Ν. Παρασκευόπουλος/Γ. Νούσκαλης/Κ. Χατζηκώστας..., Ασκήσεις ποινικού δικαίου, 2009


Ν. Παρασκευόπουλος/Γ. Νούσκαλης/Κ. Χατζηκώστας..., Ασκήσεις ποινικού δικαίου, 2009

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους προπτυχιακούς φοιτητές, και σε όσους για πρώτη φορά τίθενται αντιμέτωποι με προβλήματα του Γενικού και του Ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα, της ποινής και ορισμένων ειδικών ποινικών νόμων. Για το λόγο αυτό, η έκταση των ασκήσεων είναι μάλλον περιορισμένη. Όπως είναι γνωστό ή ευνόητο, υπάρχουν ασκήσεις που μπορούν να λυθούν σε λίγα λεπτά, σε δύο ώρες, σε πολλές ώρες ή και σε ημέρες, χωρίς ή με βοηθήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν μέσα στο συνηθισμένο χρόνο των προπτυχιακών εξετάσεων.

Ενώ όμως η απάντηση μπορεί να περιορίζεται, οι ουσιαστικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές των κειμένων είναι πάντοτε απαιτητικές. Προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε. Καταγράψαμε σε καθεμιά άσκηση τις βασικές νομολογιακές και θεωρητικές απόψεις, υποδεικνύοντας ποια οι ίδιοι θεωρούμε ορθότερη. Ο αναγνώστης-φοιτητής ασκεί την τελική κριτική επιλογή. Έχει τη δυνατότητα άλλωστε να ανατρέξει στις νομοθετικές πηγές, στη νομολογία και στη βιβλιογραφία που παρατίθεται ανά άσκηση.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Ασκήσεις ποινικού δικαίου
© 2009
Authors
ISBN
978-960-445-480-8
Pages
166
Price
€ 18.00

Discount price: € 13.50

In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Ελληνική βιβλιογραφία – Βασικά έργα για το γενικό μέρος του Ποινικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Αναγνώριση αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος

2. Χρονικά όρια εφαρμογής ποινικού δικαίου

3. Τοπικά όρια εφαρμογής ποινικού δικαίου

4. Αυτοπροσβολή και αιτιώδης συνάφεια

5. Εγκλήματα παράλειψης

6. Λόγοι άρσης του αδίκου, άμυνα Ι

7. Λόγοι άρσης του αδίκου, άμυνα ΙΙ

8. Λόγοι άρσης του αδίκου, εκπλήρωση καθήκοντος

9. Πραγματική – νομική πλάνη I

10. Πραγματική – νομική πλάνη II

11. Αμέλεια – αιτιώδης συνάφεια

12. Καταλογισμός – υπαίτια κατάσταση μέθης

13. Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό

14. Υπαναχώρηση από την απόπειρα Ι

15. Υπαναχώρηση από την απόπειρα ΙΙ

16. Απρόσφορη απόπειρα Ι

17. Απρόσφορη απόπειρα ΙΙ

18. Συμμετοχή, απλή συνέργεια

19. Συμμετοχή, ηθική αυτουργία

20. Απέλαση

21. Έγκληση

22. Παραγραφή εγκλημάτων

23. Δικαστική άφεση της ποινής

24. Επιμέτρηση

25. Συρροή Ι

26. Συρροή ΙΙ

27. Συρροή – σχηματισμός ποινής

28. Συρροή – κατ’ εξακολούθηση έγκλημα Ι

29. Συρροή – κατ’ εξακολούθηση έγκλημα ΙΙ

30. Αναστολή ποινής

31. Απόλυση υπό όρο

32. Ποινική μεταχείριση ανηλίκων

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

33. Αντίσταση: 167 ΠΚ

34. Απόδραση: 172, 173 ΠΚ

35. Διατάραξη κοινής ειρήνης: 189 ΠΚ

36. Απονομή της δικαιοσύνης – ψευδορκία: 224 ΠΚ

37. Υπηρεσιακά εγκλήματα – δωροδοκία: 235, 236, 237 ΠΚ

38. Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα – εμπρησμός από αμέλεια: 266 ΠΚ

39. Εγκλήματα κατά της ζωής: 299, 306, 307 ΠΚ

40. Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας. Σωματική βλάβη από αμέλεια: 302, 314, 315 ΠΚ

41. Εκούσια απαγωγή: 328 ΠΚ

42. Βιασμός: 336 ΠΚ

43. Σωματεμπορία: 348, 349, 351 ΠΚ

44. Πορνογραφία ανηλίκων: 348Α ΠΚ

45. Εγκλήματα κατά της τιμής Ι: 361, 362, 368 ΠΚ

46. Εγκλήματα κατά της τιμής ΙΙ: 361, 362, 363, 366 ΠΚ

47. Παραβίαση απορρήτων: 370 Α ΠΚ

48. Κλοπή – υπεξαίρεση: 372, 375 ΠΚ

49. Κλοπή – υπεξαίρεση – φθορά: 372, 375, 381 ΠΚ

50. Απάτη: 386 ΠΚ

51. Υπεξαίρεση και απάτη: 375, 386 ΠΚ

52. Πλαστογραφία και απάτη: 216, 386 ΠΚ

53. Απάτη με υπολογιστή: 386 Α ΠΚ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

54. Ναρκωτικά Ι

55. Ναρκωτικά ΙΙ

56. Όπλα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...