: Δήλωση του κ. Dominique Strauss-Kahn για την Ελλάδα

19) 15-4-10: Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς ΔΝΤ, Επιτροπή και ΕΚΤ

20) 15-4-10: Απάντηση του ΔΝΤ στο αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης

21) 23-4-10: Επιστολή Υπ. Οικονομικών προς Eurogroup, Επιτροπή και ΕΚΤ

22) 23-4-10: Δήλωση του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

23) 23-4-10: Κοινή δήλωση Επιτροπής, ΕΚΤ και Προέδρου του Eurogroup

24) 23-4-10: Δήλωση του ΔΝΤ

25) 28-4-10: Δήλωση του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

26) 28-4-10: Οι D. Strauss-Kahn και J.-Cl. Trichet στο Βερολίνο

27) 28-4-10: Συνέντευξη τύπου A. Merkel και D. Strauss-Kahn στο Βερολίνο

28) 29-4-10: Δήλωση του Επιτρόπου Olli Rehn

29) 02-5-10: Δήλωση του Eurogroup

30) 02-5-10: Δήλωση του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

31) 02-5-10: Δήλωση του Προέδρου της Eπιτροπής, κ. Barroso

32) 02-5-10: Ανακοίνωση του ΔΝΤ για την συμφωνία

33) 02-5-10: Δήλωση του κ. Dominique Strauss-Kahn

34) 02-5-10: Κοινή δήλωση Olli Rehn και Dominique Strauss-Kahn

35) 03-5-10: Υπογραφή Μνημονίου από την Ελλάδα και τα κράτη της Ευρωζώνης

36) 03-5-10: Επιστολή Προθέσεως της Ελλάδας προς το ΔΝΤ

37) 03-5-10: Επιστολή της Ελλάδας προς Eurogroup, Επιτροπή και ΕΚΤ

38) 03-5-10: Σύγκληση Συνόδου Κορυφής χωρών Ευρωζώνης

39) 05-5-10: Σχόλια του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

40) 05-5-10: IMF-EC-ECB Framework for Cooperation

41) 06-5-10: Ψήφιση και δημοσίευση Ν. 3845/2010

42) 07-5-10: Δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης

43) 08-5-10: Υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης με τα κράτη της Ευρωζώνης

44) 09-5-10: Έγκριση του SBA της Ελλάδας από το Executive Board του ΔΝΤ

45) 10-5-10: Η ΕΚΤ ενεργοποιεί πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων

46) 10-5-10: Απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ

47) 25-5-10: Ομιλία του Προέδρου της ΕΕ κ. Van Rompuy

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Συστηματική ανάλυση της έννοιας και της λειτουργίας του κρατικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων