Ν. Βαλεργάκης/Αθ. Γεωργιάδης/Μ. Γραμματικούδης..., Το σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη: Διέξοδος (;) στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης, 2013


Ν. Βαλεργάκης/Αθ. Γεωργιάδης/Μ. Γραμματικούδης..., Το σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη: Διέξοδος (;) στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης, 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος αφιέρωσε το δεύτερο συνέδριο μνήμης στον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη, που είχε διατελέσει Πρόεδρός της επί 12 έτη, στην παρουσίαση του μεγάλου και τελευταίου έργου του, της αναμόρφωσης του Ποινικού Κώδικα, που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και ολοκλήρωσαν τα υπόλοιπα μέλη της υπό την προεδρία του Επιτροπής με επικεφαλής μετέπειτα την καθηγήτρια κ. Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Eλισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ανάγκη ενός νέου Ποινικού Κώδικα: οι σύγχρονες προκλήσεις και οι βασικές προτάσεις της επιτροπής Μανωλεδάκη

Στέφανος Παύλου, Η εκ βάθρων αναδιάταξη του συστήματος ποινών ως αυτονόητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ποινικής δικαιοσύνης: H πρόταση του σχεδίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Τα εγκλήματα κατά κρατικών και κοινωνικών αγαθών στο Σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη

Βασίλειος Χειρδάρης, Η κατάργηση της μοναδικής ποινής, ο περιορισμός των ορίων των ποινών στο Σχέδιο του ΠΚ και επιγραμματική παρουσίαση των εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και κατά της τιμής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

Λ. Μαργαρίτης

Ν. Μπιτζιλέκης

Ν. Παπαδόπουλος

Ν. Παρασκευόπουλος

Ν. Χατζηνικολάου
Edition info

Title
Το σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη: Διέξοδος (;) στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης
2ο Συνέδριο στη μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη, 8-9/3/2013, Θεσσαλονίκη
© 2013
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-568-038-1
Pages
VII + 392
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1η ημέρα

Αθανάσιος Γεωργιάδης.

Μίμης Γραμματικούδης.

Ιωάννης Τέντες.

Αδάμ Παπαδαμάκης.

Στέφανος Παύλου.

Νικόλαος Βαλεργάκης.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Eλισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Η ανάγκη ενός νέου Ποινικού Κώδικα: οι σύγχρονες προκλήσεις και οι βασικές προτάσεις της επιτροπής Μανωλεδάκη.

Στέφανος Παύλου, Η εκ βάθρων αναδιάταξη του συστήματος ποινών ως αυτονόητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ποινικής δικαιοσύνης: H πρόταση του σχεδίου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου, Τα εγκλήματα κατά κρατικών και κοινωνικών αγαθών στο Σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Μανωλεδάκη.

Βασίλειος Χειρδάρης, Η κατάργηση της μοναδικής ποινής, ο περιορισμός των ορίων των ποινών στο Σχέδιο του ΠΚ και επιγραμματική παρουσίαση των εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και κατά της τιμής.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι.

Λάμπρος Μαργαρίτης.

Βασίλειος Μαρκής.

Νικόλαος Παπαδόπουλος.

Νικόλαος Μπιτζιλέκης.

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

2η ημέρα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Νικόλαος Βαλεργάκης.

Βασίλειος Μαρκής, Κριτική Επισκόπηση Γενικού Μέρους Σχεδίου Ποινικού Κώδικα

Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Η προστασία των κρατικών και κοινωνικών εννόμων αγαθών στο Σχέδιο Π.Κ.

Κωνσταντίνος Φράγκος, Γενική εκτίμηση του ειδικού μέρους του Σχεδίου Π.Κ.

Δημήτριος Τσάκος, Η προστασία των ατομικών αγαθών στο Σχέδιο Π.Κ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Λάμπρος Μαργαρίτης.

Νικόλαος Παρασκευόπουλος.

Νικόλαος Χατζηνικολάου.

Eλισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου.

Στέφανος Παύλου.

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι.

Βασίλειος Μαρκής.

Σχέδιο Ποινικού Κώδικα

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Ποινικού Κώδικα

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου