Μ. Σαρηγιαννίδης, Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, 2009


Μ. Σαρηγιαννίδης, Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, 2009

Tο παρόν βιβλίο επιχειρεί την αφήγηση της διεθνούς οργάνωσης και την άρθρωση νομικών κρίσεων για το θεμελιώδη χαρακτήρα του Χάρτη και τις εξουσίες του Οργανισμού.

Υπαινίσσεται την ανάγκη ανάπτυξης και μελέτης ενός νέου κλάδου, του Διεθνούς Συνταγματικού Δικαίου, ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να θεραπεύεται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εξωτερικό.

Τέλος, δηλώνει απερίφραστα ότι υπάρχουν εναλλακτικοί και εφικτοί τρόποι για να γίνει κατανοητή η διεθνής έννομη τάξη, πέρα από τη διακυβερνητική αφήγηση που επιβάλλει με λιγότερη πλέον ένταση το κράτος κυρίαρχος στις διεθνείς σχέσεις.

Edition info

Title
Ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο
© 2009
Series editors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-500-3
Pages
306
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1. Εισαγωγικά

2. Διεθνείς οργανισμοί: ένα πεδίο ορισμού

3. Προδρομικές συμβολές στη σύνθεση και διαχείριση της διεθνούς οργάνωσης

3.1. Αρχαία Ελλάδα και αμφικτυονίες

3.2. Η αυτοκρατορική διάσταση: Pax Romana

3.3. Η διπλωματία στο Βυζάντιο και η πολιτική σκέψη στην Christianitas

3.4. Βεστφαλία και Ουτρέχτη: εν αρχή ην το κράτος

3.5. Η «ευρωπαϊκή κοινοπολιτεία» και το Συνέδριο της Βιέννης

3.6. Η οικουμενική Χάγη πριν το Μεγάλο Πόλεμο

3.7. Οι Βερσαλλίες ως ρήγμα στη διεθνή οργάνωση

3.8. Η ΚτΕ ως οικουμένη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ

1. Ιστορική προδιάθεση

2. Συνταγματισμός και σύνταγμα: αφετηρίες και εννοιολογήσεις

3. Διεθνής συνταγματισμός, σύνταγμα και οικουμενικός δήμος

3.1. Διεθνής συνταγματισμός

3.2. Ο Χάρτης ως Σύνταγμα

3.3. Η διεθνής κοινότητα και ‘We the peoples of the United Nations…’

3.4. Δύο όψεις της διεθνούς κοινότητας μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη

4. Ζητήματα ιεραρχίας

5. Η ερμηνεία του Χάρτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

1. Εισαγωγικά

2. Η επαγωγική θεωρία

3. Η αντικειμενική θεωρία

4. Η στάση του ΔΔΔ

5. Κοινότητα αντί νομικής προσωπικότητας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

1. Οι δοτές εξουσίες

2. Οι επαγόμενες εξουσίες

3. Οι εγγενείς εξουσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

1. Μια εννοιολόγηση της εξουσίας στον Χάρτη

2. Ιστορικές προβολές στην έννοια του δικαστικού ελέγχου

3. Χάρτης, δικαστικός έλεγχος και ultra vires: ένας επανακαθορισμός

4. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ως απρόσφορος χώρος άσκησης δικαστικού ελέγχου

5. Ψήγματα δικαστικού ελέγχου στις κατ’ αντιδικία υποθέσεις ενώπιον του ΔΔΔ

6. Η Απόφαση «Ενωμένοι για την Ειρήνη» ως συνταγματική παρεκτροπή

7. Ultra vires πράξεις, έλεγχος νομιμότητας και Χάρτης: μια συνολική αποτίμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Το κράτος δικαίου

2. Το κράτος δικαίου στο διεθνές περιβάλλον

3. Ο Χάρτης και το κράτος δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο όρων

Ευρετήριο νομολογίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Μια συστηματική παρουσίαση των βασικών αρχών και των κανόνων του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Πλήρης ανάλυση και ερμηνευτικές προσεγγίσεις του κανονιστικού πλαισίου για τις διεθνείς υποχρεώσεις διατροφής